starostwo powiatowe w sochaczewie

Szpital Powiatowy w Sochaczewie Szpital e-rejestracja informacje dla pacjentów Oddziały Poradnie Poradnia Rodzinna Pracownie diagnostyczne Przetargi Kontakt Spis Telefonów Rehabilitacja Ogłoszenia konkursowe Praca Projekty Kaplica szpitalna Przydatne linki Szkoła rodzenia BIP Galeria Informacje ogólne

Anestezjologii i Intensywnej Terapii

A A A

ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII

Oddziałem kieruje:
p.o. Ordynator - lekarz Dariusz Kwiatkowski

Pielęgniarka Oddziałowa – Urszula Kmiecińska


Kontakt:
Gabinet Lekarski – (46) 864 96 20

Ordynator – (46) 864 96 45

Sekretariat - (46) 864 96 45

Dyżurka pielęgniarek - (46) 864 96 21/22

Pilęgniarka Oddziałowa - (46) 864 96 24Liczba łóżek – 8

Możliwości diagnostyczne i lecznicze:

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii jest nowoczesną jednostką spełniającą standardy krajowe pod względem lokalowym i wyposażeniem w aparaturę medyczną.

W oddziale jest zatrudnionych 6-ciu specjalistów z dziedziny anestezjologii i intensywnej terapii oraz 2 osoby w trakcie specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii. Oddział posiada akredytację na prowadzenie specjalizacji, jak również drugi poziom referencyjności.

Personel oddziału świadczy całodobowo pełny zakres znieczuleń do zabiegów ostrych i planowych z zakresu chirurgii ogólnej, ortopedii i traumatologii, ginekologii i położnictwa, chirurgii endoskopowej oraz znieczuleń do elektrowstrząsów i drobnych zabiegów w SOR.

Prowadzimy również terapię p-bólową u wszystkich chorych poddanych zabiegom operacyjnym oraz konsultacje polegające na przygotowaniu chorego do nagłych i planowych zabiegów jak również zajmujemy się reanimacją i interwencjami w stanach zagrożenia życia na terenie całego szpitala.

Lekarze Oddziału zajmują się również kaniulacją żył centralnych jak i zakładaniem cewników do dializ.

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii liczy 8 łóżek i hospitalizuje około 250 pacjentów rocznie w stanach zagrożenia życia.

Oddział posiada wysokiej klasy aparaty służące do podtrzymywania i monitorowania funkcji życiowych między innymi: respiratory, kardiomonitory, bronchoskop, urządzenie do ciągłych technik nerkozastepczych oraz pompy infuzyjne, strzykawki automatyczne i inny sprzęt niezbędny do ratowania życia.

Wysokie kwalifikacje personelu i nowoczesne zaawansowane technologicznie wyposażenie decydują o osiąganiu dobrych efektów leczniczych oraz dobrej pozycji wśród tego typu oddziałów na Mazowszu.Odwiedziny i kontakt z rodziną

Odwiedziny chorych odbywają się codziennie w godzinach 12.00 – 17.00.

Odwiedzający powinni zostawić okrycia wierzchnie w szatni szpitalnej, gdzie dodatkowo powinni zaopatrzyć się w fartuch ochronny. Przy chorym mogą przebywać 1-2 osoby. Odwiedzający nie powinni siadać na łóżkach ani przebywać w innych pomieszczeniach oddziału. Nie należy przynosić pacjentom potraw i płynów bez uzgodnienia z lekarzem prowadzącym lub Ordynatorem.


Informator Oddziału

Informator dla pacjenta_Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii.pdf

94050 odwiedzin