starostwo powiatowe w sochaczewie

powiat sochaczew

PORTAL PACJENTA Dobry posiłek w szpitalu Szpital Powiatowy w Sochaczewie SZCZEPIENIA PRZECIW COVID-19 Aktualności Szpital e-rejestracja informacje dla pacjentów Oddziały Poradnie Poradnia Rodzinna Pracownie diagnostyczne Przetargi Kontakt Spis Telefonów Rehabilitacja Ogłoszenia konkursowe Praca Projekty Kaplica szpitalna Przydatne linki Szkoła rodzenia BIP Galeria Informacje ogólne Petycje COVID-19 – Punkt Pobrań Materiału Biologicznego Wersja kontrastowa

Ważne telefony

A A A

 

OGÓLNOEUROPEJSKI NUMER ALARMOWY - TEL. 112

POLICJA - TEL. 997

STRAŻ POŻARNA - TEL.998

 

SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY ( SOR ) - TEL. 46 864 96 00

ZESPÓŁ REANIMACYJNY – TEL. 46 864-96-20 lub  46 864-96-21

POMOC MEDYCZNA/ZESPÓŁ TRANSPORTOWY –  TEL. 46 864-96-00

 


SPIS TELEFONÓW
Szpitala Powiatowego w Sochaczewie

 

  46 864-97-00 Rejestracja Ogólna
  46 864-95-00
Rejestracja Ogólna

  46 864-96-82 Rejestracja Stomatologiczna

  46 864-95-01 Kancelaria Dyrekcji
  46 864-95-05 Kancelaria Dyrekcji - FAX

ODDZIAŁY I KOMÓRKI MEDYCZNESZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY

46 864 96 02 Koordynator/ Pielęgniarka Oddziałowa
46 864 96 23 Lekarz dyżurny – chirurg
46 864 96 03 Lekarz dyżurny – internista
46 864 96 85 Pielęgniarka koordynująca
46 864 97 02 Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna


ODDZIAŁ WEWNĘTRZNO - KARDIOLOGICZNY

46 864 96 75 Ordynator/Sekretariat
46 864 96 70 Pokój lekarski
46 864 96 74 Pielęgniarka Oddziałowa
46 864 96 72 Dyżurka pielęgniarek – żeńska
46 864 96 71 Dyżurka pielęgniarek – męska


ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY Z PODODDZIAŁEM NEONATOLOGICZNYM

46 864 96 61 Ordynator
46 864 66 92 Sekretariat
46 864 96 60 Pokój lekarski
46 864 96 63 Pielęgniarka Oddziałowa

Pododdział Neonatologiczny
46 864 96 25 Ordynator
46 864 96 28 Pielęgniarka Oddziałowa
46 864 96 26 Dyżurka pielęgniarek/wcześniaki


ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ
46 864 96 43 Ordynator
46 864 96 46 Sekretariat
46 864 96 40 Pokój lekarski
46 864 96 44 Pielęgniarka Oddziałowa
46 864 96 41 Dyżurka pielęgniarek


ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO - ORTOPEDYCZNEJ

46 864 95 34 Ordynator
46 864 96 46 Sekretariat
46 864 96 42 Dyżurka pielęgniarek


ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZY

46 864 96 33 Położna Oddziałowa/Sekretariat 

46 864 95 29 Pokój Ordynatora Oddziału    
46 864 96 30 Pokój lekarski
46 864 96 31 Dyżurka – Oddział Ginekologiczny
46 864 96 32 Dyżurka – Oddział Położniczy
46 864 96 35 Izba Przyjęć Bloku Porodowego
46 864 96 34 Sala Porodowa


ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ

46 864-96-45 Ordynator
46 864-96-24 Pielęgniarka Oddziałowa
46 864-96-20 Pokój Lekarski
46 864-96-21 Intensywna Terapia I
46 864-96-22 Intensywna Terapia II


BLOK OPERACYJNY

864-96-10 Kierownik/Pielęgniarka Oddziałowa
864-96-15 Sala Wybudzeń

ODDZIAŁY PSYCHIATRYCZNE864-98-00 Izba przyjęć
864-98-29 Portiernia


ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY I – MĘSKI

46 864 98 03 Ordynator
46 864 98 02 Pielęgniarka Oddziałowa
46 864 98 03 Sekretariat
46 864 98 01 / 46 864 98 28 Pokój lekarski
46 864 98 31 Psycholog
46 864 98 04 Odcinek IA
46 864 98 05 Odcinek IB (Pododdział Detoksykacji)
46 864 98 06 Odcinek IC


ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY II – ŻEŃSKI

46 864 98 07 Ordynator
46 864 98 08 Pielęgniarka Oddziałowa
46 864 98 09 Sekretariat
46 864 98 27 Pokój lekarski
46 864 98 26 Psycholog
46 864 98 22 Odcinek IIA
46 864 98 23 Odcinek IIB
46 864 98 24 Odcinek IIC
46 864 98 25 Pracownik socjalny
46 864 98 30 Terapeuci zajęciowiDZIAŁ REHABILITACJI
46 864 97 20 Kierownik
46 864 97 21 Fizykoterapia
46 864 96 50 Oddział Rehabilitacji Dziennej
46 864 97 22 Rejestracja


APTEKA ZAKŁADOWA
46 864 95 72 Apteka
46 864 95 71 Kierownik


DZIAŁ HIGIENY SZPITALNEJ
46 864 97 09 Pielęgniarka Epidemiologiczna
46 864 95 70 Centralna Sterylizacja
46 864 95 66 Sekcja Utrzymania Czystości

DZIAŁ SPECJALISTYCZNYCH AMBULATORYJNYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH46 864 97 00, 46 864 95 00 Rejestracja

PORADNIE
46 864 97 02 Chirurgiczna
46 864 95 08 Ortopedyczna
46 864 97 06 Neurologiczna
46 864 97 01 Ginekologiczna 
46 864 97 08 Medycyny Pracy
46 864 97 05 Endokrynologiczna
46 864 97 06 Neonatologiczna
46 864 97 08 Reumatologiczna
46 864 98 20 Zdrowia Psychicznego
46 864 97 05 Diabetologiczna
46 864 96 23 Kardiologiczna
46 864 97 03 Pulmonologiczna
46 864 95 24 Stomatologiczna
46 864 97 10 Chirurgii Stomatologicznej

DZIAŁ DIAGNOSTYKI MEDYCZNEJ46 864 97 41 Kierownik RTG
46 864 97 40 Rejestracja RTG
46 864 97 45 Pracownia USG
46 864 97 77 Pracownia Tomografii
46 864 97 03 Pracownia Spirometryczna

                                                          

            PORADNIA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

 

46 864 95 52 Rejestracja Ogólna POZ

 

 

ADMINISTRACJA46 864 95 01 Dyrekcja/Kancelaria
46 864 95 07 Zastępca Dyrektora ds. Administracyjnych
46 864 95 11 p.o. Główny Księgowy
46 864 95 05 Fax szpitala
46 864 95 20 Koordynator Kancelarii

Dział Administracyjny

46 864 95 31/30 Sekcja Kadr
46 864 95 02/21 Sekcja Promocji i Rozwoju
46 864 95 33 Zespół Radców Prawnych
46 864 95 23 Archiwum Zakładowe

Dział Ekonomiczny

46 864 95 32 Sekcja Płac

Sekcja Księgowości
46 864 95 11 p.o. Główny Księgowy
46 864 95 12 Księgowość Materiałowa
46 864 95 13 Analiza kosztów, środki UE
46 864 95 14 Inwentaryzacja
46 864 95 15 Kasa

Sekcja Kontraktowania i Rozliczeń
46 864 95 40 Kierownik
46 864 95 41 Obsługa klienta/ruch chorych
46 864 95 42 Sprzedaż/faktury

Dział Logistyki
46 864 95 85 Kierownik

Sekcja Zakupów i Zamówień Publicznych
46 864 95 55 Koordynator
46 864 95 21 Zamówienia Publiczne

Sekcja Informatyki i Aparatury Medycznej
46 864 95 50 Aparatura Medyczna
46 864 95 22 Informatycy

Sekcja Techniczno – Eksploatacyjna
46 864 95 60 Koordynator
46 864 95 61 Warsztaty
46 864 95 62 Kotłownia
46 864 95 65 Oczyszczalnia ścieków

Sekcja Żywienia
46 864 95 57 Koordynator
46 864 95 58 Magazyn żywnościowy
46 864 95 59 Kuchnia

46 864 95 68 Pralnia

46 864 95 56 Specjalista ds. BHP i ppoż. 
606 647 438  Kapelan Szpitalny

46 864 95 67 Szatnia/Portiernia

436926 odwiedzin