starostwo powiatowe w sochaczewie

Szpital Powiatowy w Sochaczewie SZCZEPIENIA PRZECIW COVID-19 Aktualności Szpital e-rejestracja informacje dla pacjentów Oddziały Poradnie Poradnia Rodzinna Pracownie diagnostyczne Przetargi Kontakt Spis Telefonów Rehabilitacja Ogłoszenia konkursowe Praca Projekty Kaplica szpitalna Przydatne linki Szkoła rodzenia BIP Galeria Informacje ogólne Petycje COVID-19 – Punkt Pobrań Materiału Biologicznego Wersja kontrastowa

Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego

A A A

 

 

Projekt  „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego" jest realizowany przez samorząd województwa mazowieckiego. Całkowita wartość projektu to 150 mln zł, z czego 124,9 mln zł pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Liderem projektu jest Województwo Mazowieckie, a partnerami projektu są podmioty lecznicze z obszaru województwa mazowieckiego:

1)         wskazane przez wojewodę mazowieckiego do pozostawania w stanie podwyższonej gotowości (zgodnie z obwieszczeniem opublikowanym w dniu 29.02.2020 r. oraz decyzjami administracyjnymi wydawanymi przez wojewodę po tej dacie) – razem 70 podmiotów/lokalizacji;

2)         5 stacji pogotowia ratunkowego i transportu sanitarnego.

Projekt pozwoli na wyposażenie m.in. w niezbędny sprzęt podmioty, na które wojewoda mazowiecki nakłada obowiązek podwyższonej gotowości. Dzięki temu właściwą opieką medyczną objęci będą wszyscy pacjenci z objawami koronawirusa oraz odizolowane zostaną osoby wymagające hospitalizacji z innych względów

Projekt obejmuje wydatki związane z niezbędną aparaturą medyczną i diagnostyczną (wraz z usługą remontowo-budowlaną niezbędną do uruchomienia aparatury), środkami ochrony jednorazowej, tak aby zwiększyć możliwości diagnostyczne, ratownicze i medyczne na terenie województwa mazowieckiego. W szczególności:

 • zakup lub wynajem aparatury medycznej i diagnostycznej (wraz z usługą remontowo-budowlaną niezbędną do uruchomienia tej aparatury);
 • zakup odczynników oraz materiałów medycznych;
 • zakup urządzeń do dezynfekcji;
 • zakup środków do dezynfekcji;
 • zakup środków ochrony indywidualnej;
 • zakup leków, szczepionek, testów;
 • stworzenie tymczasowych obiektów kubaturowych związanych z leczeniem i diagnostyką m.in. zakup, wynajem, niezbędne roboty budowlane;
 • inne niezbędne wydatki, które pojawią się wraz z potencjalnym rozwojem epidemii.

Decyzja o ostatecznym zakresie i miejscu realizacji projektu, w tym o lokalizacji zakupionego sprzętu, jest podejmowana w oparciu o aktualne potrzeby w ścisłej koordynacji z wojewodą mazowieckim. Projekt zakłada możliwość elastycznego przenoszenia zakupionego sprzętu pomiędzy partnerami projektu, tak aby zapewnić jego optymalne wykorzystanie – dlatego też aparatura medyczna jest partnerom projektu wyłącznie użyczana, natomiast pozostały asortyment (środki podlegające zużyciu) jest przekazywany partnerom na własność w drodze darowizny.

Całkowita wartość projektu wynosi 150 mln zł, w tym wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 124,9 mln zł, wkład z budżetu państwa to 15,1 mln zł, a pozostałe środki (10 mln zł) pochodzą  z budżetu województwa mazowieckiego.

Projekt będzie realizowany do końca 2020 r., z możliwością jego przedłużenia, w zależności od rozwoju epidemii w kraju.

 

Spot informacyjny dotyczący projektu
#funduszeUE #FunduszeEuropejskie #FunduszedlaMazowsza #UEpomaga -https://we.tl/t-HmNyqhKeLl
 
Spot jest dostępny w serwisie YouTube – (prosimy o otwarcie linku w nowym oknie)
 
https://www.youtube.com/watch?v=uXLNck5M4M0&feature=youtu.be

 

 

                                                                                            Tablica Pamiątkowa

 

W związku z realizacją projektu pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” Szpitalowi Powiatowemu w Sochaczewie został użyczony następujący sprzęt medyczny:

 

 

Mobilny aparat RTG z ramieniem C wraz z osprzętem

 

 

Kardiomonitor w ilości 20 sztuk wraz centralami monitorującymi (2 szt.)

              

          Kardiomonitor                                                           Centrala monitorująca

              

 

Pulsoksymetry- 9 szt.

 

Środki ochrony indywidualnej i środki do dezynfekcji

 • rękawiczki nitrylowe,
 • kombinezony ochronne,
 • fartuchy chirurgiczne,
 • fartuchy barierowe,
 • maski KN95,
 • maski FFP2 i FFP3,
 • maseczki medyczne,
 • płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni.

 

Decyzją Zarządu i Sejmiku Województwa Mazowieckiego całkowity budżet projektu w grudniu 2020 r. został zwiększony do 360 mln zł, z czego 314,9 mln zł to środki europejskie, blisko 30 mln to wkład własny Województwa Mazowieckiego a 15,2 mln zł pochodzi z budżetu państwa. Dzięki realizacji projektu nasz Szpital uzyskał kolejne wsparcie sprzętowe. Dzięki projektowi realizowanemu w znacznej części ze środków unijnych
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 nasz Szpital otrzymał m.in.

 • Aparat RTG przyłóżkowy SAMSUNG 85,
 • Pompy infuzyjne Perfusor Space,
 • Respirator,
 • Urządzenia do tlenoterapii AIRVO 2 wraz z akcesoriami jednorazowymi.

 

Aparat RTG przyłóżkowy SAMSUNG 85                      Pompy infuzyjne Perfusor Space

      

 

 

Respirator                                                                     Respirator

           

 

Urządzenia do tlenoterapii AIRVO 2 wraz z akcesoriami jednorazowymi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

181661 odwiedzin