starostwo powiatowe w sochaczewie

Szpital Powiatowy w Sochaczewie Szpital e-rejestracja informacje dla pacjentów Oddziały Poradnie Poradnia Rodzinna Pracownie diagnostyczne Przetargi BIP Kontakt Spis Telefonów Rehabilitacja Ogłoszenia konkursowe Praca Projekty Kaplica szpitalna Przydatne linki Szkoła rodzenia BIP Galeria

Depozyt szpitalny

A A A

  1. Pacjenci Szpitala Powiatowego w Sochaczewie mają możliwość pozostawienia ubrań w szatni depozytów ubrań oraz przedmiotów wartościowych w depozycie Szpitala.
  2. Szpital zapewnia odpowiednie warunki przechowywania rzeczy znajdujących się w szatni depozytów ubrań.
  3. Pacjent ma prawo złożyć depozyt zarówno w chwili przyjęcia do szpitala, jak też w oddziale na którym pacjent przebywa na czas trwania zabiegu operacyjnego lub badania diagnostycznego.
  4. Depozyt pobiera się w sytuacjach:
  1. a) Pacjent nieprzytomny, nieletni, w ciężkim stanie ogólnym, z zaburzeniami psychicznymi itp., a rodzina/osoba upoważniona przez pacjenta nie może wziąć przedmiotów do domu.
  2. b) Na wyraźne życzenie pacjenta pomimo możliwości zabezpieczenia przedmiotów we własnym zakresie.

W przypadku nie złożenia przez pacjenta do depozytu posiadanych rzeczy wartościowych lub nie przekazania rzeczy wartościowych osobie towarzyszącej, personel szpitala oraz Szpital zwolniony jest od ponoszenia odpowiedzialności w tym zakresie.

36360 odwiedzin