starostwo powiatowe w sochaczewie

powiat sochaczew

PORTAL PACJENTA Dobry posiłek w szpitalu Szpital Powiatowy w Sochaczewie SZCZEPIENIA PRZECIW COVID-19 Aktualności Szpital e-rejestracja informacje dla pacjentów Oddziały Poradnie Poradnia Rodzinna Pracownie diagnostyczne Przetargi Kontakt Spis Telefonów Rehabilitacja Ogłoszenia konkursowe Praca Projekty Kaplica szpitalna Przydatne linki Szkoła rodzenia BIP Galeria Informacje ogólne Petycje COVID-19 – Punkt Pobrań Materiału Biologicznego Wersja kontrastowa

Modernizacja i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Sochaczewie- Ministerstwo Zdrowia

A A A

Dnia 22 listopada 2023 r. nastąpiło podpisanie umowy pomiędzy Zespołem Opieki Zdrowotnej ”Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie reprezentowanym przez Pana Roberta Skowronka- Dyrektora, a Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia reprezentowanym przez Panią Małgorzatę Majewską – Zastępcę Dyrektora Departamentu Oceny Inwestycji w Ministerstwie Zdrowia na udzielenie dotacji celowej na finansowanie realizacji inwestycji pn. „Modernizacja i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Sochaczewie”. Łączna wartość inwestycji wynosi 14 422 531 zł, z czego wartość dotacji na rok 2024 w wysokości 6 722 531 zł a na rok 2025 w kwocie- 7 700 000 zł.

Głównym celem realizacji inwestycji jest poprawa dostępności oraz jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych w obszarze szpitalnego oddziału ratunkowego poprzez zwiększenie efektywności funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego, w tym skuteczności udzielania świadczeń ratowniczych. Projekt obejmuje przebudowę następujących obszarów: obszaru segregacji medycznej, rejestracji i przyjęcia, obszaru resuscytacyjno-zabiegowego, obszaru wstępnej intensywnej terapii, obszaru terapii natychmiastowej, obszaru obserwacji, obszaru konsultacyjnego, obszaru zaplecza administracyjno-gospodarczego oraz obszaru izolatki dla pacjenta u którego stwierdzono lub podejrzewa się choroby zakaźne.

 

 

467300 odwiedzin