starostwo powiatowe w sochaczewie

Szpital Powiatowy w Sochaczewie Szpital e-rejestracja informacje dla pacjentów Oddziały Poradnie Poradnia Rodzinna Pracownie diagnostyczne Przetargi BIP Kontakt Spis Telefonów Rehabilitacja Ogłoszenia konkursowe Praca Projekty Kaplica szpitalna Przydatne linki Szkoła rodzenia BIP Galeria

Ogłoszenia konkursowe

A A A

Sochaczew 14.05.2018 r.OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

usług realizowanych przez lekarzy w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz pełnienia zastępstwa kierującego organizacją i udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym Zespołu Opieki Zdrowotnej
,,Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie.

 

 1. Ogłoszenie z dnia 14.05.2018 r..pdf
 2. SWKO z dnia 14.05.2018 r..pdf
 3. Oferta z dnia 14.05.2018 r..pdf
 4. Wzór umowy z dnia 14.05.2018 r..pdf

 

 Rozstrzygnięcie Konkursu

Rozstrzygnięcie Konkursu Ofert z dnia 17.05.2018 r..pdf

 

 

 

.........................................................................................................................................................................................

 

Sochaczew 11.04.2018 r.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

usług realizowanych przez lekarzy w Dziale Ambulatoryjnych Specjalistycznych Świadczeń Zdrowotnych, w Poradni Kardiologicznej.

 

 1. IV Ogłoszenie z dnia 11.04.2018 r.pdf
 2. IV SWKO z dnia 11.04.2018 r..pdf
 3. IV Oferta z dnia 11.04.2018 r..pdf
 4. IV Wzór umowy z dnia 11.04.2018 r..pdf

 

 

 Rozstrzygnięcie Konkursu

IV Rozstrzygnięcie Konkursu Ofert z dnia 18.04.2018 r..pdf

 

 

 

.........................................................................................................................................................................................

 

Sochaczew 11.04.2018 r.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

usług realizowanych w zakresie kierowania organizacją i udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym Zespołu Opieki Zdrowotnej ,,Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie.

 

 1. III Ogłoszenie z dnia 11.04.2018 r..pdf
 2. III SWKO z dnia 11.04.2018 r..pdf
 3. III Oferta z dnia 11.04.2018 r..pdf
 4. III Wzór umowy z dnia 11.04.2018 r..pdf

 

 

 Rozstrzygnięcie Konkursu

III Rozstrzygnięcie Konkursu Ofert z dnia 18.04.2018 r..pdf

 

 

 

.........................................................................................................................................................................................

Sochaczew 11.04.2018 r.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

usług realizowanych przez lekarzy w niżej Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej oraz Podstawowej Opiece Zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej ,,Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie:

 

 1. II Ogłoszenie z dnia 11.04.2018 r..pdf
 2. II SWKO z dnia 11.04.2018 r..pdf
 3. II Oferta z dnia 11.04.2018 r..pdf
 4. II Wzór umowy z dnia 11.04.2018 r..pdf

 

 

 Unieważnienie Konkursu Ofert

II. Unieważnienie Konkursu Ofert z dnia 18.04.2018 r..pdf

 

 

 

.........................................................................................................................................................................................

 

Sochaczew 11.04.2018 r.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

usług realizowanych przez lekarzy w w niżej wymienionych komórkach organizacyjnych Zespołu Opieki Zdrowotnej  ,,Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie:

1) Oddział Wewnętrzno-Kardiologiczny,
2) Oddział Pediatryczny z Pododdziałem Neonatologicznym,
3) Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej.

 

 1. I Ogłoszenie z dnia 11.04.2018 r..pdf
 2. I SWKO z dnia 11.04.2018 r..pdf
 3. I Oferta z dnia 11.04.2018 r..pdf
 4. I Wzór umowy z dnia 11.04.2018 r..pdf

 

 

 Rozstrzygnięcie Konkursu

I. Rozstrzygnięcie Konkursu Ofert z dnia 18.04.2018 r..pdf

 

 

 

.........................................................................................................................................................................................

 

Sochaczew 17.01.2018 r.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

usług realizowanych przez lekarzy w Dziale Ambulatoryjnych Specjalistycznych Świadczeń Zdrowotnych, w niżej wymienionych Poradniach:

a) Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej,
b) Poradnia Ginekologiczno-Położnicza.

 

 1. II Ogłoszenie z dnia 17.01.2018 r..pdf
 2. II SWKO z dnia 17.01.2018 r..pdf
 3. II Oferta z dnia 17.01.2018 r..pdf
 4. II Wzór umowy z dnia 17.01.2018 r..pdf

 

 

 Rozstrzygnięcie Konkursu

II. Rozstrzygniecie Konkursu Ofert z dnia 24.01.2018 r..pdf

 

 

 

.........................................................................................................................................................................................

Sochaczew 17.01.2018 r.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

usług realizowanych przez lekarzy w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Zespołu Opieki Zdrowotnej 
,,Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie.

 

 1. I Ogłoszenie z dnia 17.01.2018 r..pdf
 2. I SWKO z dnia 17.01.2018 r..pdf
 3. I Oferta z dnia 17.01.2018 r..pdf
 4. I Wzór umowy z dnia 17.01.2018 r..pdf

 

 

 Rozstrzygnięcie Konkursu

I. Rozstrzygnięcie Konkursu Ofert z dnia 24.01.2018 r..pdf

 

 

 

 

.........................................................................................................................................................................................

Sochaczew 15.12.2017 r.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

usług realizowanych przez lekarzy w Dziale Ambulatoryjnych Specjalistycznych Świadczeń Zdrowotnych, w Poradni Zdrowia Psychicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej "Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie

 

 1. II Ogłoszenie z dnia 15.12.2017 r..pdf
 2. II SWKO z dnia 15.12.2017 r..pdf
 3. II Oferta z dnia 15.12.2017 r..pdf
 4. II Wzór umowy z dnia 15.12.2017 r..pdf

 

 

 

 Unieważnienie Konkursu Ofert

Unieważnienie Konkursu Ofert z dnia 22.12.2017r..pdf

 

 

........................................................................................................................................................................

 

 

Sochaczew 15.12.2017 r.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

usług realizowanych przez lekarzy w niżej wymienionych komórkach organizacyjnych Zespołu Opieki Zdrowotnej "Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie

 1. Oddziały Psychiatryczne (Oddział Psychiatryczny I i Oddział Psychiatryczny II),
 2. Oddział Wewnętrzno-Kardiologiczny,
 3. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

 

 1. I Ogłoszenie z dnia 15.12.2017 r..pdf
 2. I SWKO z dnia 15.12.2017 r..pdf
 3. I Oferta z dnia 15.12.2017 r..pdf
 4. I Wzór umowy z dnia 15.12.2017 r..pdf

 

 

 Unieważnienie Konkursu Ofert

Unieważnienie Konkursu Ofert z dnia 22.12.2017r..pdf

 

........................................................................................................................................................................

 

 

Sochaczew 15.12.2017 r.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

usług realizowanych przez lekarzy w ramach specjalistycznych konsultacji lekarskich w zakresie neurologii Zespołu Opieki Zdrowotnej "Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie

 

 1. IV Ogłoszenie_15.12.2017 r..pdf
 2. IV SWKO_15.12.2017 r..pdf
 3. IV Oferta_15.12.2017 r..pdf
 4. IV Wzór umowy_15.12.2017 r..pdf

 

 

 Rozstrzygnięcie Konkursu

IV. Rozstrzygnięcie Konkursu Ofert z dnia 22.12.2017 r..pdf

 

........................................................................................................................................................................

 

Sochaczew 15.12.2017 r.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

usług realizowanych przez  lekarzy w Dziale Ambulatoryjnych Specjalistycznych Świadczeń Zdrowotnych, w Poradni Neurologicznej Zespołu Opieki Zdrowotnej "Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie

 

 1. III Ogłoszenie_15.12.2017 r..pdf
 2. III SWKO_15.12.2017 r..pdf
 3. III Oferta_15.12.2017 r..pdf
 4. III Wzór umowy_15.12.2017 r..pdf

 

 

 Rozstrzygnięcie Konkursu

III. Rozstrzygnięcie Konkursu Ofert z dnia 22.12.2017 r..pdf

 

 

........................................................................................................................................................................

 

 

 

Sochaczew 15.12.2017 r.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

usług realizowanych przez  lekarzy w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej oraz Podstawowej Opiece Zdrowotnej

Zespołu Opieki Zdrowotnej "Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie

 

 1. II Ogłoszenie_15.12.2017 r..pdf
 2. II SWKO_15.12.2017 r..pdf
 3. II Oferta_15.12.2017 r..pdf
 4. II Wzór umowy_15.12.2017 r..pdf

 

 

 Rozstrzygnięcie Konkursu

II. Rozstrzygnięcie Konkursu Ofert z dnia 22.12.2017 r..pdf

 

........................................................................................................................................................................

 

 

 

Sochaczew 15.12.2017 r.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

usług realizowanych przez  lekarzy w Oddziale Pediatrycznym w Pododdziałem Neonatologicznym

Zespołu Opieki Zdrowotnej "Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie.

 

 1. I Ogłoszenie_15.12.2017 r..pdf
 2. I SWKO_15.12.2017 r..pdf
 3. I Oferta_15.12.2017 r..pdf
 4. I Wzór umowy_15.12.2017 r..pdf

 

 

 Rozstrzygnięcie Konkursu

I Rozstrzygnięcie Konkursu Ofert z dnia 22.12.2017 r..pdf

 

 

........................................................................................................................................................................

 

 

Sochaczew 09.11.2017 r.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

usług realizowanych przez  lekarzy w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym

Zespołu Opieki Zdrowotnej "Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie

 

 

 1. Ogłoszenie z dnia 09.11.2017 r..pdf
 2. SWKO z dnia 09.11.2017 r..pdf
 3. Oferta z dnia 09.11.2017 r..pdf
 4. Umowa z dnai 09.11.2017 r..pdf

 

 

 Ogłoszenie z dnia 14.12.2017r._ Przedłużenie terminu składania ofert.pdf

 

 

Ogłoszeniez dnia 15.11.2017 r. _ Przedłużenie terminu składania ofert.pdf

 

 

Ogłoszenie z dnia 23.11.2017 r. _Przedłużenie terminu składania ofert.pdf

 

 

Ogłoszenie z dnia 30.11.2017 roku o przedłużeniu terminu składania ofert.pdf

 

 

Ogłoszenie z dnia 07.12.2017 r. _ Przedłużenie terminu składania ofert.pdf

 

 

 

 Unieważnienie Konkursu Ofert

I. Unieważnienie Konkursu Ofert z dnia 22.12.2017.pdf

 

........................................................................................................................................................................

 

Sochaczew 19.10.2017 r.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

usług realizowanych przez  pielęgniarki, położne i ratowników medycznych

w Zespole Opieki Zdrowotnej "Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie.

 1. IV Ogłoszenie_19.10.2017 r..pdf
 2. IV SWKO_19.10.2017 r..pdf
 3. IV Oferta_19.10.2017 r..pdf
 4. IV Wzór umowy_19.10.2017 r..pdf

 

IV Ogłoszenie z dnia 24.10.2017r. _Przedłużenie terminu składania ofert.pdf

 

 

 Unieważnienie Konkursu Ofert

IV Unieważnienie Konkursu Ofert z dnia 31.10.2017 r..pdf

 

 

 

 

.......................................................................................................................................................................

Sochaczew 19.10.2017 r.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

usług realizowanych przez  lekarzy w Dziale Diagnostyki Medycznej

w Poracowni Endoskopii.

 

 

 1. III Ogłoszenie_19.10.2017 r..pdf
 2. III SWKO_19.10.2017 r..pdf
 3. III Oferta_19.10.2017 r..pdf
 4. III Wzór umowy_19.10.2017 r..pdf

 

 

 III Ogłoszenie z dnia 24.10.2017r._Przedłużenie terminu składania ofert.pdf

 

 

 Rozstrzygnięcie Konkursu

III Ogłoszenie z dnia 31.10.2017 r. o rozstrzygnięciu konkursu ofert.pdf

 

 

 

...........................................................................................................................................................................................

Sochaczew 19.10.2017 r.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

usług realizowanych przez  lekarzy w Dziale Ambulatoryjnych Specjalistycznych Świadczeń Zdrowotnych

w Poradni Chirurgii Przewodu Pokarmowego.

 

 

 1. II Ogłoszenie z dnia 19.10.2017 r..pdf
 2. II SWKO_19.10.2017 r.pdf
 3. II Oferta_19.10.2017 r..pdf
 4. II Wzór umowy_19.10.2017 r..pdf

 

 

II Ogłoszenie z dnia 24.10.2017 r._Przedłużenie terminu składania ofert.pdf

 

 

 Rozstrzygnięcie Konkursu

II Ogłoszenie z dnia 31.10.2017 r. o rozstrzygnięciu konkursu ofert.pdf

 

 

 

 

.......................................................................................................................................................................................

 

Sochaczew 19.10.2017 r.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

I. usług realizowanych przez  lekarzy w niżej wymienionych komórkach organizacyjnych Zespołu Opieki Zdrowotnej "Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie:

a) Oddział Chirurgii Ogólnej;

b) Oddział Ginekologiczno-Położniczy

 

 1. I Ogłoszenie_19.10.2017 r..pdf
 2. I SWKO z dnia 19.10.2017 r..pdf
 3. I Oferta_19.10.2017 r..pdf
 4. I Wzór umowy_19.10.2017 r..pdf

 

 

I Ogłoszenie z dnia 24.10.2017 r._Przedłużenie terminu składania ofert.pdf

 

 

 Rozstrzygnięcie Konkursu

I Ogłoszenie z dnia 31.10.2017 r. o rozstrzygnięciu konkursu ofert.pdf

 

 

 

...........................................................................................................................................................................................

Sochaczew 19.09.2017 r.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

usług realizowanych przez fizjoterapeutę - specjalistę w dziedzinie fizjoterapii w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej

 

 

 1. II Ogłoszenie z dnia 19.09.2017 r..pdf
 2. II SWKO z dnia 19.09.2017 r..pdf
 3. II Oferta z dnia 19.09.2017 r..pdf
 4. II Umowa z dnia 19.09.2017 r..pdf

 

 

 Rozstrzygnięcie Konkursu

Ogłoszenie z dnia 22.09.2017 roku o rozstrzygnięciu konkursu ofert.pdf

 

 

 

.................................................................................................................................................................................................

Sochaczew 19.09.2017 r.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

usług realizowanych przez lekarzy w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej

 

 

 

 1. I Ogłoszenie z dnia 19.09.2017 r..pdf
 2. I SWKO z dnia 19.09.2017 r..pdf
 3. I Oferta z dnia 19.09.2017 ..pdf
 4. I Umowa z dnia 19.09.2017 r..pdf

 

 

 

 Unieważnienie Konkursu Ofert

Unieważnienie konkursu ofert.pdf

 

 

 

................................................................................................................................................................................................

Sochaczew 01.09.2017 r.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

usług realizowanych przez lekarzy w Oddziale Chirurgii Ogólnej Zespołu Opieki Zdrowotnej ,,Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie w zakresie wykonywania zabiegów endoskopowych, w tym zabiegów dróg żółciowych, przełyku oraz protezowania przewodu pokarmowego

 

 

 

 1. Ogłoszenie z dnia 01.09.2017 r..pdf
 2. SWKO z dnia 01.09.2017 r..pdf
 3. Formularz oferty z dnia 01.09.2017 r..pdf
 4. Wzór umowy z dnia 01.09.2017 r..pdf

 

 Rozstrzygnięcie Konkursu

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu.pdf

 

.......................................................................................................................................................................................

Sochaczew 05.07.2017 r.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

usług realizowanych przez lekarzy w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej 

 

 

 

 1. II Ogłoszenie z dnia 05.07.2017 r (2).pdf
 2. II SWKO z dnia 05.07.2017 r (1).pdf
 3. II Formularz oferty z dnia 05.07.2017 r..pdf
 4. II Wzór umowy z dnia 05.07.2017 r..pdf

 

 

 Rozstrzygnięcie Konkursu

II. Ogłoszenie o rozstrzygnęciu.pdf

 

 

............................................................................................................................................................................................

 

Sochaczew 05.07.2017 r.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

usług realizowanych przez lekarzy w Dziale Specjalistycznych Świadczeń Zdrowotnych w Poradni Rehabilitacyjnej  

 

 

 1. I Ogłoszenie z dnia 05.07.2017 r..pdf
 2. I SWKO z dnia 05.07.2017 r..pdf
 3. I Formularz oferty z dnia 05.07.2017 r..pdf
 4. I Wzór umowy z dnia 05.07.2017 r..pdf

 

 

 

 Rozstrzygnięcie Konkursu

I. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu.pdf

 

 

 

...................................................................................................................................................................................

 

Sochaczew 19.06.2017 r.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

usług realizowanych przez pielęgniarki, położne i ratowników medycznych

w Zespole Opieki Zdrowotnej "Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie  

 

 

 

 1. IV. Ogłoszenie z dnia 19.06.2017 r..pdf
 2. IV. SWKO z dnia 19.06.2017 r..pdf
 3. IV. Formularz z dnia 19.06.2017 r (1).pdf
 4. Wzór umowy z dnia 19.06.2017 r._4.pdf

 

 

 Unieważnienie Konkursu

IV. Unieważnienie konkursu ofert.pdf

 

 .....................................................................................................................................................................

Sochaczew 19.06.2017 r.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

usług realizowanych przez lekarzy w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej 

 

 

 

 1. III. Ogłoszenie z dnia 19.06.2017 r.pdf
 2. III.SWKO z dnia 19.06.2017 r.pdf
 3. III. Formularz z dnia 19.06.2017 r..pdf
 4. Wzór umowy z dnia 19.06.2017 r._3.pdf

 

 

 

 Rozstrzygnięcie Konkursu

III. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu.pdf

 

.........................................................................................................................................................................

Sochaczew 19.06.2017r.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

usług realizowanych przez lekarzy w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

 

 

 

 1. II. Ogłoszenie z dnia 19.06.2017 r..pdf
 2. II. SWKO z dnia 19.06.2017 r..pdf
 3. II. Formularz z dnia 19.06.2017r..pdf
 4. Wzór umowy z dnia 19.06.2017 r._2.pdf

 

 

 Unieważnienie Konkursu

II. Unieważnienie konkursu ofert.pdf

 

...............................................................................................................................................................................

Sochaczew 19.06.2017 r.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

usług realizowanych przez lekarzy w Dziale Specjalistycznych Świadczeń Zdrowotnych w Poradni Rehabilitacyjnej  

 

 

 

 1. I Ogłoszenie z dnia 19.06.2017r..pdf
 2. I. SWKO z dnia 19.06.2017 r..pdf
 3. I. Formularz.pdf
 4. Wzór umowy z dnia 19.06.2017 r._1.pdf

 

 Rozstrzygnięcie Konkursu

I. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu.pdf

 

........................................................................................................................................................................

Sochaczew 13.04.2017 r.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

usług realizowanych przez lekarzy w niżej wymienionych komórkach organizacyjnych  

Zespołu Opieki Zdrowotnej "Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie:

- Szpitalny Oddział Ratunkowy;

- Oddział Chirurgii Ogólnej.

 

 

 1. Ogłoszenie z dnia 13.04.2017 r..pdf
 2. SWKO z dnia 13.04.2017 r..pdf
 3. Oferta z dnia 13.04.2017 r..pdf
 4. Wzór umowy z dnia 13.04.2017 r..pdf

 

 

 

Rozstrzygnięcie Konkursu

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert z dnia 20.04.2017 r..pdf

 

 

..............................................................................................................................................................................................

Sochaczew 14.03.2017 r.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

usług realizowanych przez lekarzy w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej oraz Podstawowej Opiece Zdrowotnej 

Zespołu Opieki Zdrowotnej "Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie

 

 

 1. Ogłoszenie_1.pdf
 2. SWKO_1.pdf
 3. Oferta_1.pdf
 4. Wzór umowy_1.pdf

 

 

 

Rozstrzygnięcie Konkursu

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkureu ofert z dnia 24.03.2017 r..pdf

 

 

 

 

.....................................................................................................................................................................................................

Sochaczew 17.02.2017 r.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

usług realizowanych przez lekarzy w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej oraz Podstawowej Opiece Zdrowotnej 

Zespołu Opieki Zdrowotnej "Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie

 

 

 1. Ogłoszenie.pdf
 2. SWKO.pdf
 3. Oferta.pdf
 4. Umowa.pdf

 

 

Rozstrzygnięcie Konkursu

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert.pdf


 

 

....................................................................................................................................................................................

Sochaczew 23.01.2017 r.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

 • usługi realizowane przez lekarzy w Oddziale Pediatrycznym z pododdziałem Neonatologicznym;
 • usługi realizowane przez lekarzy w Podstawowej Opiece Zdrowotnej.

 

 1. Ogłoszenie
 2. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
 3. Formularz Ofertowy
 4. Wzór umowy

 


.................................................................................................................................................................................


Sochaczew 14.12.2016r.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

usług realizowanych przez lekarzy
 w Dziale Specjalistycznych Ambulatoryjnych Świadczeń Zdrowotnych (w Poradni Ginekologiczno-Położniczej)
 
Zespołu Opieki Zdrowotnej "Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie

 

 1. Ogłoszenie
 2. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
 3. Formularz ofertowy
 4. Wzór umowy

 

Unieważnienie konkursu ofert

Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu ofert

 

.....................................................................................................................................................................................


Sochaczew 14.12.2016 r.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

usług realizowanych przez lekarzy
 w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej
 
Zespołu Opieki Zdrowotnej "Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie

 

 1. Ogłoszenie
 2. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
 3. Formularz ofertowy
 4. Wzór umowyRozstrzygnięcie Konkursu

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert...................................................................................................................................................................................................

 

Sochaczew 14.12.2016 r.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

usług realizowanych przez:

 • lekarzy w jednostkach/komórkach organizacyjnych Zespołu Opieki Zdrowotnej "Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie
 1. Szpitalny Oddział Ratunkowy;
 2. Oddział Pediatryczny z Pododdziałem Neonatologicznym;
 3. Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej;
 4. Oddział Ginekologiczno-Położniczy.

 

 1. Ogłoszenie
 2. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
 3. Formularz ofertowy
 4. Wzór umowy

 

Rozstrzygnięcie Konkursu

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert


...................................................................................................................................................................................................

 

Sochaczew 15.11.2016 r.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

usług realizowanych przez:

 • lekarzy w jednostkach/komórkach organizacyjnych Zespołu Opieki Zdrowotnej "Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie
 1. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii;
 2. Oddziały Psychiatryczne;
 3. Oddział Pediatryczny z Pododdziałem Neonatologicznym;
 4. Oddział chirurgii Urazowo-Ortopedycznej.
 • mgr rehabilitacji ruchowej w Dziale Rehabilitacji

 

 1. Ogłoszenie
 2. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
 3. Formularz Ofertowy
 4. Wzór umowyRozstrzygnięcie Konkursu

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert...................................................................................................................................................................................

Sochaczew 15.11.2016 r.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

usług realizowanych przez lekarzy w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej oraz Podstawowej Opiece Zdrowotnej
 Zespołu Opieki Zdrowotnej "Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie 1. Ogłoszenie
 2. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
 3. Formularz ofertowy
 4. Wzór umowy
Rozstrzygnięcie Konkursu

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert
Sochaczew 18/10/2016


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

usług realizowanych przez lekarzy w Oddziale Chirurgii Ogólnej Zespołu Opieki Zdrowotnej "Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie (procedury medyczne w zakresie przepuklin) 1. Ogłoszenie
 2. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
 3. Formularz Ofertowy
 4. Wzór Umowy

 


Rozstrzygnięcie Konkursu

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert
 

 

Sochaczew 14/10/2016


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

usług realizowanych przez lekarzy w Dziale Diagnostyki Medycznej Zespołu Opieki Zdrowotnej "Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie (USG ginekologiczne, w tym USG ciąży). 1. Ogłoszenie
 2. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
 3. Formularz ofertowy
 4. Wzór umowy

 

Unieważnienie konkursu ofert

Unieważnienie konkursu ofert

Ogłoszenie z dnia 21 października 2016 roku

 

 

Sochaczew 14/10/2016


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

usług realizowanych przez lekarzy w Dziale Specjalistycznych Ambulatoryjnych Świadczeń Zdrowotnych w Poradni:

 1. Diabetologicznej,
 2. Ginekologiczno-Położniczej

        Zespołu Opieki Zdrowotnej "Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie.


 1. Ogłoszenie
 2. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
 3. Formularz ofertowy
 4. Wzór umowy

 

Rozstrzygnięcie Konkursu

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert

 

 

Sochaczew 14/10/2016


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

usług realizowanych przez lekarzy w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej "Szpitala Powiatowego"
w Sochaczewie:
 1. Ogłoszenie
 2. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
 3. Formularz ofertowy
 4. Wzór umowy

 

Rozstrzygnięcie Konkursu

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert

 

 

 

 

Sochaczew 14/10/2016

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

usług realizowanych przez lekarzy w jednostkach/komórkach organizacyjnych  Zespołu Opieki Zdrowotnej "Szpitala Powiatowego"
w Sochaczewie:

 1. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
 2. Szpitalny Oddział Ratunkowy,
 3. Oddział Ginekologiczno-Położniczy.

 

 

 1. Ogłoszenie
 2. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
 3. Formularz ofertowy
 4. Wzór umowyRozstrzygnięcie Konkursu

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofertSochaczew 19/09/2016


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

usług realizowanych przez lekarzy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Zespołu Opieki Zdrowotnej "Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie

 

 

 1. Ogłoszenie
 2. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
 3. Formularz ofertowy
 4. Wzór umowyUnieważnienie konkursu ofert

Unieważnienie konkursu ofert

 
Sochaczew 26/07/2016


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

usług realizowanych przez lekarzy w ramach

Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.


 

 1. Ogłoszenie
 2. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
 3. Formularz ofertowy
 4. Wzór umowyRozstrzygnięcie Konkursu

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert
Sochaczew 26/07/2016

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

usług realizowanych przez lekarzy w następujących

jednostkach/komórkach organizacyjnych 

Zespołu Opieki Zdrowotnej

"Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie:

 1. Oddział Wewnętrzno-Kardiologiczny,
 2. Oddział Chirurgii Ogólnej,
 3. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
 4. Oddziały Psychiatryczne,
 5. Szpitalny Oddział Ratunkowy.

 

 1. Ogłoszenie
 2. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
 3. Formularz ofertowy
 4. Wzór umowyRozstrzygnięcie Konkursu

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert

Sochaczew 27/06/2016


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

usług realizowanych przez ratowników medycznych

w jednostkach/komórkach organizacyjnych

Zespołu Opieki Zdrowotnej "Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie

 

 

 1. Ogłoszenie
 2. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
 3. Formularz ofertowy
 4. Wzór umowy
Rozstrzygnięcie Konkursu

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert

Sochaczew 15/06/2016

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

usług realizowanych przez lekarzy

w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

 

 

 1. Ogłoszenie
 2. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
 3. Formularz ofertowy
 4. Wzór umowy

 


Rozstrzygnięcie Konkursu

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert

 

 


Sochaczew 15/06/2016


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

usług realizowanych przez lekarzy

w Dziale Specjalistycznych Ambulatoryjnych Świadczeń Zdrowotnych

w Poradni Leczenia Uzależnień

 

 

 1. Ogłoszenie
 2. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
 3. Formularz ofertowy
 4. Wzór umowy

 


Rozstrzygnięcie Konkursu

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert

 

 

Sochaczew 25/05/2016

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

wykonywania badań diagnostycznych na rzecz pacjentów
Szpitala Powiatowego w Sochaczewie,
 zgodnie ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert:

 

 


Wzory umów:

 

Odpowiedzi na zapytania:

 

 

Rozstrzygnięcie Konkursu

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert

36360 odwiedzin