starostwo powiatowe w sochaczewie

powiat sochaczew

PORTAL PACJENTA Dobry posiłek w szpitalu Szpital Powiatowy w Sochaczewie SZCZEPIENIA PRZECIW COVID-19 Aktualności Szpital e-rejestracja informacje dla pacjentów Oddziały Poradnie Poradnia Rodzinna Pracownie diagnostyczne Przetargi Kontakt Spis Telefonów Rehabilitacja Ogłoszenia konkursowe Praca Projekty Kaplica szpitalna Przydatne linki Szkoła rodzenia BIP Galeria Informacje ogólne Petycje COVID-19 – Punkt Pobrań Materiału Biologicznego Wersja kontrastowa

Audyty w Szpitalu

26-01-2017 12:33

A A A

W dniu 05 kwietnia 2016 roku  w Zespole Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie odbyło się szkolenie dla auditorów wewnętrznych systemu zarządzania jakością zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009, które poprowadziła Wiesława Załuska – Pełnomocnik Dyrektora ds. Systemu  Zarządzania Jakością.

 

Audity wewnętrzne stanowią integralną część systemu zarządzania jakością, jako narzędzie stałego doskonalenia i utrzymania systemu.

 

Audit to systematyczny, niezależny i udokumentowany proces uzyskiwania dowodu z auditu oraz obiektywnej oceny w celu określenia stopnia spełniania kryteriów auditu. Pod tą definicją kryje się przede wszystkim stałe monitorowanie i ulepszanie funkcjonujących w organizacji procesów i procedur. Stąd konieczność szkoleń dla auditorów, aby tak potrafili przeprowadzać audity, żeby były one maksymalnie efektywne. W programie szkolenia znalazły się więc informacje techniczne: typy auditów, narzędzia służące do ich przeprowadzania, kryteria, sposoby prezentowania wyników, ustalenia i wnioski poauditowe, ale również zagadnienia związane z właściwym podejściem do auditowanych obszarów.

 

Audit ma na celu taką ocenę i weryfikację realizacji procesów i procedur, aby na podstawie przedłożonych wniosków można było podjąć niezbędne działania korygujące, zapobiegawcze i doskonalące funkcjonowanie Szpitala oraz wdrożyć działania podnoszące jakość wykonywanych usług medycznych w Szpitalu.

 

Podczas szkolenia Pani Wiesława Załuska odniosła się do wytycznych dotyczących audytowania systemów zarządzania, które zawarte są w nowej normie PN-EN ISO 19011:2012 i mogą dostarczyć auditorom pomocnych wskazówek do przeprowadzania wewnętrznych auditów systemu zarządzania jakością w naszym Szpitalu.

 

W trakcie spotkania została przedstawiona prezentacja pt. „Praktyczne aspekty prowadzenia auditów wewnętrznych”. Skupiono się na zagadnieniach związanych z zasadami przeprowadzenia auditu, w tym na technikach przeprowadzania auditów i rozmów auditowych, problemach komunikacyjnych i postawach auditowanych. Omówione zostały również narzędzia ciągłego doskonalenia – monitoring, analizy danych i statystyka.

 

Na zakończenie szkolenia omówiono przykłady z codziennej praktyki oraz trudności z jakimi spotykają się auditorzy wewnętrzni systemu zarządzania jakością.

 

Przypomnijmy!

Od 2005 roku Szpital Powiatowy w Sochaczewie utrzymuje Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2009. Nasze prace związane z poprawą jakości świadczenia usług medycznych są weryfikowane przez jedną z najbardziej znaczących firm w tej branży na rynku – Polskie Centrum Badań i Certyfikacji, co oznacza, że Szpital posiada certyfikat systemu zarządzania jakością potwierdzony przez Międzynarodową Sieć Certyfikacji. Natomiast od 2015 roku Szpital posiada Certyfikat Akredytacyjny Ministerstwa Zdrowia.

345256 odwiedzin