starostwo powiatowe w sochaczewie

Szpital Powiatowy w Sochaczewie Szpital e-rejestracja informacje dla pacjentów Oddziały Poradnie Poradnia Rodzinna Pracownie diagnostyczne Przetargi BIP Kontakt Spis Telefonów Rehabilitacja Ogłoszenia konkursowe Praca Projekty Kaplica szpitalna Przydatne linki Szkoła rodzenia BIP Galeria Informacje ogólne

Ogłoszenia konkursowe

A A A

Sochaczew 17.10.2018 r.OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

usług realizowanych przez lekarzy w Dziale Ambulatoryjnych Specjalistycznych Świadczeń Zdrowotnych w Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Zespołu Opieki Zdrowotnej 
,,Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie.

 

 1. II Ogłoszenie z dnia 17.10.2018 r..pdf
 2. II SWKO z dnia 17.10.2018 r..pdf
 3. II Oferta z dnia 17.10.2018 r..pdf
 4. II Wzór umowy z dnia 17.10.2018 r..pdf

 

Unieważnienie Konkursu Ofert

Unieważnienie Konkursu Ofert z dnia 24.10.2018 r..pdf

.........................................................................................................................................................................................

Sochaczew 17.09.2018 r.OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

usług realizowanych przez lekarzy w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Zespołu Opieki Zdrowotnej ,,Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie.

 

 1. I Ogłoszenie z dnia 17.10.2018 r..pdf
 2. I SWKO z dnia 17.10.2018 r..pdf
 3. I Oferta z dnia 17.10.2018 r..pdf
 4. I Wzór umowy z dnia 17.10.2018 r..pdf

 

Rozstrzygnięcie Konkursu

Rozstrzygnięcie Konkursu Ofert z dnia 24.10.2018 r..pdf

.........................................................................................................................................................................................

Sochaczew 12.09.2018 r.OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

usług realizowanych przez lekarzy w Oddziale Chirurgii Ogólnej Zespołu Opieki Zdrowotnej ,,Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie w zakresie wykonywania zabiegów endoskopowych,          w tym zabiegów dróg żółciowych, przełyku oraz protezowania przewodu pokarmowego.

   

 1. II Ogłoszenie z dnia 12.09.2018 r..pdf
 2. II SWKO z dnia 12.09.2018 r..pdf
 3. II Oferta z dnia 12.09.2018 r..pdf
 4. II Wzór umowy z dnia 12.09.2018 r..pdf

  

Rozstrzygnięcie Konkursu

II Rozstrzygnięcie Konkursu Ofert z dnia 19.09.2018 r..pdf

.........................................................................................................................................................................................

 

Sochaczew 12.09.2018 r.OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

usług realizowanych przez lekarzy w Dziale Ambulatoryjnych Specjalistycznych Świadczeń Zdrowotnych w Poradni Ginekologiczno-Położniczej Zespołu Opieki Zdrowotnej ,,Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie.

   

 1. I Ogłoszenie z dnia 12.09.2018 r..pdf
 2. I SWKO z dnia 12.09.2018 r..pdf
 3. I Oferta z dnia 12.09.2018 r..pdf
 4. I Wzór umowy z dnia 12.09.2018 r..pdf

  

 Rozstrzygnięcie Konkursu

I Rozstrzygnięcie Konkursu Ofert z dnia 19.09.2018 r..pdf

.........................................................................................................................................................................................

Sochaczew 05.09.2018 r.OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

usług realizowanych przez lekarzy w niżej wymienionej komórce organizacyjnych Zespołu Opieki Zdrowotnej 
,,Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie:

1) Oddziały Psychiatryczne,

2) Oddział Ginekologiczno-Położniczy.

   

 1. Ogłoszenie z dnia 05.09.2018 r..pdf
 2. SWKO z dnia 05.09.2018 r..pdf
 3. Oferta z dnia 05.09.2018 r..pdf
 4. Wzór umowy z dnia 05.09.2018 r..pdf

 

Rozstrzygnięcie Konkursu

Rozstrzygnięcie Konkursu Ofert z dnia 10.09.2018 r..pdf

 

.........................................................................................................................................................................................

 

Sochaczew 24.08.2018 r.OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

usług realizowanych przez lekarzy w niżej wymienionej komórce organizacyjnych Zespołu Opieki Zdrowotnej 
,,Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie:

1) Oddział Ginekologiczno-Położniczy.

   

 1. Ogłoszenie z dnia 24.08.2018 r..pdf
 2. SWKO z dnia 24.08.2018 r..pdf
 3. Oferta z dnia 24.08.2018 r..pdf
 4. Wzór umowy z dnia 24.08.2018 r..pdf

  

Rozstrzygnięcie Konkursu

Rozstrzygnięcie Konkursu Ofert z dnia 31.08.2018 r..pdf

 

.........................................................................................................................................................................................

 

Sochaczew 06.08.2018 r.OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

usług realizowanych przez lekarzy w niżej wymienionych komórkach organizacyjnych Zespołu Opieki Zdrowotnej 
,,Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie:

 

1) Oddział Chirurgii Ogólnej,
2) Oddział Ginekologiczno-Położniczy,
3) Szpitalny Oddział Ratunkowy.

 

 1. 1. Ogłoszenie z dnia 06.08.2018 r..pdf 
 2. 2. SWKO z dnia 06.08.2018 r.pdf
 3. 3. Oferta z dnia 06.08.2018 r..pdf
 4. 4. wzór umowy z dnia 06.08.2018 r..pdf

 

 

 Rozstrzygnięcie Konkursu

Rozstrzygnięcie konkursu Ofert z dnia 13.08.2018 r. 3.pdf

 

 

.........................................................................................................................................................................................

 

Sochaczew 20.07.2018 r.OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

usług realizowanych przez lekarzy w niżej wymienionych komórkach organizacyjnych Zespołu Opieki Zdrowotnej 
,,Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie:

1) Oddział Chirurgii Ogólnej,
2) Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
3) Oddział Ginekologiczno-Położniczy,
4) Szpitalny Oddział Ratunkowy.

 

 1. Ogłoszenie z dnia 20.07.2018 r..pdf
 2. SWKO z dnia 20.07.2018 r..pdf
 3. Oferta z dnia 20.07.2018 r..pdf
 4. Wzór umowy z dnia 20.07.2018 r..pdf

 

  Rozstrzygnięcie Konkursu

Rozstrzygnięcie Konkursu Ofert z dnia 27.07.2018 r..pdf

 

.........................................................................................................................................................................................

Sochaczew 13.07.2018 r.OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

usług realizowanych przez lekarzy w niżej wymienionych komórkach organizacyjnych Zespołu Opieki Zdrowotnej 
,,Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie:

  1) Oddział Chirurgii Ogólnej,
2) Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
3) Szpitalny Oddział Ratunkowy.

 

 1. Ogłoszenie z dnia 13.07.2018 r..pdf
 2. SWKO z dnia 13.07.2018 r..pdf
 3. Oferta z dnia 13.07.2018 r..pdf
 4. Wzór umowy z dnia 13.07.2018 r..pdf

 

 

Ogłoszenie z dnia 18.07.2018 r. o zmianie godziny otwarcia ofert konkursowych.pdf

 

 Rozstrzygnięcie Konkursu

Rozstrzygnięcie Konkursu Ofert z dnia 20.07.2018 r..pdf

 

 

.........................................................................................................................................................................................

Sochaczew 03.07.2018 r.OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

usług realizowanych przez pielgniarki, położne i ratowników medycznych w Zespole Opieki Zdrowotnej 
,,Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie.

 

 1. Ogłoszenie z dnia 03.07.2018 r..pdf
 2. SWKO z dnia 03.07.2018 r..pdf
 3. Oferta z dnia 03.07.2018 r..pdf
 4. Wzór umowy z dnia 03.07.2018 r..pdf

 

 Rozstrzygnięcie Konkursu

Rozstrzygnięcie Konkursu Ofert z dnia 06.07.2018 r..pdf

  

 

.........................................................................................................................................................................................

 

Sochaczew 11.06.2018 r.OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

usług realizowanych przez pielgniarki, położne i ratowników medycznych w Zespole Opieki Zdrowotnej 
,,Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie.

 

 1. II Ogłoszenie z dnia 11.06.2018 r..pdf
 2. II SWKO z dnia 11.06.2018 r..pdf
 3. II Oferta z dnia 11.06.2018 r..pdf
 4. II Wzór umowy z dnia 11.06.2018 r..pdf

 

 

 Unieważnienie Konkursu Ofert

II. Unieważnienie Konkursu Ofert z dnia 15.06.2018 r..pdf

 

 

 

.........................................................................................................................................................................................

 

Sochaczew 11.06.2018 r.OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

usług realizowanych przez lekarzy w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Zespołu Opieki Zdrowotnej 
,,Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie.

 

 1. I Ogłoszenie z dnia 11.06.2018 r..pdf
 2. I SWKO z dnia 11.06.2018 r..pdf
 3. I Oferta z dnia 11.06.2018 r..pdf
 4. I Wzór umowy z dnia 11.06.2018 r..pdf

 

 

 Unieważnienie Konkursu Ofert

I. Unieważnienie Konkursu Ofert z dnia 15.06.2018 r..pdf

 

 

 

.........................................................................................................................................................................................

 

Sochaczew 14.05.2018 r.OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

usług realizowanych przez lekarzy w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz pełnienia zastępstwa kierującego organizacją i udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym Zespołu Opieki Zdrowotnej
,,Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie.

 

 1. Ogłoszenie z dnia 14.05.2018 r..pdf
 2. SWKO z dnia 14.05.2018 r..pdf
 3. Oferta z dnia 14.05.2018 r..pdf
 4. Wzór umowy z dnia 14.05.2018 r..pdf

 

 Rozstrzygnięcie Konkursu

Rozstrzygnięcie Konkursu Ofert z dnia 17.05.2018 r..pdf

 

 

 

.........................................................................................................................................................................................

 

Sochaczew 11.04.2018 r.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

usług realizowanych przez lekarzy w Dziale Ambulatoryjnych Specjalistycznych Świadczeń Zdrowotnych, w Poradni Kardiologicznej.

 

 1. IV Ogłoszenie z dnia 11.04.2018 r.pdf
 2. IV SWKO z dnia 11.04.2018 r..pdf
 3. IV Oferta z dnia 11.04.2018 r..pdf
 4. IV Wzór umowy z dnia 11.04.2018 r..pdf

 

 

 Rozstrzygnięcie Konkursu

IV Rozstrzygnięcie Konkursu Ofert z dnia 18.04.2018 r..pdf

 

 

 

.........................................................................................................................................................................................

 

Sochaczew 11.04.2018 r.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

usług realizowanych w zakresie kierowania organizacją i udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym Zespołu Opieki Zdrowotnej ,,Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie.

 

 1. III Ogłoszenie z dnia 11.04.2018 r..pdf
 2. III SWKO z dnia 11.04.2018 r..pdf
 3. III Oferta z dnia 11.04.2018 r..pdf
 4. III Wzór umowy z dnia 11.04.2018 r..pdf

 

 

 Rozstrzygnięcie Konkursu

III Rozstrzygnięcie Konkursu Ofert z dnia 18.04.2018 r..pdf

 

 

 

.........................................................................................................................................................................................

Sochaczew 11.04.2018 r.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

usług realizowanych przez lekarzy w niżej Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej oraz Podstawowej Opiece Zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej ,,Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie:

 

 1. II Ogłoszenie z dnia 11.04.2018 r..pdf
 2. II SWKO z dnia 11.04.2018 r..pdf
 3. II Oferta z dnia 11.04.2018 r..pdf
 4. II Wzór umowy z dnia 11.04.2018 r..pdf

 

 

 Unieważnienie Konkursu Ofert

II. Unieważnienie Konkursu Ofert z dnia 18.04.2018 r..pdf

 

 

 

.........................................................................................................................................................................................

 

Sochaczew 11.04.2018 r.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

usług realizowanych przez lekarzy w w niżej wymienionych komórkach organizacyjnych Zespołu Opieki Zdrowotnej  ,,Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie:

1) Oddział Wewnętrzno-Kardiologiczny,
2) Oddział Pediatryczny z Pododdziałem Neonatologicznym,
3) Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej.

 

 1. I Ogłoszenie z dnia 11.04.2018 r..pdf
 2. I SWKO z dnia 11.04.2018 r..pdf
 3. I Oferta z dnia 11.04.2018 r..pdf
 4. I Wzór umowy z dnia 11.04.2018 r..pdf

 

 

 Rozstrzygnięcie Konkursu

I. Rozstrzygnięcie Konkursu Ofert z dnia 18.04.2018 r..pdf

 

 

 

.........................................................................................................................................................................................

 

Sochaczew 17.01.2018 r.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

usług realizowanych przez lekarzy w Dziale Ambulatoryjnych Specjalistycznych Świadczeń Zdrowotnych, w niżej wymienionych Poradniach:

a) Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej,
b) Poradnia Ginekologiczno-Położnicza.

 

 1. II Ogłoszenie z dnia 17.01.2018 r..pdf
 2. II SWKO z dnia 17.01.2018 r..pdf
 3. II Oferta z dnia 17.01.2018 r..pdf
 4. II Wzór umowy z dnia 17.01.2018 r..pdf

 

 

 Rozstrzygnięcie Konkursu

II. Rozstrzygniecie Konkursu Ofert z dnia 24.01.2018 r..pdf

 

 

 

.........................................................................................................................................................................................

Sochaczew 17.01.2018 r.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

usług realizowanych przez lekarzy w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Zespołu Opieki Zdrowotnej 
,,Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie.

 

 1. I Ogłoszenie z dnia 17.01.2018 r..pdf
 2. I SWKO z dnia 17.01.2018 r..pdf
 3. I Oferta z dnia 17.01.2018 r..pdf
 4. I Wzór umowy z dnia 17.01.2018 r..pdf

 

 

 Rozstrzygnięcie Konkursu

I. Rozstrzygnięcie Konkursu Ofert z dnia 24.01.2018 r..pdf

 

 

 

 

.........................................................................................................................................................................................

Sochaczew 15.12.2017 r.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

usług realizowanych przez lekarzy w Dziale Ambulatoryjnych Specjalistycznych Świadczeń Zdrowotnych, w Poradni Zdrowia Psychicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej "Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie

 

 1. II Ogłoszenie z dnia 15.12.2017 r..pdf
 2. II SWKO z dnia 15.12.2017 r..pdf
 3. II Oferta z dnia 15.12.2017 r..pdf
 4. II Wzór umowy z dnia 15.12.2017 r..pdf

 

 

 

 Unieważnienie Konkursu Ofert

Unieważnienie Konkursu Ofert z dnia 22.12.2017r..pdf

 

 

........................................................................................................................................................................

 

 

Sochaczew 15.12.2017 r.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

usług realizowanych przez lekarzy w niżej wymienionych komórkach organizacyjnych Zespołu Opieki Zdrowotnej "Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie

 1. Oddziały Psychiatryczne (Oddział Psychiatryczny I i Oddział Psychiatryczny II),
 2. Oddział Wewnętrzno-Kardiologiczny,
 3. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

 

 1. I Ogłoszenie z dnia 15.12.2017 r..pdf
 2. I SWKO z dnia 15.12.2017 r..pdf
 3. I Oferta z dnia 15.12.2017 r..pdf
 4. I Wzór umowy z dnia 15.12.2017 r..pdf

 

 

 Unieważnienie Konkursu Ofert

Unieważnienie Konkursu Ofert z dnia 22.12.2017r..pdf

 

........................................................................................................................................................................

 

 

Sochaczew 15.12.2017 r.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

usług realizowanych przez lekarzy w ramach specjalistycznych konsultacji lekarskich w zakresie neurologii Zespołu Opieki Zdrowotnej "Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie

 

 1. IV Ogłoszenie_15.12.2017 r..pdf
 2. IV SWKO_15.12.2017 r..pdf
 3. IV Oferta_15.12.2017 r..pdf
 4. IV Wzór umowy_15.12.2017 r..pdf

 

 

 Rozstrzygnięcie Konkursu

IV. Rozstrzygnięcie Konkursu Ofert z dnia 22.12.2017 r..pdf

 

........................................................................................................................................................................

 

Sochaczew 15.12.2017 r.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

usług realizowanych przez  lekarzy w Dziale Ambulatoryjnych Specjalistycznych Świadczeń Zdrowotnych, w Poradni Neurologicznej Zespołu Opieki Zdrowotnej "Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie

 

 1. III Ogłoszenie_15.12.2017 r..pdf
 2. III SWKO_15.12.2017 r..pdf
 3. III Oferta_15.12.2017 r..pdf
 4. III Wzór umowy_15.12.2017 r..pdf

 

 

 Rozstrzygnięcie Konkursu

III. Rozstrzygnięcie Konkursu Ofert z dnia 22.12.2017 r..pdf

 

 

........................................................................................................................................................................

 

 

 

Sochaczew 15.12.2017 r.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

usług realizowanych przez  lekarzy w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej oraz Podstawowej Opiece Zdrowotnej

Zespołu Opieki Zdrowotnej "Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie

 

 1. II Ogłoszenie_15.12.2017 r..pdf
 2. II SWKO_15.12.2017 r..pdf
 3. II Oferta_15.12.2017 r..pdf
 4. II Wzór umowy_15.12.2017 r..pdf

 

 

 Rozstrzygnięcie Konkursu

II. Rozstrzygnięcie Konkursu Ofert z dnia 22.12.2017 r..pdf

 

........................................................................................................................................................................

 

 

 

Sochaczew 15.12.2017 r.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

usług realizowanych przez  lekarzy w Oddziale Pediatrycznym w Pododdziałem Neonatologicznym

Zespołu Opieki Zdrowotnej "Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie.

 

 1. I Ogłoszenie_15.12.2017 r..pdf
 2. I SWKO_15.12.2017 r..pdf
 3. I Oferta_15.12.2017 r..pdf
 4. I Wzór umowy_15.12.2017 r..pdf

 

 

 Rozstrzygnięcie Konkursu

I Rozstrzygnięcie Konkursu Ofert z dnia 22.12.2017 r..pdf

 

 

........................................................................................................................................................................

 

 

Sochaczew 09.11.2017 r.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

usług realizowanych przez  lekarzy w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym

Zespołu Opieki Zdrowotnej "Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie

 

 

 1. Ogłoszenie z dnia 09.11.2017 r..pdf
 2. SWKO z dnia 09.11.2017 r..pdf
 3. Oferta z dnia 09.11.2017 r..pdf
 4. Umowa z dnai 09.11.2017 r..pdf

 

 

 Ogłoszenie z dnia 14.12.2017r._ Przedłużenie terminu składania ofert.pdf

 

 

Ogłoszeniez dnia 15.11.2017 r. _ Przedłużenie terminu składania ofert.pdf

 

 

Ogłoszenie z dnia 23.11.2017 r. _Przedłużenie terminu składania ofert.pdf

 

 

Ogłoszenie z dnia 30.11.2017 roku o przedłużeniu terminu składania ofert.pdf

 

 

Ogłoszenie z dnia 07.12.2017 r. _ Przedłużenie terminu składania ofert.pdf

 

 

 

 Unieważnienie Konkursu Ofert

I. Unieważnienie Konkursu Ofert z dnia 22.12.2017.pdf

 

........................................................................................................................................................................

 

Sochaczew 19.10.2017 r.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

usług realizowanych przez  pielęgniarki, położne i ratowników medycznych

w Zespole Opieki Zdrowotnej "Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie.

 1. IV Ogłoszenie_19.10.2017 r..pdf
 2. IV SWKO_19.10.2017 r..pdf
 3. IV Oferta_19.10.2017 r..pdf
 4. IV Wzór umowy_19.10.2017 r..pdf

 

IV Ogłoszenie z dnia 24.10.2017r. _Przedłużenie terminu składania ofert.pdf

 

 

 Unieważnienie Konkursu Ofert

IV Unieważnienie Konkursu Ofert z dnia 31.10.2017 r..pdf

 

 

 

 

.......................................................................................................................................................................

Sochaczew 19.10.2017 r.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

usług realizowanych przez  lekarzy w Dziale Diagnostyki Medycznej

w Poracowni Endoskopii.

 

 

 1. III Ogłoszenie_19.10.2017 r..pdf
 2. III SWKO_19.10.2017 r..pdf
 3. III Oferta_19.10.2017 r..pdf
 4. III Wzór umowy_19.10.2017 r..pdf

 

 

 III Ogłoszenie z dnia 24.10.2017r._Przedłużenie terminu składania ofert.pdf

 

 

 Rozstrzygnięcie Konkursu

III Ogłoszenie z dnia 31.10.2017 r. o rozstrzygnięciu konkursu ofert.pdf

 

 

 

...........................................................................................................................................................................................

Sochaczew 19.10.2017 r.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

usług realizowanych przez  lekarzy w Dziale Ambulatoryjnych Specjalistycznych Świadczeń Zdrowotnych

w Poradni Chirurgii Przewodu Pokarmowego.

 

 

 1. II Ogłoszenie z dnia 19.10.2017 r..pdf
 2. II SWKO_19.10.2017 r.pdf
 3. II Oferta_19.10.2017 r..pdf
 4. II Wzór umowy_19.10.2017 r..pdf

 

 

II Ogłoszenie z dnia 24.10.2017 r._Przedłużenie terminu składania ofert.pdf

 

 

 Rozstrzygnięcie Konkursu

II Ogłoszenie z dnia 31.10.2017 r. o rozstrzygnięciu konkursu ofert.pdf

 

 

 

 

.......................................................................................................................................................................................

 

Sochaczew 19.10.2017 r.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

I. usług realizowanych przez  lekarzy w niżej wymienionych komórkach organizacyjnych Zespołu Opieki Zdrowotnej "Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie:

a) Oddział Chirurgii Ogólnej;

b) Oddział Ginekologiczno-Położniczy

 

 1. I Ogłoszenie_19.10.2017 r..pdf
 2. I SWKO z dnia 19.10.2017 r..pdf
 3. I Oferta_19.10.2017 r..pdf
 4. I Wzór umowy_19.10.2017 r..pdf

 

 

I Ogłoszenie z dnia 24.10.2017 r._Przedłużenie terminu składania ofert.pdf

 

 

 Rozstrzygnięcie Konkursu

I Ogłoszenie z dnia 31.10.2017 r. o rozstrzygnięciu konkursu ofert.pdf

 

 

 

...........................................................................................................................................................................................

Sochaczew 19.09.2017 r.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

usług realizowanych przez fizjoterapeutę - specjalistę w dziedzinie fizjoterapii w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej

 

 

 1. II Ogłoszenie z dnia 19.09.2017 r..pdf
 2. II SWKO z dnia 19.09.2017 r..pdf
 3. II Oferta z dnia 19.09.2017 r..pdf
 4. II Umowa z dnia 19.09.2017 r..pdf

 

 

 Rozstrzygnięcie Konkursu

Ogłoszenie z dnia 22.09.2017 roku o rozstrzygnięciu konkursu ofert.pdf

 

 

 

.................................................................................................................................................................................................

Sochaczew 19.09.2017 r.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

usług realizowanych przez lekarzy w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej

 

 

 

 1. I Ogłoszenie z dnia 19.09.2017 r..pdf
 2. I SWKO z dnia 19.09.2017 r..pdf
 3. I Oferta z dnia 19.09.2017 ..pdf
 4. I Umowa z dnia 19.09.2017 r..pdf

 

 

 

 Unieważnienie Konkursu Ofert

Unieważnienie konkursu ofert.pdf

 

 

 

................................................................................................................................................................................................

Sochaczew 01.09.2017 r.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

usług realizowanych przez lekarzy w Oddziale Chirurgii Ogólnej Zespołu Opieki Zdrowotnej ,,Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie w zakresie wykonywania zabiegów endoskopowych, w tym zabiegów dróg żółciowych, przełyku oraz protezowania przewodu pokarmowego

 

 

 

 1. Ogłoszenie z dnia 01.09.2017 r..pdf
 2. SWKO z dnia 01.09.2017 r..pdf
 3. Formularz oferty z dnia 01.09.2017 r..pdf
 4. Wzór umowy z dnia 01.09.2017 r..pdf

 

 Rozstrzygnięcie Konkursu

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu.pdf

 

.......................................................................................................................................................................................

Sochaczew 05.07.2017 r.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

usług realizowanych przez lekarzy w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej 

 

 

 

 1. II Ogłoszenie z dnia 05.07.2017 r (2).pdf
 2. II SWKO z dnia 05.07.2017 r (1).pdf
 3. II Formularz oferty z dnia 05.07.2017 r..pdf
 4. II Wzór umowy z dnia 05.07.2017 r..pdf

 

 

 Rozstrzygnięcie Konkursu

II. Ogłoszenie o rozstrzygnęciu.pdf

 

 

............................................................................................................................................................................................

 

Sochaczew 05.07.2017 r.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

usług realizowanych przez lekarzy w Dziale Specjalistycznych Świadczeń Zdrowotnych w Poradni Rehabilitacyjnej  

 

 

 1. I Ogłoszenie z dnia 05.07.2017 r..pdf
 2. I SWKO z dnia 05.07.2017 r..pdf
 3. I Formularz oferty z dnia 05.07.2017 r..pdf
 4. I Wzór umowy z dnia 05.07.2017 r..pdf

 

 

 

 Rozstrzygnięcie Konkursu

I. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu.pdf

 

 

 

...................................................................................................................................................................................

 

Sochaczew 19.06.2017 r.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

usług realizowanych przez pielęgniarki, położne i ratowników medycznych

w Zespole Opieki Zdrowotnej "Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie  

 

 

 

 1. IV. Ogłoszenie z dnia 19.06.2017 r..pdf
 2. IV. SWKO z dnia 19.06.2017 r..pdf
 3. IV. Formularz z dnia 19.06.2017 r (1).pdf
 4. Wzór umowy z dnia 19.06.2017 r._4.pdf

 

 

 Unieważnienie Konkursu

IV. Unieważnienie konkursu ofert.pdf

 

 .....................................................................................................................................................................

Sochaczew 19.06.2017 r.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

usług realizowanych przez lekarzy w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej 

 

 

 

 1. III. Ogłoszenie z dnia 19.06.2017 r.pdf
 2. III.SWKO z dnia 19.06.2017 r.pdf
 3. III. Formularz z dnia 19.06.2017 r..pdf
 4. Wzór umowy z dnia 19.06.2017 r._3.pdf

 

 

 

 Rozstrzygnięcie Konkursu

III. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu.pdf

 

.........................................................................................................................................................................

Sochaczew 19.06.2017r.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

usług realizowanych przez lekarzy w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

 

 

 

 1. II. Ogłoszenie z dnia 19.06.2017 r..pdf
 2. II. SWKO z dnia 19.06.2017 r..pdf
 3. II. Formularz z dnia 19.06.2017r..pdf
 4. Wzór umowy z dnia 19.06.2017 r._2.pdf

 

 

 Unieważnienie Konkursu

II. Unieważnienie konkursu ofert.pdf

 

...............................................................................................................................................................................

Sochaczew 19.06.2017 r.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

usług realizowanych przez lekarzy w Dziale Specjalistycznych Świadczeń Zdrowotnych w Poradni Rehabilitacyjnej  

 

 

 

 1. I Ogłoszenie z dnia 19.06.2017r..pdf
 2. I. SWKO z dnia 19.06.2017 r..pdf
 3. I. Formularz.pdf
 4. Wzór umowy z dnia 19.06.2017 r._1.pdf

 

 Rozstrzygnięcie Konkursu

I. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu.pdf

 

........................................................................................................................................................................

Sochaczew 13.04.2017 r.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

usług realizowanych przez lekarzy w niżej wymienionych komórkach organizacyjnych  

Zespołu Opieki Zdrowotnej "Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie:

- Szpitalny Oddział Ratunkowy;

- Oddział Chirurgii Ogólnej.

 

 

 1. Ogłoszenie z dnia 13.04.2017 r..pdf
 2. SWKO z dnia 13.04.2017 r..pdf
 3. Oferta z dnia 13.04.2017 r..pdf
 4. Wzór umowy z dnia 13.04.2017 r..pdf

 

 

 

Rozstrzygnięcie Konkursu

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert z dnia 20.04.2017 r..pdf

 

 

..............................................................................................................................................................................................

Sochaczew 14.03.2017 r.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

usług realizowanych przez lekarzy w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej oraz Podstawowej Opiece Zdrowotnej 

Zespołu Opieki Zdrowotnej "Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie

 

 

 1. Ogłoszenie_1.pdf
 2. SWKO_1.pdf
 3. Oferta_1.pdf
 4. Wzór umowy_1.pdf

 

 

 

Rozstrzygnięcie Konkursu

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkureu ofert z dnia 24.03.2017 r..pdf

 

 

 

 

.....................................................................................................................................................................................................

Sochaczew 17.02.2017 r.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

usług realizowanych przez lekarzy w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej oraz Podstawowej Opiece Zdrowotnej 

Zespołu Opieki Zdrowotnej "Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie

 

 

 1. Ogłoszenie.pdf
 2. SWKO.pdf
 3. Oferta.pdf
 4. Umowa.pdf

 

 

Rozstrzygnięcie Konkursu

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert.pdf


 

 

....................................................................................................................................................................................

Sochaczew 23.01.2017 r.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

 • usługi realizowane przez lekarzy w Oddziale Pediatrycznym z pododdziałem Neonatologicznym;
 • usługi realizowane przez lekarzy w Podstawowej Opiece Zdrowotnej.

 

 1. Ogłoszenie
 2. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
 3. Formularz Ofertowy
 4. Wzór umowy

 


.................................................................................................................................................................................


Sochaczew 14.12.2016r.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

usług realizowanych przez lekarzy
 w Dziale Specjalistycznych Ambulatoryjnych Świadczeń Zdrowotnych (w Poradni Ginekologiczno-Położniczej)
 
Zespołu Opieki Zdrowotnej "Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie

 

 1. Ogłoszenie
 2. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
 3. Formularz ofertowy
 4. Wzór umowy

 

Unieważnienie konkursu ofert

Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu ofert

 

.....................................................................................................................................................................................


Sochaczew 14.12.2016 r.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

usług realizowanych przez lekarzy
 w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej
 
Zespołu Opieki Zdrowotnej "Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie

 

 1. Ogłoszenie
 2. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
 3. Formularz ofertowy
 4. Wzór umowyRozstrzygnięcie Konkursu

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert...................................................................................................................................................................................................

 

Sochaczew 14.12.2016 r.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

usług realizowanych przez:

 • lekarzy w jednostkach/komórkach organizacyjnych Zespołu Opieki Zdrowotnej "Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie
 1. Szpitalny Oddział Ratunkowy;
 2. Oddział Pediatryczny z Pododdziałem Neonatologicznym;
 3. Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej;
 4. Oddział Ginekologiczno-Położniczy.

 

 1. Ogłoszenie
 2. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
 3. Formularz ofertowy
 4. Wzór umowy

 

Rozstrzygnięcie Konkursu

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert


...................................................................................................................................................................................................

 

Sochaczew 15.11.2016 r.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

usług realizowanych przez:

 • lekarzy w jednostkach/komórkach organizacyjnych Zespołu Opieki Zdrowotnej "Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie
 1. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii;
 2. Oddziały Psychiatryczne;
 3. Oddział Pediatryczny z Pododdziałem Neonatologicznym;
 4. Oddział chirurgii Urazowo-Ortopedycznej.
 • mgr rehabilitacji ruchowej w Dziale Rehabilitacji

 

 1. Ogłoszenie
 2. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
 3. Formularz Ofertowy
 4. Wzór umowyRozstrzygnięcie Konkursu

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert...................................................................................................................................................................................

Sochaczew 15.11.2016 r.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

usług realizowanych przez lekarzy w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej oraz Podstawowej Opiece Zdrowotnej
 Zespołu Opieki Zdrowotnej "Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie 1. Ogłoszenie
 2. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
 3. Formularz ofertowy
 4. Wzór umowy
Rozstrzygnięcie Konkursu

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert
Sochaczew 18/10/2016


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

usług realizowanych przez lekarzy w Oddziale Chirurgii Ogólnej Zespołu Opieki Zdrowotnej "Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie (procedury medyczne w zakresie przepuklin) 1. Ogłoszenie
 2. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
 3. Formularz Ofertowy
 4. Wzór Umowy

 


Rozstrzygnięcie Konkursu

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert
 

 

Sochaczew 14/10/2016


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

usług realizowanych przez lekarzy w Dziale Diagnostyki Medycznej Zespołu Opieki Zdrowotnej "Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie (USG ginekologiczne, w tym USG ciąży). 1. Ogłoszenie
 2. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
 3. Formularz ofertowy
 4. Wzór umowy

 

Unieważnienie konkursu ofert

Unieważnienie konkursu ofert

Ogłoszenie z dnia 21 października 2016 roku

 

 

Sochaczew 14/10/2016


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

usług realizowanych przez lekarzy w Dziale Specjalistycznych Ambulatoryjnych Świadczeń Zdrowotnych w Poradni:

 1. Diabetologicznej,
 2. Ginekologiczno-Położniczej

        Zespołu Opieki Zdrowotnej "Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie.


 1. Ogłoszenie
 2. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
 3. Formularz ofertowy
 4. Wzór umowy

 

Rozstrzygnięcie Konkursu

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert

 

 

Sochaczew 14/10/2016


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

usług realizowanych przez lekarzy w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej "Szpitala Powiatowego"
w Sochaczewie:
 1. Ogłoszenie
 2. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
 3. Formularz ofertowy
 4. Wzór umowy

 

Rozstrzygnięcie Konkursu

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert

 

 

 

 

Sochaczew 14/10/2016

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

usług realizowanych przez lekarzy w jednostkach/komórkach organizacyjnych  Zespołu Opieki Zdrowotnej "Szpitala Powiatowego"
w Sochaczewie:

 1. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
 2. Szpitalny Oddział Ratunkowy,
 3. Oddział Ginekologiczno-Położniczy.

 

 

 1. Ogłoszenie
 2. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
 3. Formularz ofertowy
 4. Wzór umowyRozstrzygnięcie Konkursu

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofertSochaczew 19/09/2016


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

usług realizowanych przez lekarzy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Zespołu Opieki Zdrowotnej "Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie

 

 

 1. Ogłoszenie
 2. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
 3. Formularz ofertowy
 4. Wzór umowyUnieważnienie konkursu ofert

Unieważnienie konkursu ofert

 
Sochaczew 26/07/2016


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

usług realizowanych przez lekarzy w ramach

Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.


 

 1. Ogłoszenie
 2. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
 3. Formularz ofertowy
 4. Wzór umowyRozstrzygnięcie Konkursu

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert
Sochaczew 26/07/2016

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

usług realizowanych przez lekarzy w następujących

jednostkach/komórkach organizacyjnych 

Zespołu Opieki Zdrowotnej

"Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie:

 1. Oddział Wewnętrzno-Kardiologiczny,
 2. Oddział Chirurgii Ogólnej,
 3. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
 4. Oddziały Psychiatryczne,
 5. Szpitalny Oddział Ratunkowy.

 

 1. Ogłoszenie
 2. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
 3. Formularz ofertowy
 4. Wzór umowyRozstrzygnięcie Konkursu

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert

Sochaczew 27/06/2016


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

usług realizowanych przez ratowników medycznych

w jednostkach/komórkach organizacyjnych

Zespołu Opieki Zdrowotnej "Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie

 

 

 1. Ogłoszenie
 2. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
 3. Formularz ofertowy
 4. Wzór umowy
Rozstrzygnięcie Konkursu

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert

Sochaczew 15/06/2016

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

usług realizowanych przez lekarzy

w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

 

 

 1. Ogłoszenie
 2. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
 3. Formularz ofertowy
 4. Wzór umowy

 


Rozstrzygnięcie Konkursu

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert

 

 


Sochaczew 15/06/2016


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

usług realizowanych przez lekarzy

w Dziale Specjalistycznych Ambulatoryjnych Świadczeń Zdrowotnych

w Poradni Leczenia Uzależnień

 

 

 1. Ogłoszenie
 2. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
 3. Formularz ofertowy
 4. Wzór umowy

 


Rozstrzygnięcie Konkursu

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert

 

 

Sochaczew 25/05/2016

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

wykonywania badań diagnostycznych na rzecz pacjentów
Szpitala Powiatowego w Sochaczewie,
 zgodnie ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert:

 

 


Wzory umów:

 

Odpowiedzi na zapytania:

 

 

Rozstrzygnięcie Konkursu

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert

52011 odwiedzin