starostwo powiatowe w sochaczewie

powiat sochaczew

PORTAL PACJENTA Dobry posiłek w szpitalu Szpital Powiatowy w Sochaczewie SZCZEPIENIA PRZECIW COVID-19 Aktualności Szpital e-rejestracja informacje dla pacjentów Oddziały Poradnie Poradnia Rodzinna Pracownie diagnostyczne Przetargi Kontakt Spis Telefonów Rehabilitacja Ogłoszenia konkursowe Praca Projekty Kaplica szpitalna Przydatne linki Szkoła rodzenia BIP Galeria Informacje ogólne Petycje COVID-19 – Punkt Pobrań Materiału Biologicznego Wersja kontrastowa

Regulamin odwiedzin

A A A

 

 

ZASADY ODWIEDZIN PACJENTÓW W OKRESIE PANDEMII COVID-19

 

  1. Odwiedziny pacjentów przebywających w oddziałach szpitalnych w okresie pandemii COVID-19 odbywają się zgodnie z zasadami określonymi w Rekomendacjach Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego (Załącznik nr 1 – link poniżej).
  2. Organizacja odwiedzin w szczególnych przypadkach takich jak wizyta pożegnalna pacjenta chorego terminalnie odbywa się zgodnie z Wytycznymi opracowanymi przez Konsultanta Krajowego w dziedzinie epidemiologii (Załącznik nr 2 – link poniżej).
  3. Porody rodzinne odbywają się zgodnie z zasadami określonymi w zaleceniach Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego w sprawie możliwości odbywania porodów rodzinnych w warunkach stanu epidemii Covid-19 w Polsce (Załącznik nr 3 – link poniżej).
  4. Przebywanie rodzica/opiekuna razem z dzieckiem w Oddziale Pediatrycznym odbywa się zgodnie z zasadami określonymi przez Konsultanta Krajowego w dziedzinie pediatrii w dokumencie Postępowanie z dzieckiem zgłaszającym się na SOR/Izbę przyjęć w okresie pandemii Covid-19 (Załącznik nr 4 – link poniżej).
  5. Za wdrożenie i realizację zasad określonych w rekomendacjach i zaleceniach w poszczególnych oddziałach Szpitala Powiatowego w Sochaczewie odpowiadają Ordynator/Koordynator oddziału wraz z Pielęgniarką/Położną oddziałową.
  6. W sytuacjach wątpliwych ostateczne decyzje podejmuje Ordynator/Koordynator właściwego oddziału lub w razie jego nieobecności Zastępca Ordynatora/Koordynatora lub osoba przez niego upoważniona, natomiast w czasie godzin dyżurowych lekarz dyżurny właściwego oddziału. 

Załącznik nr 1_Rekomendacje_MZ_i_GIS_dot__odwiedzin_w_czasie_epidemii_COVID-19.pdf

Załącznik nr 2_Zalecenia-dla-placówek-dot.-odwiedzin-osób-umierających.pdf

Załącznik nr 3_Zalecenia_w_sprawie porodów rodzinnych.pdf

Załącznik nr 4_Procedura_postępowania z dzieckiem_SOR IPP_oddziale pediatrycznym.pdf

471040 odwiedzin