starostwo powiatowe w sochaczewie

Szpital Powiatowy w Sochaczewie Szpital e-rejestracja informacje dla pacjentów Oddziały Poradnie Poradnia Rodzinna Pracownie diagnostyczne Przetargi Kontakt Spis Telefonów Rehabilitacja Ogłoszenia konkursowe Praca Projekty Kaplica szpitalna Przydatne linki Szkoła rodzenia BIP Galeria Informacje ogólne Petycje

Oddział Psychiatryczny II

A A A

ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY II

Oddziałem kieruje:
Ordynator - lekarz Elżbieta Świderska

Pielęgniarka Oddziałowa – Ewa Kluczyk

Kontakt:
Sekretariat – (46) 864 98 09
Ordynator – (46) 864 98 07
Gabinet Lekarski – (46) 864 98 27
Oddział II A – (46) 864 98 22
Oddział II B – (46) 864 98 23
Oddział II C – (46) 864 98 24


Liczba łóżek - 63


Możliwości diagnostyczne i lecznicze:

Oddział Psychiatryczny II jest oddziałem żeńskim, który dysponuje 63 łóżkami w pokojach 2, 4 i 5 osobowych. Oddział składa się z następujących części:
• Oddział A i B są oddziałami zamkniętymi
• C i D – oddziały otwarte na I piętrze.

Oddział posiada nowocześnie wyposażone sale szpitalne i zabiegowe dostosowane do potrzeb pacjentów z różnymi zaburzeniami psychicznymi, również do potrzeb niepełnosprawnych z szeroko rozbudowanym oddziałem terapii zajęciowej.

Oddział Psychiatryczny II przyjmuje pacjentki ze wszelkimi rodzajami zaburzeń psychicznych w celu diagnostyki, leczenia i rehabilitacji. W szczególności oddział zajmuje się leczeniem depresji, schizofrenii, uzależnienia od alkoholu oraz zaburzeń psychicznych wieku podeszłego.

Diagnostyka i leczenie w przypadku zaburzeń psychicznych obejmuje:
• badania diagnostyczne wykonywane pod opieką personelu – EKG, EEG, TK, RTG oraz konsultacje lekarzy innych specjalności,
• farmakoterapię i psychoterapię,
• ścisłe monitorowanie stanu psychicznego poprzez badania lekarskie i obserwacje pielęgniarskie.

Poza leczeniem farmakologicznym pacjenci przebywający w szpitalu mogą korzystać:
• z pomocy psychologicznej (praca indywidualna i grupowa);
• z psychoedukacji (pomoc w rozumieniu objawów choroby i wzbudzanie motywacji do leczenia, pomoc w rozpoznaniu emocji, radzenia sobie ze stresem, sytuacje interpersonalne, problematyka uzależnień);
• z zajęć z psychorysunku;
• z treningów relaksacyjnych;
• z terapii zajęciowej (zajęcia plastyczne, kulinarne, muzyczne, sportowe, spacery, wycieczki, zabawy taneczne, dyskoteki, okolicznościowe imprezy artystyczne, konkursy szachowe z nagrodami, terapia w czynnościach dnia codziennego).

Zajęcia prowadzone są przez psychologów i terapeutów zajęciowych, odbywają się regularnie, pacjentki uczestniczą w nich na zasadzie dobrowolności.

Oddział Psychiatryczny II zatrudnia wysoko wykwalifikowany personel lekarski, psychologów, psychoterapeutów, pielęgniarki, terapeutów zajęciowych i pracowników socjalnych oraz personel pomocniczy, który stale podnosi swoje kwalifikacje dając gwarancję świadczenia usług na najwyższym poziomie.

Oddział Psychiatryczny II spełnia wymagania i posiada akredytację Ministerstwa Zdrowia do prowadzenia stażów cząstkowych specjalizacji lekarskich.

W Oddziale Psychiatryczny II jest przestrzegane prawo pacjenta zgodnie z Kartą Praw Pacjenta.


Ogólnopolska bezpłatna infolinia Rzecznika Praw Pacjenta:

tel. 800 - 190 - 590    (z tel. stacjonarnych i komórkowych)
czynna pn. - pt. w godz. 9:00 - 21:00


Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa

Sekretariat:
tel.  (22) 532 - 82 - 50
fax. (22) 532 - 82 - 30
e-mail:sekretariat@bpp.gov.pl

Przyjęcia interesantów w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta
Poniedziałek - piątek w godzinach od 9:00 do 15:00


ZASADY PRZYJĘĆ DO SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO

Pacjenci, zgłaszający się do Szpitala Psychiatrycznego mogą być przyjmowani:

1. w trybie planowym
2. w trybie nieplanowym ze skierowaniem lub bez skierowania
3. w trybie nagłym

W przypadku braku miejsc, pacjenci są zapisywany na listę oczekujących na przyjęcie do Oddziału.

W sytuacjach przewidzianych prawem przyjęcia do Szpitala Psychiatrycznego odbywa się na podstawie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Nadzór nad przestrzeganiem zapisów ustawy sprawuje Sąd Rejonowy w Sochaczewie i Sąd Okręgowy w Płocku.


INFORMATOR DLA PACJENTA

Informator dla pacjenta_Oddział Psychiatryczny II.pdf
104945 odwiedzin