starostwo powiatowe w sochaczewie

powiat sochaczew

PORTAL PACJENTA Dobry posiłek w szpitalu Szpital Powiatowy w Sochaczewie SZCZEPIENIA PRZECIW COVID-19 Aktualności Szpital e-rejestracja informacje dla pacjentów Oddziały Poradnie Poradnia Rodzinna Pracownie diagnostyczne Przetargi Kontakt Spis Telefonów Rehabilitacja Ogłoszenia konkursowe Praca Projekty Kaplica szpitalna Przydatne linki Szkoła rodzenia BIP Galeria Informacje ogólne Petycje COVID-19 – Punkt Pobrań Materiału Biologicznego Wersja kontrastowa

Szpitalny Oddział Ratunkowy

A A A

SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY

Oddziałem kieruje:
Koordynator SOR - lekarz Artur Kalisiewicz

Pielęgniarka Oddziałowa – Alicja Łażewska

Kontakt:
Obszar segregacji medycznej i przyjęć – (46) 864 96 00
Gabinet Lekarski – (46) 864 96 02Możliwości diagnostyczne i lecznicze:

Szpitalny Oddział Ratunkowy jest komórką szpitala, która ma za zadanie udzielanie świadczeń zdrowotnych całodobowo osobom dorosłym i dzieciom w stanie nagłego zachorowania lub zagrożenia życia, a w szczególności w razie wypadku, urazu lub zatrucia.

Oddział dokonuje zabezpieczenia medycznego pacjentów przed przyjęciem ich do oddziałów szpitalnych oraz organizuje transport do innych zakładów opieki zdrowotnej w razie konieczności leczenia specjalistycznego.

W strukturach SOR znajdują się:

- Obszar segregacji medycznej i przyjęć, gdzie dokonuje się rejestracji i przyjęcia chorego, a także wyboru procedur leczniczych w stanach nagłych, ponadto udziela się informacji rodzinom poszkodowanych.
- Sala obserwacyjna, gdzie prowadzi się obserwacje chorych z mniej nasilonymi objawami oraz chorych po zabiegach w krótkim znieczuleniu ogólnym.
- Sala resuscytacyjno - zabiegowa - dzięki wyposażeniu w specjalistyczny sprzęt medyczny możliwe jest wykonywanie czynności z zakresu przywracania i podtrzymywania podstawowych czynności życiowych.
- Gabinety konsultacyjne, w których udziela się specjalistycznych konsultacji lekarskich.
- Transport sanitarny.

Segregacja medyczna pacjenta w SOR następuje na podstawie § 6 ust.12 oraz 13 ust.1 rozporządzenia Ministra zdrowia z dnia 27 czerwca 2019r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz. U. z 2019r., poz. 1213).

Segregację medyczną osób, przeprowadza pielęgniarka systemu, ratownik medyczny z systemu przez przeprowadzenie wywiadu medycznego i zebranie danych służących ocenie stanu zdrowia osoby i  zakwalifikowaniu jej do jednej z kategorii,  z wykorzystaniem systemu zarządzającego trybami obsługi pacjenta w szpitalnym oddziale ratunkowym.

W wyniku przeprowadzonej segregacji medycznej osoba,  jest przydzielana do jednej z pięciu kategorii zróżnicowanych pod względem stopnia pilności udzielenia jej świadczeń zdrowotnych, zwanej dalej „kategorią pilności”, gdzie:

1) kolor czerwony oznacza natychmiastowy kontakt z lekarzem;

2) kolor pomarańczowy oznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 10 minut;

3) kolor żółty oznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 60 minut;

4) kolor zielony oznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 120 minut;

5) kolor niebieski oznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 240 minut.

Pacjenci pozostają na terenie oddziału pod opieką pielęgniarki systemu, ratownika medycznego lub lekarza systemu i w razie potrzeby poddawane są ocenie ich stanu klinicznego. Ocena stanu klinicznego dokonywana jest nie rzadziej niż co 90 minut, licząc od chwili pierwszego kontaktu z pielęgniarką systemu, ratownikiem medycznym, a jej wyniki są odnotowywane w dokumentacji medycznej.

Pielęgniarka systemu, ratownik medyczny lub lekarz systemu informują osobę lub osobę jej towarzyszącą o przydzielonej kategorii pilności oraz o liczbie osób i maksymalnym przewidywanym czasie oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem.

Osoby, które zostały przydzielone do kategorii pilności oznaczonej kolorem zielonym lub niebieskim, mogą być kierowane z oddziału do miejsc udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej lub Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.

Zasady kategorii pilności przyjęcia pacjentów wywieszone są na  tablicy ogłoszeń w Obszarze Segregacji Medycznej i Przyjęć oraz w poczekalni pacjenta.

Mając na uwadze zadowolenie pacjentów ze świadczonych usług oraz w trosce o ich czas informujemy, że osoby niebędące w stanie nagłego zagrożenia zdrowia i życia powinny zgłaszać się do Poradni Lekarza Rodzinnego, a poza godzinami pracy NZOZ do lekarza nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.


Informator dla Pacjenta

Informator dla pacjenta_SOR.pdf467300 odwiedzin