starostwo powiatowe w sochaczewie

Szpital Powiatowy w Sochaczewie Szpital e-rejestracja informacje dla pacjentów Oddziały Poradnie Poradnia Rodzinna Pracownie diagnostyczne Przetargi Kontakt Spis Telefonów Rehabilitacja Ogłoszenia konkursowe Praca Projekty Kaplica szpitalna Przydatne linki Szkoła rodzenia BIP Galeria Informacje ogólne

Ogłoszenia

A A A

 

 

.......................................................................................................................................................................................... 

 

.......................................................................................................................................................................................... 

Ogłoszenie o brakowaniu (zniszczeniu) dokumentacji medycznej

 

Uprzejmie informujemy, że planowane jest brakowanie dokumentacji medycznej pacjentów hospitalizowanych w Zespole Opieki Zdrowotnej ,,Szpitala Powiatowego’’ w Sochaczewie w latach 1996 – 1997.

         Osoby zainteresowane odbiorem oryginału indywidualnej dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia tj. pacjent, jego przedstawiciel ustawowy, bądź osoba upoważniona przez pacjenta, a w razie śmierci pacjenta – osoba upoważniona przez pacjenta za życia, mogą odebrać wymienioną dokumentację po uprzednim złożeniu wniosku do dnia 31 listopada 2018 roku w Sekcji Kontraktowania i Rozliczeń Zespołu Opieki Zdrowotnej ,,Szpitala Powiatowego’’ w Sochaczewie ul. Batalionów Chłopskich 3/7 w Sochaczewie. Formularze wniosku są dostępne w Sekcji Kontraktowania i Rozliczeń, w pokoju 130 (budynek A, 1 piętro), od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 14:45 oraz do pobrania na stronie internetowej www.szpitalsochaczew.pl.

            Po w/w terminie dokumentacja medyczna zgodnie z obowiązującą procedurą zostanie zniszczona.

Podstawa prawna brakowania(zniszczenia) oraz wydania przeznaczonej do brakowania dokumentacji medycznej:

Art.29 ust.2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 1318 z późn. zm.).

§ 75 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 roku, poz. 2069).

 

.......................................................................................................................................................................................... 

 

MAZOWIECKIE DNI ZDROWIA 2018

 

 

.......................................................................................................................................................................................... 

 

PISMO PREZESA

KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Adama Wojciecha Sekścińskiego

 

Pismo Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.pdf

 

..........................................................................................................................................................................................

 

 .............................................................................................................................................................................................

 

...............................................................................................................................................................................................

02 stycznia 2018 roku (wtorek) – Szpital funkcjonuje jak w dzień wolny od pracy

 

 

Zespół Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie informuje, że dzień 02 stycznia 2018 roku (wtorek) jest w Szpitalu dniem wolnym od pracy. W tym dniu Szpital będzie funkcjonował tak jak w dzień świąteczny.

 

Dzień wolny od pracy wynika z konieczności realizacji przepisów prawa – art. 130 § 2 K.P., i wyznaczenia dnia wolnego za święto 06 stycznia przypadające w sobotę.

 

 

...................................................................................................................................................................................................

 

10 listopada 2017 roku (piątek) – Szpital funkcjonuje jak w dzień wolny od pracy

 

Zespół Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie informuje, że dzień 10 listopada 2017 roku (piątek) jest w Szpitalu dniem wolnym od pracy. W tym dniu Szpital będzie funkcjonował tak jak w dzień świąteczny.

 

Dzień wolny od pracy wynika z konieczności realizacji przepisów prawa – art. 130 § 2 K.P., i wyznaczenia dnia wolnego za święto 11 listopada przypadające w sobotę.

 

 

.................................................................................................................................................................................................

 

Ogłoszenie o brakowaniu (zniszczeniu) dokumentacji medycznej

 

 

Uprzejmie informujemy, że planowane jest brakowanie dokumentacji medycznej pacjentów hospitalizowanych w Zespole Opieki Zdrowotnej ,,Szpitala Powiatowego’’ w Sochaczewie w latach 1989 – 1995 oraz dokumentacji medycznej pacjentów leczonych ambulatoryjnie w poradni okulistycznej, internistycznej i laryngologicznej w latach 1971- 1991.

         Osoby zainteresowane odbiorem oryginału indywidualnej dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia tj. pacjent, jego przedstawiciel ustawowy, bądź osoba upoważniona przez pacjenta, a w razie śmierci pacjenta – osoba upoważniona przez pacjenta za życia, mogą odebrać wymienioną dokumentację po uprzednim złożeniu wniosku do dnia 30 kwietnia 2017 roku w Sekcji Kontraktowania i Rozliczeń Zespołu Opieki Zdrowotnej ,,Szpitala Powiatowego’’ w Sochaczewie ul. Batalionów Chłopskich 3/7 w Sochaczewie. Formularze wniosku są dostępne w Sekcji Kontraktowania i Rozliczeń, w pokoju 130 (budynek A, 1 piętro), od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:00 oraz do pobrania na stronie internetowej www.szpitalsochaczew.pl.

            Po w/w terminie dokumentacja medyczna zgodnie z obowiązującą procedurą zostanie zniszczona.

Podstawa prawna brakowania(zniszczenia) dokumentacji medycznej:

Art.29 ust.2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku, poz. 186 z późn. zm.).

Podstawa prawna wydania dokumentacji medycznej przeznaczonej do brakowania (zniszczenia):

§ 75 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 roku, poz. 2069).

94050 odwiedzin