starostwo powiatowe w sochaczewie

Szpital Powiatowy w Sochaczewie Szpital e-rejestracja informacje dla pacjentów Oddziały Poradnie Poradnia Rodzinna Pracownie diagnostyczne Przetargi Kontakt Spis Telefonów Rehabilitacja Ogłoszenia konkursowe Praca Projekty Kaplica szpitalna Przydatne linki Szkoła rodzenia BIP Galeria Informacje ogólne Petycje

Szpital Powiatowy w Sochaczewie

A A A

 

 

 

 

Szanowni Państwo, Drodzy Darczyńcy,

PKN ORLEN S.A.,

 

Pragnę w imieniu społeczności sochaczewskiej, pacjentów Szpitala w Sochaczewie, personelu szpitala i moim własnym podziękować za empatię i zrozumienie potrzeb naszego szpitala zwłaszcza w obecnych trudnych okolicznościach.

Swoją empatię wyrazili Państwo przez bezinteresowne przekazanie naszemu ośrodkowi niezbędnego sprzętu medycznego : ambulans typ B, respirator, urządzenie do dekontaminacji, urządzenia wspomagające oddychanie ogólnej wartości 572 tys. zł.

Darowany przez Państwa sprzęt będzie funkcjonować w naszym szpitalu w Sochaczewie w okresie do 2 miesięcy, a po udanej walce z COVID-19 będzie służył dalej dla dobra naszych chorych.

Pragnę wyrazić swoje podziękowania ministrowi Maciejowi Małeckiemu za olbrzymie zaangażowanie i pomoc w realizacji powyższego oraz staroście Jolancie Gonta za czynne i skuteczne wsparcie .

Raz jeszcze bardzo dziękuję za zrozumienie i okazane serce.

 

dr n. med. Feliks Orchowski

Dyrektor Szpitala Powiatowego w Sochaczewie

 

 

Z poważaniem

 

                                                                                                                                                          Sochaczew,  31 marca 2020 r.

Szanowni Państwo,

Wszystkie wyniki ujemne

Informujemy, że zarówno personel, jak również pacjenci, którym Szpital wykonał testy molekularne w kierunku zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 są ujemne.

W dniu 27 marca 2020 roku po powzięciu informacji o dodatnich testach SARS-CoV-2 u jednego z pracowników wdrożyliśmy wszystkie niezbędne procedury zapobiegające ryzyka transmisji koronawirusa. Między innymi pobraliśmy badania pacjentom oraz pracownikom, którzy mieli bezpośredni kontakt z osobą zarażoną. Pacjenci z kontaktu zostali poddani całkowitej izolacji i podlegali monitorowaniu pod kątem objawów COVID-19.

W związku z tym możemy poinformować, że zarówno pacjenci, jak również pracownicy Szpitala, którzy nie zostali poddani kwarantannie, mają wyniki ujemne i mogą bezpiecznie świadczyć pracę.

Dodatkowo personel oraz pacjenci wraz ze swoimi rodzinami, którzy mieli potencjalny kontakt z osobą zarażoną koronawirusem na podstawie decyzji Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sochaczewie podlegają ścisłej kwarantannie domowej. Te osoby są pod nadzorem sochaczewskiego SANEPID-u i zgodnie z procedurą będą oni mieli badania wykonane przez służby sanitarne.

Szpital udziela świadczeń zdrowotnych na takich samych zasadach jak inne szpitale w Polsce w związku z ogłoszonym stanem epidemii. Oddziały szpitalne przyjmują wszystkich pacjentów, którzy wymagają pilnej hospitalizacji ze względu na swój stan zdrowia, wykonujemy operacje w stanach tego wymagających, natomiast oddział położniczy przyjmuje wszystkie pacjentki zgłaszające się do porodu. Zgodnie z wcześniejszym komunikatem poradnie specjalistyczne działają przede wszystkim na zasadzie teleporad, również Poradnia zdrowia psychicznego, czy też Leczenia uzależnień. Pile konsultacje specjalistyczne w Poradniach specjalistycznych jak również pilne leczenie stomatologiczne jest realizowane na bieżąco. Wizytę osobistą w Poradni specjalistycznej w związku z urazem lub w sytuacjach pilnych i zagrożenia życia należy umówić telefonicznie.

Ze względu na swoje bezpieczeństwo prosimy nie przychodzić osobiście do Szpitala, lecz najpierw wszelkie sprawy załatwiać telefonicznie. Rejestracja do poradni pracuje w niezbędnym zakresie on-line oraz telefonicznie.  Spis telefonów do wszystkich oddziałów i poradni znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej.

Jeszcze raz bardzo dziękujemy wszystkim, którzy nas wspierają i okazują nam pomoc.

 

 

--------------------------------------------

Szanowni Państwo,

w związku z zaistniałą sytuacją dotyczącą kontaktu osoby zakażonej COVID-19 informuję, że zostały podjęte i zastosowane wszystkie obowiązujące  procedury. Pacjent podejrzany o kontakt, podobnie jak personel, nie prezentuje objawów zawiązanych z infekcją COVID-19. Obecnie czekamy na wyniki testów. Szpital obecnie nie jest objęty kwarantanną i funkcjonuje na ogólnych zasadach, jak pozwala zaistniała sytuacja epidemii.

Prowadzimy na bieżąco leczenie i diagnostykę pilnych - ratujących życie przypadków, porody oraz Pacjentów onkologicznych wymagających diagnostyki zarówno w Oddziałach Szpitala, jak też w Poradniach specjalistycznych.

Dla Pacjentów wymagających konsultacji zostały uruchomione teleporady przez Personel medyczny Szpitala w Poradniach specjalistycznych i psychiatrycznych zgodnie z zaleceniami NFZ, MZ, MUW.

W przypadku zaistnienia wyjątkowej sytuacji i zmiany zasad funkcjonowania Szpitala stosowne powiadomienie zostanie zamieszczone na oficjalnej stronie Starostwa Powiatowego w Sochaczewie, SANEPiD i Szpitala.

W związku z epidemią i ogólnie panującą atmosferą w Społeczeństwie pewna grupa osób wykorzystuje obecną sytuację dla własnych celów/korzyści próbując siać dezinformację i panikę.

dr n. med. Feliks Orchowski

dyrektor Szpitala Powiatowego w Sochaczewie

 

 

 

UWAGA !!!

W związku z dynamicznie rozwijającym się w Polsce wzrostem liczby zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 oraz mając na względzie wytyczne Ministra Zdrowia i bezpieczeństwo pacjentów informujemy, iż PRACOWNIA FIZJOTERAPII oraz ODDZIAŁ REHABILITACJI DZIENNEJ od dnia 23.03.2020

WSTRZYMUJĄ PRZYJĘCIA DO ODWOŁANIA !!!

 

 

ZASADY WCHODZENIA I PORUSZANIA SIĘ PO SZPITALU

W związku z ogłoszonym stanem zagrożenie epidemicznego koronawirusem SARS-CoV-2 wprowadzamy następujące zasady wchodzenia i poruszania się w budynkach Szpitala Powiatowego w Sochaczewie do odwołania.

 

 1. W Szpitalu obowiązuje zakaz wchodzenia osób bez uzasadnienia.
 2. W oddziałach Szpitala obowiązuje całkowity zakaz odwiedzin.
 3. Do budynków Szpitala może wejść tylko personel Szpitala oraz pracownicy zaopatrzenia, poczty itp. oraz pacjenci onkologiczni, w sytuacjach nagłych i tego wymagających oraz stanach zagrożenia życia.
 4. Wejście do budynku odbywa pod kontrolą personelu szpitala – po dezynfekcji rąk i pomiarze temperatury ciała.
 5. Każda osoba (pacjenci/personel) z podwyższoną temperaturą powyżej 38st.C, suchym kaszlem, dusznością, prawdopodobieństwem zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 ma zakaz wchodzenia na teren Szpitala bez wcześniejszej konsultacji i zastosowania się do poleceń:
 • Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sochaczewie - nr tel. całodobowo 883-353-506
 • swojego lekarza POZ – należy skorzystać z teleporady w godz. 8.00-18.00 od poniedziałku do piątku lub
 • lekarza NiŚOZ – należy skorzystać z teleporady w godz. 18.00-8.00 od poniedziałku do piątku oraz całodobowo w soboty i niedziele lub
 • personelu Szpitalnego Oddziału Ratunkowego – nr tel. całodobowo 46-86-49-600
 1. Oddziały szpitalne hospitalizują pacjentów wyłącznie onkologicznych, w sytuacjach nagłych i tego wymagających oraz stanach zagrożenia życia.
 2. Rzeczy osobiste dla pacjentów oddziałów można przekazywać przy głównym wejściu do budynku Szpitala. Należy zapakować je w jednorazowego użytku worek foliowy, zawiązać oraz opisać nazwiskiem i imieniem pacjenta oraz oddziałem, w którym przebywa.
 3. W sytuacjach pacjentów terminalnych zgodę na wizytę można uzyskać telefonicznie u ordynatora danego oddziału.
 4. Proszę kontaktować się z personelem Szpitala telefonicznie - spis telefonów znajduje się na stronie internetowej Szpitala http://www.szpitalsochaczew.pl/ w zakładce po lewej stronie „Spis telefonów”.
 5. Udzielane są wyłącznie porady specjalistów, badania diagnostyczne, rehabilitacja itp. pacjentom onkologicznym, w sytuacjach nagłych i tego wymagających oraz stanach zagrożenia życia.
 6. W Szpitalu jest uruchomione oddzielne wejście bezpośrednio do Punktu Pobrań badań laboratoryjnych, wejście przez bramę od strony SOR - trzeba iść wzdłuż budynku głównego (4-piętrowego) i wejście znajduje się mniej więcej w połowie budynku.
 7. Informacje i zapisy do poradni/badania diagnostyczne/ rehabilitację itp. odbywa się wyłącznie telefonicznie.
 8. Na terenie Szpitala zabronione jest przemieszczanie się pomiędzy poszczególnymi pomieszczeniami bez uzasadnienia – preferowane są telefoniczne kontakty służbowe.
 9. Pacjenci mają zakaz poruszania się po Szpitalu bez szczególnego uzasadnienia medycznego - powinni pozostać w obrębie swojego oddziału/poradni/SOR/POZ/NiŚOZ.
 10. Każda osoba wychodząca i wchodząca do Szpitala musi zachować wszelkie zasady reżimu sanitarnego, w tym bezwzględnie myć i dezynfekować ręce.

Dyrekcja

Szpitala Powiatowego w Sochaczewie

 

Ogłoszenie

Szanowni Państwo z dniem 13.03.2020 roku Dyrekcja Szpitala Powiatowego w Sochaczewie wprowadzam następujące zmiany w funkcjonowaniu Zespołu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie.

Poradnie Specjalistyczne przyjmują tylko  pacjentów z chorobami onkologicznymi lub pacjentów pilnych, którym odroczenie wizyty spowodować może uszczerbek na zdrowiu.
Obowiązuje do odwołania.

Dział Rehabilitacji: W związku z dynamicznie rozwijającym się w Polsce wzrostem liczby zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 oraz mając na względzie wytyczne Ministra Zdrowia i bezpieczeństwo pacjentów informujemy, iż Pracownia Fizjoterapii oraz Oddział Rehabilitacji Dziennej wstrzymuje przyjęcia pacjentów na terminowe turnusy rehabilitacji rozpoczynające się w dniach:
16 marca 2020 roku i 23 marca 2020 roku.

Pacjenci obecnie w trakcie zabiegów rehabilitacyjnych będą mieli możliwość ich ukończenia.

Osoby rozpoczynające zabiegi w wyżej wymienionych terminach o ich zmianie zostaną powiadomieni telefonicznie.

Badania ambulatoryjne RTG i USG wykonujemy tylko pacjentom z podejrzeniem choroby nowotworowej lub stanie zagrożenia życia.
Pozostałe badania odraczamy do odwołania.

Szanowni Państwo, 

Informujemy, że w Szpitalu Powiatowym w Sochaczewie porody odbywają się przy zachowaniu należytego reżimu epidemiologicznego.

W związku z ogólnie panującą infekcją zawieszone zostały porody rodzinne.

Jednocześnie informujemy, że Oddział Ginekologiczno-Położniczy funkcjonuje bez zaburzeń.

Pragniemy również poinformować, że Szpital Powiatowy w Sochaczewie w każdą środę prowadzi konsultacje onkologiczne - prowadzi doktor Robert Omiotek Specjalista Onkolog Kliniczny.

Szanowni Państwo

Ze względu na potrzebę zachowania wzmożonego reżimu sanitarno-epidemiologicznego, uprzejmie prosimy aby osoby poruszające się samodzielnie zgłaszały się do poradni specjalistycznych bez osób towarzyszących. Osoby ze schorzeniami narządu ruchu wymagające pomocy osób trzecich mogą zgłaszać się do poradni z opiekunem.

Dyrekcja Szpitala 
Powiatowego w Sochaczewie
 

 
MISJA

 

„Jesteśmy zawsze gotowi pospieszyć z profesjonalną pomocą w potrzebie.

Bezpieczeństwo pacjenta i marka szpitala są naszą dumą.”

 Polityka jakości

Polityka jakości Szpitala Powiatowego w Sochaczewie koresponduje z przyjętą strategią organizacji oraz potrzebami i oczekiwaniami pacjentów. Zapewniamy warunki do tego, aby polityka jakości była wdrażana oraz utrzymywana na wszystkich szczeblach organizacji. Jest ona skierowana na zapewnienie wysokiego poziomu usług medycznych i zawiera zobowiązanie do doskonalenia działań przy utrzymaniu efektywności ekonomicznej organizacji. Stanowi ramy do określenia i przeglądu celów dotyczących jakości.

 

Realizowanie polityki poprawy jakości Szpitala Powiatowego w Sochaczewie zmierza do zapewnienia świadczenia usług medycznych:

 

 • na wysokim poziomie zgodnie z aktualną wiedzą i przepisami prawa,
 • ciągle doskonaląc profesjonalizm realizowanych zadań,
 • respektując w szczególności prawa pacjenta i przestrzegając zasad etyki,
 • zapewniając pacjentom, osobom odwiedzającym oraz personelowi przyjazne i bezpieczne warunki pobytu i pracy.

 

Dążąc do doskonalenia jakości świadczonych usług w Szpitalu Powiatowym w Sochaczewie opracowano i wdrożono System Zarządzania Jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2015 oraz przystąpiono do wdrożenia standardów w oparciu o Program akredytacji szpitali.

Dyrekcja deklaruje pełne zaangażowanie własne i całego personelu we wdrażaniu, utrzymaniu i ciągłym doskonaleniu Systemu Zarządzania Jakością. W celu spełniania kryteriów powyższej normy i wymagań akredytacyjnych szpitali zobowiązujemy się do realizacji polityki jakości w oparciu o następujące fundamenty:

 • Pacjent jest podmiotem wszystkich działań Szpitala, a spełnienie oczekiwań pacjentów i rozwój pakietu usług medycznych jest celem cząstkowych działań i całościowym rezultatem pracy.
 • Najcenniejszym zasobem Szpitala są jego pracownicy; dzięki ich zespołowej, profesjonalnej pracy jakość wykonywanych zadań może stale wzrastać.
 • Szpital wspiera rozwój zawodowy, szkolenia i doskonalenia umiejętności swoich pracowników, które mogą być wykorzystane dla dobra organizacji.
 • Szpital jasno i czytelnie, na zasadach wzajemnej korzyści rozwija kontakty
  z dostawcami towarów i usług, w tym z innymi podmiotami leczniczymi.
 • Dzięki szerokim kompetencjom Szpital zorientowany jest na stały rozwój i rozszerzanie obszaru działalności oraz inwestuje w projekty poprawiające jakość udzielanych świadczeń.
 • Ciągłe doskonalenie pracy w oparciu o System Zarządzania Jakością pozwala na poprawę wizerunku, spełnianie oczekiwań pacjentów oraz umożliwia promocję Szpitala, co tworzy jego silną markę na rynku usług medycznych na Mazowszu.

Szczegółowe programy poprawy i zapewnienia jakości opracowywane są corocznie w opracowaniach odrębnych. Przyświeca im deklaracja jakości przyjęta w naszym Szpitalu:

 

Deklaracja polityki jakości

 

Bezpieczeństwo pacjenta i jego zadowolenie są fundamentem działania naszego szpitala.

Wspieramy dążenia do rozwoju najcenniejszego zasobu szpitala – pracowników.

Wszyscy doskonalimy, jakość naszej pracy.

W ten sposób tworzymy silna markę!

104945 odwiedzin