starostwo powiatowe w sochaczewie

Szpital Powiatowy w Sochaczewie Szpital e-rejestracja informacje dla pacjentów Oddziały Poradnie Poradnia Rodzinna Pracownie diagnostyczne Przetargi Kontakt Spis Telefonów Rehabilitacja Ogłoszenia konkursowe Praca Projekty Kaplica szpitalna Przydatne linki Szkoła rodzenia BIP Galeria Informacje ogólne Petycje

Oddział Psychiatryczny I z Pododdziałem Detoksykacji

A A A

 

ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY I z PODODDZIAŁEM DETOKSYKACJI

Oddziałem kieruje:
p.o. Ordynator - lekarz Krystyna Gajewska

Pielęgniarka Oddziałowa – Halina Zydlewska

Kontakt:
Sekretariat – (46) 864 98 03
Ordynator – (46) 864 98 03
Gabinet Lekarski – (46) 864 98 01
Gabinet Lekarski – (46) 864 98 28
Oddział I A – (46) 864 98 04
Oddział I B – (46) 864 98 05
Oddział I C – (46) 864 98 06


Liczba łóżek:
Oddział Psychiatryczny I – 46
Pododdział Detoksykacji – 17


Możliwości diagnostyczne i lecznicze:

Odział Psychiatryczny I jest oddziałem męskim i liczy 46 łóżka, natomiast Pododdział Detoksykacji dysponuje 17 łóżkami.
Oddział Psychiatryczny I z Pododdziałem Detoksykacji składa się z następujących części:
• A – oddział obserwacyjny;
• B – pododdział detoksykacji
• C i D – oddziały otwarte na I piętrze.
Oddział A i B są oddziałami zamkniętymi.

Oddział posiada nowocześnie wyposażone sale szpitalne i zabiegowe dostosowane do potrzeb pacjentów z różnymi zaburzeniami psychicznymi, również do potrzeb niepełnosprawnych z szeroko rozbudowanym oddziałem terapii zajęciowej.

Oddział Psychiatryczny I przyjmuje pacjentów ze wszelkimi rodzajami zaburzeń psychicznych w celu diagnostyki, leczenia i rehabilitacji. W szczególności oddział zajmuje się leczeniem depresji, schizofrenii, uzależnienia od alkoholu oraz zaburzeń psychicznych wieku podeszłego.

Diagnostyka i leczenie w przypadku zaburzeń psychicznych obejmuje:
• badania diagnostyczne wykonywane pod opieką personelu – EKG, EEG, TK, RTG oraz konsultacje lekarzy innych specjalności,
• farmakoterapię i psychoterapię,
•ścisłe monitorowanie stanu psychicznego poprzez badania lekarskie i obserwacje pielęgniarskie.


Poza leczeniem farmakologicznym pacjenci przebywający w szpitalu mogą korzystać:
• z pomocy psychologicznej (praca indywidualna i grupowa)
• z psychoedukacji (pomoc w rozumieniu objawów choroby i wzbudzanie motywacji do leczenia, pomoc w rozpoznaniu emocji, radzenia sobie ze stresem, sytuacje interpersonalne, problematyka uzależnień)
• z zajęć z psychorysunku;
• z treningów relaksacyjnych
• z terapii zajęciowej (zajęcia plastyczne, kulinarne, muzyczne, sportowe, spacery, wycieczki, zabawy taneczne, dyskoteki, okolicznościowe imprezy artystyczne, konkursy szachowe z nagrodami, terapia w czynnościach dnia codziennego).

Zajęcia prowadzone są przez psychologów i terapeutów zajęciowych, odbywają się regularnie, pacjenci uczestniczą w nich na zasadzie dobrowolności.

Oddział Psychiatryczny I z Pododdziałem Detoksykacji zatrudnia wysoko wykwalifikowany personel lekarski, psychologów, psychoterapeutów, pielęgniarki, terapeutów zajęciowych i pracowników socjalnych oraz personel pomocniczy, który stale podnosi swoje kwalifikacje dając gwarancję świadczenia usług na najwyższym poziomie.

Oddział Psychiatryczny I z Pododdziałem Detoksykacji spełnia wymagania i posiada akredytację Ministerstwa Zdrowia do prowadzenia stażów cząstkowych specjalizacji lekarskich.

W Oddziale Psychiatryczny I z Pododdziałem Detoksykacji jest przestrzegane prawo pacjenta zgodnie z Kartą Praw Pacjenta.


Ogólnopolska bezpłatna infolinia Rzecznika Praw Pacjenta:

tel. 800 - 190 - 590    (z tel. stacjonarnych i komórkowych)
czynna pn. - pt. w godz. 9:00 - 21:00


Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa

Sekretariat:
tel.  (22) 532 - 82 - 50
fax. (22) 532 - 82 - 30
e-mail:sekretariat@bpp.gov.pl

Przyjęcia interesantów w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta
Poniedziałek - piątek w godzinach od 9:00 do 15:00ZASADY PRZYJĘĆ DO SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO

Pacjenci, zgłaszający się do Szpitala Psychiatrycznego mogą być przyjmowani:

1. w trybie planowym
2. w trybie nieplanowym ze skierowaniem lub bez skierowania
3. w trybie nagłym

W przypadku braku miejsc, pacjent jest zapisywany na listę oczekujących na przyjęcie do Oddziału.

W sytuacjach przewidzianych prawem przyjęcia do Szpitala Psychiatrycznego odbywa się na podstawie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Nadzór nad przestrzeganiem zapisów ustawy sprawuje Sąd Rejonowy w Sochaczewie i Sąd Okręgowy w Płocku.


Przyjęcie do Pododdziału Detoksykacji:

• Przyjęcie odbywa się na podstawie skierowania lekarskiego;
• Pacjent zgłaszający musi być trzeźwy;
• Pacjent przy przyjęciu jest kontrolowany alkomatem;
• Pacjent musi wyrazić pisemną zgodę na leczenie detoksykacyjne (leczenie trwa, conajmniej 10 dni)
• W przypadku braku miejsc, pacjent jest zapisywany na listę oczekujących na przyjęcie do Oddziału.INFORMATOR DLA PACJENTA

Informator dla pacjenta_Oddział Psychiatryczny I.pdf

104273 odwiedzin