starostwo powiatowe w sochaczewie

Szpital Powiatowy w Sochaczewie SZCZEPIENIA PRZECIW COVID-19 Aktualności Szpital e-rejestracja informacje dla pacjentów Oddziały Poradnie Poradnia Rodzinna Pracownie diagnostyczne Przetargi Kontakt Spis Telefonów Rehabilitacja Ogłoszenia konkursowe Praca Projekty Kaplica szpitalna Przydatne linki Szkoła rodzenia BIP Galeria Informacje ogólne Petycje

e-rejestracja

A A A

 

REJESTRACJA ELEKTRONICZNA DO PORADNI SPECJALISTYCZNYCH

 

Rejestracja elektroniczna wymaga podania:

 • imię i nazwisko oraz PESEL Pacjenta,
 • adres miejsca zamieszkania,
 • nazwę Poradni (chcąc zarejestrować pacjenta do konkretnego lekarza z danej Poradni należy dodatkowo wpisać jego nazwisko),
 • czy jest to wizyta pierwszorazowa, czy kontynuacja leczenia,
 • numer telefonu kontaktowego w razie zmiany terminu wizyty,
 • formę przekazania informacji zwrotnej o zarejestrowaniu pacjenta: e-mail, telefonicznie.


W ciągu trzech  dni roboczych od daty otrzymania e-maila, pacjenci otrzymują odpowiedź w wybranej przez siebie formie.
Otrzymanie odpowiedzi jest równoznaczne z zarejestrowaniem pacjenta do lekarza.

Uwaga!
W przypadku wizyty pierwszorazowej w danej poradni, pacjent musi dostarczyć do rejestracji skierowanie w ciągu 14 dni od zarejestrowania (osobiście lub korespondencyjnie).
Niedostarczenie skierowania spowoduje skreślenie z listy oczekujących.
W sytuacji, kiedy rejestracja posiada aktualne skierowanie do Poradni, pacjent  w dniu wizyty zgłasza się bezpośrednio do gabinetu lekarskiego.

 

Jeżeli chcecie Państwo dokonać rejestracji elektronicznej do poradni specjalistycznych, prosimy skorzystać z poniższego linku

https://portal.szpitalsochaczew.pl/erejestracja

 

 

 

REJESTRACJA ELEKTRONICZNA NA BADANIA Z ZAKRESU

TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ

 

W celu dokonania rezerwacji terminu na badanie w ramach Tomografii Komputerowej należy:

 • Posiadać ważne skierowanie na badanie wystawione przez lekarza z poradni specjalistycznej
 • Zarejestrować konto użytkownika na portal.szpitalsochaczew.
 • Aktywować konto poprzez potwierdzenie adresu e-mail
 • Dokonać rezerwacji po zalogowaniu się do systemu, w celu rezerwacji terminu należy podać:
   1. Nazwę świadczenia medycznego
   2. Termin badania
   3. Lokalizacje placówki medycznej (Sochaczew)
   4. Nazwę pracowni - nacisnąć przycisk dodaj pracownie, a następnie wyszukaj dostępne terminy

Po dokonaniu rezerwacji na adres e-mail przyjdzie potwierdzenie rezerwacji wraz z informacjami niezbędnymi do przeprowadzenia badania oraz z formularzem zgody na wykonanie badanie TK.

Formularz  należy wydrukować i dostarczyć do placówki medycznej w najpóźniej w dniu badania.

 

Osoba zarejestrowana za pomocą internetowego systemu rezerwacji jest zobowiązana do dostarczenia do Rejestracji RTG ważnego skierowania na badanie wystawionego przez lekarza z poradni specjalistycznej w ciągu 14 dni od zarejestrowania (osobiście lub korespondencyjnie).

 

 

Dodatkowych informacji udziela Rejestracja RTG

 pod numerem telefonu: (46) 864-97-40, w godzinach 8:00 -15:00.

 

 

Przygotowanie do badania:

 • O przygotowaniu pacjenta do badania informuje technik RTG.
 • Badanie wykonuje się zawsze w pozycji leżącej.
 • Podczas badania pacjent ma ciągłą możliwość kontaktu z badającymi.
 • Przed badaniem pacjent może być poproszony o zdjęcie biżuterii, okularów, aparatu słuchowego zewnętrznego - jeżeli znajdują się w okolicy zakresu badania.

 

Informacje, które należy zgłosić wykonującemu badanie:

 • Rozpoznana wcześniej alergia lub wystąpienie w przeszłości jakichkolwiek reakcji uczuleniowych na leki lub środki kontrastowe
 • Wyniki wszystkich poprzedzających badań
 • Skłonność do krwawień (skaza krwotoczna)
 • Ciąża

 

 

Jeżeli chcecie Państwo dokonać rejestracji elektronicznej na badania

z zakresu Tomografii Komputerowej, prosimy skorzystać z poniższego linku:

 https://portal.szpitalsochaczew.pl/erejestracja

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PACJENTÓW

 

 Klauzula Informacyjna dla Pacjentów.pdf

145973 odwiedzin