starostwo powiatowe w sochaczewie

powiat sochaczew

PORTAL PACJENTA Dobry posiłek w szpitalu Szpital Powiatowy w Sochaczewie SZCZEPIENIA PRZECIW COVID-19 Aktualności Szpital e-rejestracja informacje dla pacjentów Oddziały Poradnie Poradnia Rodzinna Pracownie diagnostyczne Przetargi Kontakt Spis Telefonów Rehabilitacja Ogłoszenia konkursowe Praca Projekty Kaplica szpitalna Przydatne linki Szkoła rodzenia BIP Galeria Informacje ogólne Petycje COVID-19 – Punkt Pobrań Materiału Biologicznego Wersja kontrastowa

Jest z nami dziecko

04-03-2016 14:02

A A A

W dniu 1 marca 2016 roku w sali konferencyjnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie odbyło się szkolenie dla personelu Szpitala i POZ, dotyczące przemocy w rodzinie pt. „Jest z nami dziecko!”, które poprowadził asp. Paweł Rynkiewicz z Powiatowej Policji w Sochaczewie wraz z st. sierż. Joanną Olszar i st. sierż. Izabelą Senderowską z Zespołu ds. Nieletnich.

 

Program „Jest z nami dziecko!” został opracowany przez Komendę Wojewódzką Policji w Radomiu wraz z Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych, Mazowieckim Kuratorium Oświaty oraz Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej.

 

Akcja jest realizowana w trosce o bezpieczeństwo dzieci, w celu przeciwdziałania wszelkim patologiom, a także w celu wzmocnienia współpracy pomiędzy instytucjami, takimi jak policja, służba zdrowia, oświata. W jego ramach współpraca ta została usystematyzowana, usprawniona i ukierunkowana między innymi na szkolenia i bezpośredni kontakt z koordynatorem Niebieskiej Karty, zajmującym się problematyką przeciwdziałania zjawiskom przemocy.

 

W naszym społeczeństwie wciąż pokutuje przekonanie, że przemoc dotyka tylko określonych środowisk – marginesu społecznego, osób uzależnionych od alkoholu, a nie normalnych rodzin. Trudno uwierzyć, że forma przemocy występuje w naszym środowisku rodzinnym, sąsiedzkim czy zawodowym – dziennikarzy, lekarzy, sędziów, nauczycieli. Większość osób uważa, że przemoc w rodzinie występuje z dala od nich, tymczasem agresorem  może być każdy!

 

Będąc przez długi okres czasu pod presją swojego dręczyciela, taka osoba (w wielu przypadkach dzieci) zatraca świadomość różnicy pomiędzy dobrem a złem takiego postępowania. Dlatego tak ważne jest, aby pomóc takiej osobie w obronie przed dręczycielem.

 

Podczas szkolenia asp. Paweł Rynkiewicz podkreślił, że to właśnie personel medyczny, w tym pielęgniarki i położne, które mają częsty kontakt z dziećmi i dorosłymi, mogą jako pierwsze wychwytywać niepokojące symptomy. Jeśli będą odpowiednio przeszkolone, ich szybka i prawidłowa reakcja niejednokrotnie może zapobiec nieszczęściu. Wczesna interwencja jest warunkiem koniecznym do diagnozy zagrożenia przemocą i zminimalizowania negatywnych konsekwencji jej doświadczania przez dzieci czy zaniedbania ze strony rodziców lub opiekunów. Osoby składające pierwsze wizyty w domach są w stanie już w początkowych tygodniach życia dziecka zidentyfikować czynniki ryzyka wystąpienia niepokojących symptomów jego krzywdzenia.

 

Pierwszym krokiem jest uświadomienie, następnie wskazanie możliwości gdzie można udać się po pomoc i wsparcie.

 

W trakcie szkolenia policjant z Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie przekazał zgromadzonym uczestnikom wiedzę z zakresu przemocy domowej i stosowania procedury „Niebieskiej Karty”, a także zapoznał z algorytmem postępowania w przypadku podejrzenia przemocy w rodzinie, który został opracowany w Instytucie Psychologii Zdrowia „Niebieska Linia”.

345256 odwiedzin