starostwo powiatowe w sochaczewie

powiat sochaczew

PORTAL PACJENTA Szpital Powiatowy w Sochaczewie SZCZEPIENIA PRZECIW COVID-19 Aktualności Szpital e-rejestracja informacje dla pacjentów Oddziały Poradnie Poradnia Rodzinna Pracownie diagnostyczne Przetargi Kontakt Spis Telefonów Rehabilitacja Ogłoszenia konkursowe Praca Projekty Kaplica szpitalna Przydatne linki Szkoła rodzenia BIP Galeria Informacje ogólne Petycje COVID-19 – Punkt Pobrań Materiału Biologicznego Wersja kontrastowa

e-rejestracja

A A A

SZANOWNI PACJENCI !!! 
OD DNIA 1 PAŹDZIERNIKA 2022 ROKU SZPITAL ROZPOCZNIE ŚWIADCZENIE
e-USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ POPRZEZ
-  P O R T A L   P A C J E N T A.

Pozwoli to na:

- zarejestrowanie się na wizytę do specjalisty
- zamówienia recept z ostatniej wizyty (powtórzenia e-recepty)
- wgląd w dokumentację medyczną (historia wszystkich wizyt, wystawionych e-recept czy e-skierowań)
- złożenia wniosku o wydanie dokumentacji medycznej 
- wypełnienie ankiety satysfakcji pacjenta

Warunkiem korzystania z Portalu Pacjenta jest założenie - Indywidualnego Konta
do czego zachęcamy już od teraz. Klikając w poniższy link zostaniemy przeniesieni do Portalu Pacjenta Szpitala Powiatowego w Sochaczewie.

 https://euslugi.szpitalsochaczew.pl/ 

Na chwilę obecną założenie konta w Portalu Pacjenta możliwe jest  tylko za pomocą adresu e-mail i identyfikatora.
Trwają prace nad udostępnieniem kanału poprzez Profil Zaufany.

—————————————————————————————————————————

Do czasu pełnego uruchonienia możliwości zpisania się na wizytę poprzez Portal Pacjenta prosimy o korzystanie z tej usłgi jak dotychczas.

Rejestracja elektroniczna wymaga podania:

 • imię i nazwisko oraz PESEL Pacjenta,
 • adres miejsca zamieszkania,
 • nazwę Poradni (chcąc zarejestrować pacjenta do konkretnego lekarza z danej Poradni należy dodatkowo wpisać jego nazwisko),
 • czy jest to wizyta pierwszorazowa, czy kontynuacja leczenia,
 • numer telefonu kontaktowego w razie zmiany terminu wizyty,
 • formę przekazania informacji zwrotnej o zarejestrowaniu pacjenta: e-mail, telefonicznie.


W ciągu trzech  dni roboczych od daty otrzymania e-maila, pacjenci otrzymują odpowiedź w wybranej przez siebie formie.
Otrzymanie odpowiedzi jest równoznaczne z zarejestrowaniem pacjenta do lekarza.

Uwaga!
W przypadku wizyty pierwszorazowej w danej poradni, pacjent musi dostarczyć do rejestracji skierowanie w ciągu 14 dni od zarejestrowania (osobiście lub korespondencyjnie).
Niedostarczenie skierowania spowoduje skreślenie z listy oczekujących.
W sytuacji, kiedy rejestracja posiada aktualne skierowanie do Poradni, pacjent  w dniu wizyty zgłasza się bezpośrednio do gabinetu lekarskiego.

 

Jeżeli chcecie Państwo dokonać rejestracji elektronicznej do poradni specjalistycznych, prosimy o wysłanie maila na adres:

rejestracja@szpitalsochaczew.pl

 

 REJESTRACJA ELEKTRONICZNA NA BADANIA Z ZAKRESU

TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ

 

W celu dokonania rezerwacji terminu na badanie w ramach Tomografii Komputerowej należy:

 • Posiadać ważne skierowanie na badanie wystawione przez lekarza z poradni specjalistycznej
 • Zarejestrować konto użytkownika na portal.szpitalsochaczew.
 • Aktywować konto poprzez potwierdzenie adresu e-mail
 • Dokonać rezerwacji po zalogowaniu się do systemu, w celu rezerwacji terminu należy podać:
   1. Nazwę świadczenia medycznego
   2. Termin badania
   3. Lokalizacje placówki medycznej (Sochaczew)
   4. Nazwę pracowni - nacisnąć przycisk dodaj pracownie, a następnie wyszukaj dostępne terminy

Po dokonaniu rezerwacji na adres e-mail przyjdzie potwierdzenie rezerwacji wraz z informacjami niezbędnymi do przeprowadzenia badania oraz z formularzem zgody na wykonanie badanie TK.

Formularz  należy wydrukować i dostarczyć do placówki medycznej w najpóźniej w dniu badania.

 

Osoba zarejestrowana za pomocą internetowego systemu rezerwacji jest zobowiązana do dostarczenia do Rejestracji RTG ważnego skierowania na badanie wystawionego przez lekarza z poradni specjalistycznej w ciągu 14 dni od zarejestrowania (osobiście lub korespondencyjnie).

 

 

Dodatkowych informacji udziela Rejestracja RTG

 pod numerem telefonu: (46) 864-97-40, w godzinach 8:00 -15:00.

 

 

Przygotowanie do badania:

 • O przygotowaniu pacjenta do badania informuje technik RTG.
 • Badanie wykonuje się zawsze w pozycji leżącej.
 • Podczas badania pacjent ma ciągłą możliwość kontaktu z badającymi.
 • Przed badaniem pacjent może być poproszony o zdjęcie biżuterii, okularów, aparatu słuchowego zewnętrznego - jeżeli znajdują się w okolicy zakresu badania.

 

Informacje, które należy zgłosić wykonującemu badanie:

 • Rozpoznana wcześniej alergia lub wystąpienie w przeszłości jakichkolwiek reakcji uczuleniowych na leki lub środki kontrastowe
 • Wyniki wszystkich poprzedzających badań
 • Skłonność do krwawień (skaza krwotoczna)
 • Ciąża

 

 

Jeżeli chcecie Państwo dokonać rejestracji elektronicznej na badania

z zakresu Tomografii Komputerowej, prosimy wysłać maila na adres:

rejestracja@szpitalsochaczew.pl

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PACJENTÓW

 

 Klauzula Informacyjna dla Pacjentów.pdf

260020 odwiedzin