starostwo powiatowe w sochaczewie

Szpital Powiatowy w Sochaczewie Aktualności Szpital e-rejestracja informacje dla pacjentów Oddziały Poradnie Poradnia Rodzinna Pracownie diagnostyczne Przetargi Kontakt Spis Telefonów Rehabilitacja Ogłoszenia konkursowe Praca Projekty Kaplica szpitalna Przydatne linki Szkoła rodzenia BIP Galeria Informacje ogólne Petycje

Opieka duszpasterska

A A A

Pacjenci przebywający w Szpitalu Powiatowym w Sochaczewie mają możliwość korzystania z opieki duszpasterskiej i realizacji potrzeb religijnych zgodnie ze swoim wyznaniem.

WYZNANIE RZYMSKOKATOLICKIE
- Indywidualną posługę duszpasterską sprawuje w Szpitalu kapelan wyznania rzymskokatolickiego ks. Andrzej Kita.
- W sytuacjach nagłych i sprawach pilnych można się kontaktować telefonicznie całodobowo z kapelanem pod nr tel. 511-350-117.
- W Szpitalu znajduje się kaplica szpitalna na Ip. budynku C, w której odbywają się Msze Święte i Nabożeństwa.
- Komunia Święta, sakrament chorych i spowiedź dla chorych leżących w oddziałach szpitalnych odbywa się w dni powszednie od godz. 16.30, a w niedzielę i święta od godz. 10.30.
   
W przypadku gdy pacjent (lub jego najbliższe osoby) poprosi o opiekę duchową kapłanów innego wyznania - ma prawo samodzielnie (lub przez wskazaną osobę) bądź pielęgniarkę zawiadomić duchownego wskazanej przez siebie religii. Kontakt z parafiami innych wyznań:

WYZNANIE EWANGELICKO-AUGSBURSKIE
Parafia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Żyrardowie
ul. Żeromskiego 7c, 96-300 Żyrardów
Tel. (46) 855-10-68

WYZNANIE MARIAWICKIE
Parafia św. Jana Chrzciciela i Matki Bożej Różańcowe w Lesznie
ul. Sochaczewska 67, 05-084 Leszno k/Błonia
Tel. (22) 725-80-29

WYZNANIE PRAWOSŁAWNE
Prawosławna Parafia św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie
ul. Wolska 138/140, 01-126 Warszawa
Tel. (22) 836-68-16

WYZNANIE GREKOKATOLICKIE
Cerkiew Parafialna p.w. Zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy
ul. Miodowa 16, 00-246 Warszawa
Tel. (22) 831-17-18

127993 odwiedzin