starostwo powiatowe w sochaczewie

powiat sochaczew

Szpital Powiatowy w Sochaczewie SZCZEPIENIA PRZECIW COVID-19 Aktualności Szpital e-rejestracja informacje dla pacjentów Oddziały Poradnie Poradnia Rodzinna Pracownie diagnostyczne Przetargi Kontakt Spis Telefonów Rehabilitacja Ogłoszenia konkursowe Praca Projekty Kaplica szpitalna Przydatne linki Szkoła rodzenia BIP Galeria Informacje ogólne Petycje COVID-19 – Punkt Pobrań Materiału Biologicznego Wersja kontrastowa

Rejestracja

A A A

RejestracjaRejestracja telefoniczna

czynna od  poniedziałku  do  piątku
w godz. od 7.30  do 15.00  
tel:  (46) 864-97-00
rejestracja do Poradni Stomatologicznej
tel. (46) 864-96-82
 

Rejestracja ogólna czynna:

Poniedziałek -  7.30 - 18.00
Wtorek -  7.30 - 18.00
Środa -  7.30 - 18.00
Czwartek -  7.30 - 18.00
Piątek -  7.30 - 16.00
 

 

 

INFORMACJE OGÓLNE

 

 

W celu otrzymania świadczenia opieki zdrowotnej w tym np. porady specjalistycznej, zabiegów rehabilitacyjnych pacjent może wpisać się na jedną listę oczekujących u jednego świadczeniodawcy.

 

Pacjent jest zobowiązany dostarczyć świadczeniodawcy oryginał skierowania, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z listy oczekujących.

 

W przypadku gdy pacjent nie może się stawić w celu uzyskania świadczenia opieki zdrowotnej  w terminie wyznaczonym przez osobę prowadzącą listę oczekujących lub gdy zrezygnował ze świadczenia opieki zdrowotnej, jest on obowiązany niezwłocznie powiadomić o tym świadczeniodawcę.

 

W przypadku niezgłoszenia się na ustalony termin udzielenia świadczenia, pacjent podlega skreśleniu z listy oczekujących, chyba że uprawdopodobni, że niezgłoszenie się nastąpiło z powodu siły wyższej. Wniosek o przywrócenie na listę oczekujących pacjent jest obowiązany zgłosić niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia ustania przyczyny niezgłoszenia się na ustalony termin udzielenia świadczenia.

 

Dokumenty niezbędne przy przyjęciu do poradni specjalistycznej:

  • Dowód osobisty.
  • W przypadku dzieci do lat 18-stu zgłaszających się do Poradni Stomatologicznej niezbędne jest okazanie odpisu aktu urodzenia dziecka lub legitymacji szkolnej lub dowodu tymczasowego lub paszportu.
  • W przypadku kobiet w ciąży i w okresie połogu zgłaszających się do Poradni Stomatologicznej niezbędne jest okazanie stosownego dokumentu (np. karta ciąży) potwierdzającego ciążę lub okres połogu.
  • Skierowanie do Poradni Specjalistycznej.

 

Rejestracja elektroniczna

Na adres rejestracja@szpitalsochaczew.pl należy przesłać e-mail zawierający następujące dane:

  • imię i nazwisko oraz PESEL Pacjenta,
  • adres miejsca zamieszkania,
  • nazwę Poradni (chcąc zarejestrować pacjenta do konkretnego lekarza z danej Poradni należy dodatkowo wpisać jego nazwisko),
  • czy jest to wizyta pierwszorazowa, czy kontynuacja leczenia,
  • numer telefonu kontaktowego w razie zmiany terminu wizyty,
  • formę przekazania informacji zwrotnej o zarejestrowaniu pacjenta: e-mail, telefonicznie, sms.

W ciągu trzech dni roboczych od daty otrzymania maila pacjenci otrzymają odpowiedź w wybranej przez siebie formie. Otrzymanie odpowiedzi jest równoznaczne z zarejestrowaniem pacjenta do lekarza.

 

215808 odwiedzin