starostwo powiatowe w sochaczewie

Szpital Powiatowy w Sochaczewie Szpital e-rejestracja informacje dla pacjentów Oddziały Poradnie Poradnia Rodzinna Pracownie diagnostyczne Przetargi Kontakt Spis Telefonów Rehabilitacja Ogłoszenia konkursowe Praca Projekty Kaplica szpitalna Przydatne linki Szkoła rodzenia BIP Galeria Informacje ogólne

Spis Telefonów

A A A

SPIS TELEFONÓW
Szpitala Powiatowego w Sochaczewie

OGÓLNOEUROPEJSKI NUMER ALARMOWY - TEL. 112

POLICJA - TEL. 997

STRAŻ POŻARNA - TEL.998

SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY ( SOR ) - TEL. 46 864 96 00

ZESPÓŁ REANIMACYJNY – TEL. 46 864-96-20 lub  46 864-96-21

POMOC MEDYCZNA/ZESPÓŁ TRANSPORTOWY –  TEL. 46 864-96-00


SPIS TELEFONÓW
Szpitala Powiatowego w Sochaczewie

  46 864-97-00 Rejestracja Ogólna
  46 864-95-00
Rejestracja Ogólna

  46 864-96-82 Rejestracja Stomatologiczna

  46 864-95-01 Kancelaria Dyrekcji
  46 864-95-05 Kancelaria Dyrekcji - FAX

ODDZIAŁY I KOMÓRKI MEDYCZNE


SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY

46 864 96 02 Koordynator/ Pielęgniarka Oddziałowa
46 864 96 23 Lekarz dyżurny – chirurg
46 864 96 03 Lekarz dyżurny – internista
46 864 96 85 Pielęgniarka koordynująca
46 864 97 04 Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna


ODDZIAŁ WEWNĘTRZNO - KARDIOLOGICZNY

46 864 96 75 Ordynator/Sekretariat
46 864 96 70 Pokój lekarski
46 864 96 74 Pielęgniarka Oddziałowa
46 864 96 72 Dyżurka pielęgniarek – żeńska
46 864 96 71 Dyżurka pielęgniarek – męska


ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY Z PODODDZIAŁEM NEONATOLOGICZNYM

46 864 96 61 Ordynator
46 864 66 92 Sekretariat
46 864 96 60 Pokój lekarski
46 864 96 63 Pielęgniarka Oddziałowa


Pododdział Neonatologiczny
46 864 96 25 Ordynator
46 864 96 28 Pielęgniarka Oddziałowa
46 864 96 26 Dyżurka pielęgniarek/wcześniaki


ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ
46 864 96 43 Ordynator
46 864 96 46 Sekretariat
46 864 96 40 Pokój lekarski
46 864 96 44 Pielęgniarka Oddziałowa
46 864 96 41 Dyżurka pielęgniarek


ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO - ORTOPEDYCZNEJ

46 864 95 34 Ordynator
46 864 96 46 Sekretariat
46 864 96 42 Dyżurka pielęgniarek


ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZY

46 864 96 33 Położna Oddziałowa/Sekretariat 
46 864 95 29 Pokój Ordynatora Oddziału    
46 864 96 30 Pokój lekarski
46 864 96 31 Dyżurka – Oddział Ginekologiczny
46 864 96 32 Dyżurka – Oddział Położniczy
46 864 96 35 Izba Przyjęć Bloku Porodowego
46 864 96 34 Sala Porodowa


ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ

46 864-96-45 Ordynator
46 864-96-24 Pielęgniarka Oddziałowa
46 864-96-20 Pokój Lekarski
46 864-96-21 Intensywna Terapia I
46 864-96-22 Intensywna Terapia II


BLOK OPERACYJNY

864-96-10 Kierownik/Pielęgniarka Oddziałowa
864-96-15 Sala Wybudzeń

ODDZIAŁY PSYCHIATRYCZNE

864-98-00 Izba przyjęć
864-98-29 Portiernia


ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY I – MĘSKI

46 864 98 03
Ordynator
46 864 98 02
Pielęgniarka Oddziałowa
46 864 98 03
Sekretariat
46 864 98 01
Pokój lekarski
46 864 98 28
Pokój lekarski
46 864 98 31
Psycholog
46 864 98 04
Odcinek IA
46 864 98 05
Odcinek IB (Pododdział Detoksykacji)
46 864 98 06
Odcinek IC


ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY II – ŻEŃSKI

46 864 98 07
Ordynator
46 864 98 08
Pielęgniarka Oddziałowa
46 864 98 09
Sekretariat
46 864 98 27
Pokój lekarski
46 864 98 26
Psycholog
46 864 98 22
Odcinek IIA
46 864 98 23
Odcinek IIB
46 864 98 24
Odcinek IIC
46 864 98 25
Pracownik socjalny
46 864 98 30
Terapeuci zajęciowiDZIAŁ REHABILITACJI
46 864 97 20
Kierownik
46 864 97 21
Fizykoterapia
46 864 96 50
Oddział Rehabilitacji Dziennej
46 864 97 22
Rejestracja


APTEKA ZAKŁADOWA
46 864 95 72
Apteka
46 864 95 71
Kierownik


DZIAŁ HIGIENY SZPITALNEJ
46 864 97 09
Pielęgniarka Epidemiologiczna
46 864 95 70
Centralna Sterylizacja
46 864 95 66
Sekcja Utrzymania Czystości

DZIAŁ SPECJALISTYCZNYCH AMBULATORYJNYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH46 864 97 00, 46 864 95 00 Rejestracja

PORADNIE
46 864 97 02 Chirurgiczna
46 864 95 08 Ortopedyczna
46 864 97 04 Neurologiczna
46 864 97 01 Ginekologiczna 
46 864 97 08 Medycyny Pracy
46 864 97 05 Endokrynologiczna
46 864 97 06 Neonatologiczna
46 864 97 08 Reumatologiczna
46 864 98 20 Zdrowia Psychicznego
46 864 97 05 Diabetologiczna
46 864 97 05 Kardiologiczna
46 864 97 03 Pulmonologiczna
46 864 95 24 Stomatologiczna
46 864 97 10 Chirurgii Stomatologicznej

DZIAŁ DIAGNOSTYKI MEDYCZNEJ46 864 97 41 Kierownik RTG
46 864 97 40 Rejestracja RTG
46 864 97 45 Pracownia USG
46 864 97 77 Pracownia Tomografii
46 864 97 03 Pracownia Spirometryczna 

                                           

            PORADNIA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

 

46 864 95 52 Rejestracja Ogólna POZ

 

ADMINISTRACJA


46 864 95 01 Dyrekcja/Kancelaria
46 864 95 07 Zastępca Dyrektora ds. Administracyjnych
46 864 95 10 Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych/Główny Księgowy
46 864 95 05 Fax szpitala

Dział Administracyjny

46 864 95 31/30 Sekcja Kadr
46 864 95 20 Sekcja Promocji i Rozwoju
46 864 95 33 Zespół Radców Prawnych
46 864 95 23 Archiwum Zakładowe

Dział Ekonomiczny

46 864 95 32 Sekcja Płac

Sekcja Księgowości
46 864 95 10
Główny Księgowy
46 864 95 11
z-ca Główny Księgowy
46 864 95 12
Księgowość Materiałowa
46 864 95 13
Analiza kosztów, środki UE
46 864 95 14
Inwentaryzacja
46 864 95 15
Kasa

Sekcja Kontraktowania i Rozliczeń
46 864 95 40
Kierownik
46 864 95 41
Obsługa klienta/ruch chorych
46 864 95 42
Sprzedaż/faktury

Dział Logistyki
46 864 95 85
Kierownik

Sekcja Zakupów i Zamówień Publicznych
46 864 95 55
Koordynator
46 864 95 21
Zamówienia Publiczne

Sekcja Informatyki i Aparatury Medycznej
46 864 95 50
Aparatura Medyczna
46 864 95 22
Informatycy

Sekcja Techniczno – Eksploatacyjna
46 864 95 60
Koordynator
46 864 95 61
Warsztaty
46 864 95 62
Kotłownia
46 864 95 65
Oczyszczalnia ścieków

Sekcja Żywienia
46 864 95 57
Koordynator
46 864 95 58
Magazyn żywnościowy
46 864 95 59
Kuchnia

46 864 95 68
Pralnia

46 864 95 56
Specjalista ds. BHP i ppoż.

511 350 117 Kapelan Szpitalny

46 864 95 67 Szatnia/Portiernia

63661 odwiedzin