starostwo powiatowe w sochaczewie

powiat sochaczew

PORTAL PACJENTA Dobry posiłek w szpitalu Szpital Powiatowy w Sochaczewie SZCZEPIENIA PRZECIW COVID-19 Aktualności Szpital e-rejestracja informacje dla pacjentów Oddziały Poradnie Poradnia Rodzinna Pracownie diagnostyczne Przetargi Kontakt Spis Telefonów Rehabilitacja Ogłoszenia konkursowe Praca Projekty Kaplica szpitalna Przydatne linki Szkoła rodzenia BIP Galeria Informacje ogólne Petycje COVID-19 – Punkt Pobrań Materiału Biologicznego Wersja kontrastowa

O Nas

A A A

Zespół Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie to nowoczesny kompleks mieszczący się przy ul. Batalionów Chłopskich 3/7, w skład którego wchodzi pięć budynków bloku szpitalnego głównego, połączonych łącznikiem, pawilon psychiatryczny oraz inne, pomocnicze obiekty infrastruktury.

Szpital świadczy usługi medyczne w zakresie opieki krótko i długoterminowego lecznictwa zamkniętego, pomocy doraźnej stacjonarnej i wyjazdowej, diagnostyki, ambulatoryjnych porad specjalistycznych, rehabilitacji oraz stomatologii dla około 85 000 mieszkańców powiatu sochaczewskiego.

W zakres lecznictwa stacjonarnego wchodzą następujące oddziały: wewnętrzno-kardiologiczny, pediatryczny z pododdziałem neonatologicznym, ginekologiczno-położniczy, chirurgii ogólnej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, anestezjologii i intensywnej terapii, oddział rehabilitacji dziennej, oddziały psychiatryczne męski i żeński oraz odcinek detoksykacyjny, szpitalny oddział ratunkowy, blok operacyjny z trzema salami operacyjnymi i jedną wydzieloną salą do cięć cesarskich.
Świadczymy również dla mieszkańców powiatu nocną i świąteczną pomoc lekarską i pielęgniarską, nocną wyjazdową pomoc lekarską i pielęgniarską oraz nocną pomoc lekarską - pediatryczną.

W zakresie lecznictwa ambulatoryjnego świadczymy usługi w poradniach: neurologicznej,  neurologicznej dziecięcej, chirurgii ogólnej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, dziecięcej, naczyniowej, chorób przewodu pokarmowego, onkologicznej, ginekologiczno-położniczej, diabetologicznej,  kardiologicznej, kardiologii dziecięcej, urologicznej, endokrynologicznej, neonatologicznej, stomatologii ogólnej, chirurgii stomatologicznej, leczenia uzależnień, zdrowia psychicznego, chorób płuc, reumatologicznej, bariatrycznej.

W naszej strukturze funkcjonuje również dobrze wyposażony w sprzęt medyczny dział diagnostyki medycznej z pracownią CT, RTG, USG, mammografii, endoskopii, spirometryczną, EEG i prób wysiłkowych. Dysponujemy również nowoczesnym, spełniającym standardy europejskie lądowiskiem dla śmigłowców ratunkowych z możliwością lądowań przez całą dobę.
Umowy zawarte z Mazowieckim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia na świadczenie usług medycznych stanowią główne źródło naszego przychodu - 97 %, pozostałe przychody pochodzą ze sprzedaży usług medycznych na rzecz podmiotów, z którymi zawarte są umowy. Szpital zachowuje płynność finansową.

Na początku 2010 roku skutecznie aplikowaliśmy o środki na modernizację i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Zakładu Diagnostyki Obrazowej na potrzeby ratownictwa w Sochaczewie w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, XII Oś priorytetowa „Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia i rozwój systemu ratownictwa medycznego”. Projekt został zrealizowany w 2011 roku.

W ciągu ostatnich lat w trzech etapach przeprowadzono termomodernizację budynków Szpitala oraz modernizację oczyszczalni ścieków – przy wsparciu WFOŚiGW oraz PFOŚiGW.

W 2005 roku szpital uzyskał certyfikat systemu zarządzania jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2009. Nasze prace związane z poprawą jakości świadczenia usług medycznych zostały zweryfikowane przez jedną z najbardziej znaczących firm w tej branży na rynku – Polskie Centrum Badań i Certyfikacji, co oznacza, że szpital otrzymał certyfikat systemu zarządzania jakością potwierdzony przez Międzynarodową Sieć Certyfikacji.
W listopadzie 2011 roku po audicie przeprowadzonym przez Polskie centrum Badań i Certyfikacji Certyfikat został odnowiony i przyznany na kolejne trzy lata.

Dzięki zaangażowaniu i wysokim kompetencjom pracowników korzyści, jakie odniósł Szpital z wdrożenia systemu zarządzania jakością są widoczne zarówno dla pacjenta jak i dla pracowników. Pacjent zyskuje najwięcej, gdyż otrzymuje usługę medyczną na wysokim poziomie, lepszą usługę okołomedyczną i pełną realizację swoich praw. Działania te stale kontynuujemy i doskonalimy.

W 1998 roku otrzymaliśmy po raz pierwszy odznaczenie „Szpital Przyjazny Dziecku” jako 23 szpital w Polsce od 1994 roku. W maju 2009 roku po reocenie, Szpital Powiatowy w Sochaczewie otrzymał po raz drugi prawo do noszenia tego zaszczytnego tytułu.

Każda placówka, która zdobędzie tytuł „Szpital Przyjazny Dziecku”, jest porównywalna z odznaczonymi placówkami z całego świata, a jej sposób postępowania służy w pełni dobru dziecka i matki umożliwiając karmienie piersią. Jednocześnie w takiej placówce musi być w pełni przestrzegany „Międzynarodowy Kodeks Marketingu Produktów Zastępujących Mleko Kobiece”, dając szansę matkom na podjęcie decyzji o karmieniu dziecka opartej na współczesnej wiedzy medycznej, a nie na reklamie.

W maju 2011 roku, Zespół Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie otrzymał Certyfikat „Szpital bez bólu”. Certyfikat jest przyznany na okres 3 lat.
Certyfikat otrzymują te placówki, które spełniają określone kryteria promujące wysokie standardy opieki przeciwbólowej po zabiegach operacyjnych.
Wyróżnienie to jest przyznawane przez Polskie Towarzystwo Badania Bólu tym placówkom, które w realny sposób przyczyniają się do poprawy komfortu pacjentów poddawanych zabiegom, skutecznie uśmierzając występujący u nich ból pooperacyjny.

W końcówce 2011 roku placówka przystąpiła do programu "Szpitale Przyjazne Kombatantom". Program ma na celu maksymalne ułatwienie korzystania ze świadczeń zdrowotnych dla osób zasłużonych w walce o niepodległą Polskę.

Nasz Szpital spełnia najwyższe standardy opieki, przyczyniając się nie tylko do sprawnego, ale również komfortowego powrotu pacjentów do zdrowia, co wpływa na zmniejszenie częstotliwości występowania powikłań pooperacyjnych stanowiących poważny problem medyczny i ekonomiczny.

436926 odwiedzin