starostwo powiatowe w sochaczewie

powiat sochaczew

PORTAL PACJENTA Szpital Powiatowy w Sochaczewie SZCZEPIENIA PRZECIW COVID-19 Aktualności Szpital e-rejestracja informacje dla pacjentów Oddziały Poradnie Poradnia Rodzinna Pracownie diagnostyczne Przetargi Kontakt Spis Telefonów Rehabilitacja Ogłoszenia konkursowe Praca Projekty Kaplica szpitalna Przydatne linki Szkoła rodzenia BIP Galeria Informacje ogólne Petycje COVID-19 – Punkt Pobrań Materiału Biologicznego Wersja kontrastowa

Udostępnienie dokumentacji medycznej

A A A

Udostępnienie dokumentacji medycznej

UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. Dokumentacja medyczna udostępniana jest w formie wyciągów, odpisów lub kopii, a także do wglądu w siedzibie Szpitala.

Z uwagi na ochronę danych osobowych i poufność informacji medycznej, dokumentacja wydawana jest pacjentowi osobiście bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. Po śmierci pacjenta prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia.

W celu uzyskania kopii dokumentacji medycznej należy:

  1. Złożyć wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej (pomocniczy druk wniosku można pobrać w Sekcji Kontraktowania i Rozliczeń, I piętro pok. nr 130);
  2. Potwierdzić swoją tożsamość dowodem osobistym lub innym dokumentem urzędowym ze zdjęciem,
  3. W przypadku, gdy o udostępnienie dokumentacji wnioskuje osoba upoważniona, należy przedstawić pisemne upoważnienie podpisane przez pacjenta lub powołać się na upoważnienie udzielone przez pacjenta znajdujące się w dokumentacji medycznej szpitala. Za udostępnienie dokumentacji medycznej Szpital pobiera opłaty zgodnie z treścią art. 27 pkt 2 i art. 28 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Opłaty, o której mowa powyżej nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej po raz pierwszy w żądanym zakresie.

Każde kolejne udostępnienie dokumentacji medycznej pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu w tym samym zakresie i w ten sam sposób jest odpłatne.

Maksymalna wysokość opłaty wynosi:

  1. Za sporządzenie kserokopii dokumentacji medycznej pobierana jest opłata w wysokości 0,50 zł. (brutto) za każdą stronę udostępnienia dokumentacji

  2. Za sporządzenie wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej pobierana jest opłata w wysokości 14,26 zł. (brutto) za każdą stronę udostępnienia dokumentacji

  3. Za odpis, wyciąg lub kopię dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych pobierana jest opłata w wysokości 2,85 zł. (brutto) za każdą stronę udostępnienia dokumentacji.


Wniosek do pobrania:

Wniosek udostępnienie dokumentacji medycznej.doc


Szczegółowe informacje można uzyskać:

Sekcja Kontraktowania i Rozliczeń (I piętro pok. nr 130)
od poniedziałku do piątku: 8.00 -14.00
tel. (46) 864 95 41

e-mail: dokumentacja@szpitalsochaczew.pl

 

305372 odwiedzin