starostwo powiatowe w sochaczewie

Szpital Powiatowy w Sochaczewie Szpital e-rejestracja informacje dla pacjentów Oddziały Poradnie Poradnia Rodzinna Pracownie diagnostyczne Przetargi Kontakt Spis Telefonów Rehabilitacja Ogłoszenia konkursowe Praca Projekty Kaplica szpitalna Przydatne linki Szkoła rodzenia BIP Galeria Informacje ogólne

Prawa i obowiązki pacjenta

A A A

Każdy ma konstytucyjne prawo do ochrony zdrowia, korzystając z usług zdrowotnych pacjent między innymi ma prawo do:
 
Ø    świadczeń zdrowotnych,
Ø    wyboru,
Ø    informacji,
Ø    wyrażenia zgody,
Ø    tajemnicy informacji z nim związanych,
Ø    poszanowania intymności i godności,
Ø    udostępnienia dokumentacji medycznej,
Ø    przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie,
Ø    zgłoszenia sprzeciwu,
Ø    poszanowania życia prywatnego i rodzinnego,
Ø    opieki duszpasterskiej,
Ø    złożenia skargi.   

Pacjent ma jednak również obowiązek przestrzegania zasad obowiązujących w trakcie korzystania z usług i uzyskiwania świadczeń zdrowotnych w szpitalu.

 

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi uregulowaniami obowiązującymi pacjentów w trakcie korzystania z usług Szpitala Powiatowego w Sochaczewie określonymi w  Regulaminie praw i obowiązków pacjenta.

 

Regulamin-praw-i-obowiazkow-pacjenta.pdf

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PACJENTÓW

 

 Klauzula Informacyjna dla Pacjentów.pdf

 

Jednocześnie informujemy, że pacjent ma prawo do składania skarg i wniosków do  Rzecznika Praw Pacjenta, na adres:

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa

Ogólnopolska bezpłatna infolinia Rzecznika Praw Pacjenta:

800 - 190 – 590  (z tel. stacjonarnych i komórkowych)
czynna poniedziałek – piątek w godz. 9.00 - 21.00

 

94472 odwiedzin