starostwo powiatowe w sochaczewie

powiat sochaczew

PORTAL PACJENTA Dobry posiłek w szpitalu Szpital Powiatowy w Sochaczewie SZCZEPIENIA PRZECIW COVID-19 Aktualności Szpital e-rejestracja informacje dla pacjentów Oddziały Poradnie Poradnia Rodzinna Pracownie diagnostyczne Przetargi Kontakt Spis Telefonów Rehabilitacja Ogłoszenia konkursowe Praca Projekty Kaplica szpitalna Przydatne linki Szkoła rodzenia BIP Galeria Informacje ogólne Petycje COVID-19 – Punkt Pobrań Materiału Biologicznego Wersja kontrastowa

zasady przyjęć do szpitala

A A A

Pacjenci, zgłaszający się do Szpitala mogą być przyjmowani:

  • w trybie planowym
  • w trybie nieplanowym ze skierowaniem lub bez skierowania
  • w trybie nagłym


I. Pacjenci przyjmowani w trybie planowym:

1. Pacjent zgłasza się do rejestracji Szpitalnego Oddziału Ratunkowego celem dokonania czynności administracyjnego przyjęcia do szpitala: podaje skierowanie do szpitala oraz dokumenty potwierdzające dane osobowe /dowód osobisty ewentualnie paszport, dokument potwierdzający ubezpieczenie oraz przynależność do oddziału NFZ, a dla obcokrajowiec rodzaj i numer karty pobytu lub EKUZ .
2. Pacjent podaje dane osoby, której można udzielić informacji o jego pobycie w szpitalu i stanie zdrowia.
3. Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy potwierdza podpisem zgodę na hospitalizację oraz zgodę na udzielanie informacji o jego pobycie, stanie zdrowia i udostępnianie dokumentów lub oświadczenie o nieudzielaniu powyższych informacji.
4. Pacjent kierowany jest do przebieralni, gdzie osoba uprawniona dokonuje spisu w dwóch egzemplarzach rzeczy pacjenta – jeśli pozostawi rzeczy w depozycie. Jeden egzemplarz otrzymuje pacjent, drugi załączony jest do pozostawionych rzeczy.
5. Sanitariusz/ka zabiera z rejestracji historię choroby i odprowadza/zawozi pacjenta do oddziału.
6. Sanitariusz/ka przekazuje pacjenta i jego dokumentację personelowi oddziału.

II. Pacjenci przyjmowani w trybie nieplanowym ze skierowaniem lub bez skierowania:

1. Pacjent zgłasza się do rejestracji Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.
2. Pielęgniarka/rejestratorka informuje o przybyciu pacjenta lekarza dyżurnego SOR.
3. Pielęgniarka/rejestratorka dokonuje czynności rejestracyjnych na podstawie dokumentów jak w punkcie I.1. W przypadku gdy stan zdrowia pacjenta na to nie pozwala dane te są zbierane w gabinecie gdzie pacjent jest badany lub od rodziny/opiekuna pacjenta.
4. Wskazuje pacjentowi poczekalnię lub gabinet, w którym pacjent będzie badany.
5. Lekarz dyżurny SOR bada pacjenta, podejmuje decyzje dotyczące dalszego postępowania diagnostyczno-leczniczego.
6. Lekarz dyżurny SOR decyduje o przyjęciu lub odmowie przyjęcia pacjenta do szpitala.
8. Dalsze czynności związane z przyjmowaniem pacjenta do szpitala odbywają się jak w punkcie I 4-6.

III. Pacjenci przyjmowani w trybie nagłym:

1. W pierwszej kolejności zaopatrywani są pacjenci w stanie bezpośredniego zagrożenia życia.
2. Lekarz SOR zobowiązany jest do natychmiastowej oceny stanu zdrowia i podjęcia działań zależnych od tej oceny.
3. Decyzję dotyczącą postępowania z pacjentem /hospitalizacja, transport do innego ośrodka, diagnostyka inwazyjna, zabieg operacyjny/ podejmowane są przez lekarza SOR lub zespół lekarzy zgodnie z najlepszą wiedzą i aktualnymi standardami medycznymi odnoszącymi się rozpoznania choroby ustalonego lub prawdopodobnego.
4. Lekarz dyżurny zleca przyjęcie pacjenta do oddziału.
5. Czynności rejestracyjne wykonywane są po wykonaniu czynności medycznych.
6. W przypadku pozostawienia w SOR rzeczy pacjenta nieprzytomnego wykonywany jest ich spis oraz przekazanie tych rzeczy do szpitalnego magazynu ubraniowego. Rzeczy wartościowe przekazywane są do depozytu.

Odmowa przyjęcia do szpitala

W przypadku odmowy przyjęcia pacjenta do szpitala lekarz SOR:

1. Udziela pacjentowi wskazówek dotyczących dalszego postępowania i leczenia.
2. Wydaje pacjentowi kartę informacyjną SOR.


Pacjenci przyjmowani do szpitala powinni posiadać:

  • przybory toaletowe,
  • ręcznik,
  • piżamę i kapcie,
  • bieliznę osobistą.


Szpital zabezpiecza wyżej wymienione rzeczy w przypadkach, kiedy pacjent ich nie posiada.

 

436926 odwiedzin