starostwo powiatowe w sochaczewie

powiat sochaczew

PORTAL PACJENTA Szpital Powiatowy w Sochaczewie SZCZEPIENIA PRZECIW COVID-19 Aktualności Szpital e-rejestracja informacje dla pacjentów Oddziały Poradnie Poradnia Rodzinna Pracownie diagnostyczne Przetargi Kontakt Spis Telefonów Rehabilitacja Ogłoszenia konkursowe Praca Projekty Kaplica szpitalna Przydatne linki Szkoła rodzenia BIP Galeria Informacje ogólne Petycje COVID-19 – Punkt Pobrań Materiału Biologicznego Wersja kontrastowa

Spis Telefonów

A A A

SPIS TELEFONÓW
Szpitala Powiatowego w Sochaczewie

OGÓLNOEUROPEJSKI NUMER ALARMOWY - TEL. 112

POLICJA - TEL. 997

STRAŻ POŻARNA - TEL.998

SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY ( SOR ) - TEL. 46 864 96 00

ZESPÓŁ REANIMACYJNY – TEL. 46 864-96-20 lub  46 864-96-21

POMOC MEDYCZNA/ZESPÓŁ TRANSPORTOWY –  TEL. 46 864-96-00


SPIS TELEFONÓW
Szpitala Powiatowego w Sochaczewie

  46 864-97-00 Rejestracja Ogólna
  46 864-95-00
Rejestracja Ogólna

  46 864-96-82 Rejestracja Stomatologiczna

  46 864-95-01 Kancelaria Dyrekcji
  46 864-95-05 Kancelaria Dyrekcji - FAX

ODDZIAŁY I KOMÓRKI MEDYCZNE


SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY

46 864 96 02 Koordynator/ Pielęgniarka Oddziałowa
46 864 96 23 Lekarz dyżurny – chirurg
46 864 96 03 Lekarz dyżurny – internista
46 864 96 85 Pielęgniarka koordynująca
46 864 97 02 Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna


ODDZIAŁ WEWNĘTRZNO - KARDIOLOGICZNY

46 864 96 75 Ordynator/Sekretariat
46 864 96 70 Pokój lekarski
46 864 96 74 Pielęgniarka Oddziałowa
46 864 96 72 Dyżurka pielęgniarek – żeńska
46 864 96 71 Dyżurka pielęgniarek – męska


ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY Z PODODDZIAŁEM NEONATOLOGICZNYM

46 864 96 61 Ordynator
46 864 66 92 Sekretariat
46 864 96 60 Pokój lekarski
46 864 96 63 Pielęgniarka Oddziałowa


Pododdział Neonatologiczny
46 864 96 25 Ordynator
46 864 96 28 Pielęgniarka Oddziałowa
46 864 96 26 Dyżurka pielęgniarek/wcześniaki


ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ
46 864 96 43 Ordynator
46 864 96 46 Sekretariat
46 864 96 40 Pokój lekarski
46 864 96 44 Pielęgniarka Oddziałowa
46 864 96 41 Dyżurka pielęgniarek


ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO - ORTOPEDYCZNEJ

46 864 95 34 Ordynator
46 864 96 46 Sekretariat

46 864 96 50 -(IVpiętro) pokój pielęgniarek
46 864 96 42 Dyżurka pielęgniarek


ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZY

46 864 96 33 Położna Oddziałowa/Sekretariat 
46 864 95 29 Pokój Ordynatora Oddziału    
46 864 96 30 Pokój lekarski
46 864 96 31 Dyżurka – Oddział Ginekologiczny
46 864 96 32 Dyżurka – Oddział Położniczy
46 864 96 35 Izba Przyjęć Bloku Porodowego
46 864 96 34 Sala Porodowa


ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ

46 864-96-45 Ordynator
46 864-96-24 Pielęgniarka Oddziałowa
46 864-96-20 Pokój Lekarski
46 864-96-21 Intensywna Terapia I
46 864-96-22 Intensywna Terapia II


BLOK OPERACYJNY

864-96-10 Kierownik/Pielęgniarka Oddziałowa
864-96-15 Sala Wybudzeń

PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO

46 864-98-00 Rejestracja

 

PORADNIA Leczenia Uzależnień

46 864-98-00 Rejestracja

 

Punkt Pobrań 

46 864-98-30 Rejestracja

 

46 864-98-29 PortierniaDZIAŁ REHABILITACJI
46 864 97 20
Kierownik
46 864 97 21
Fizykoterapia
46 864 97 22
Rejestracja


APTEKA ZAKŁADOWA
46 864 95 72
Apteka
46 864 95 71
Kierownik


DZIAŁ HIGIENY SZPITALNEJ
46 864 97 09
Pielęgniarka Epidemiologiczna
46 864 95 70
Centralna Sterylizacja
46 864 95 66
Sekcja Utrzymania Czystości

DZIAŁ SPECJALISTYCZNYCH AMBULATORYJNYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH46 864 97 00, 46 864 95 00 Rejestracja

PORADNIE
46 864 97 02 Chirurgiczna
46 864 95 08 Ortopedyczna
46 864 97 04 Neurologiczna
46 864 97 01 Ginekologiczna 
46 864 97 08 Medycyny Pracy
46 864 97 05 Endokrynologiczna
46 864 97 06 Neonatologiczna
46 864 97 08 Reumatologiczna
46 864 98 20 Zdrowia Psychicznego
46 864 97 05 Diabetologiczna
46 864 97 05 Kardiologiczna
46 864 97 03 Pulmonologiczna
46 864 95 24 Stomatologiczna
46 864 97 10 Chirurgii Stomatologicznej

DZIAŁ DIAGNOSTYKI MEDYCZNEJ46 864 97 41 Kierownik RTG
46 864 97 40 Rejestracja RTG
46 864 97 45 Pracownia USG
46 864 97 77 Pracownia Tomografii
46 864 97 03 Pracownia Spirometryczna 

                                           

PORADNIA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

 

46 864 95 52 Rejestracja Ogólna POZ

 

DZIAŁ EKONOMICZNY

Sekcja Księgowości
46 864 95 10
Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych/Główny Księgowy
46 864 95 11 
z-ca Główny Księgowy 
46 864 95 12 
Księgowość Materiałowa 
46 864 95 13 
Analiza kosztów, środki UE 
46 864 95 14 
Inwentaryzacja 
46 864 95 15 
Kasa 

Sekcja Kontraktowania i Rozliczeń
46 864 95 40 
Kierownik 
46 864 95 41 
Obsługa klienta/ruch chorych 
46 864 95 42 
Sprzedaż/faktury 

Sekcja Zakupów i Zamówień Publicznych
46 864 95 55
 Koordynator 
46 864 95 21 
Zamówienia Publiczne 

DZIAŁ OPIEKI MEDYCZNEJ

46 864 95 07 Kierownik 
46 864 95 20
 Sekcja Promocji i Rozwoju 

DZIAŁ KADR I PŁAC

46 864 95 30 Kierownik Działu Kadr i Płac
46 864 95 31 Sekcja Kadr 
46 864 95 32 Sekcja Płac 

DZIAŁ LOGISTYKI

46 864 95 85 Kierownik

Sekcja Techniczno – Eksploatacyjna
46 864 95 60 
Koordynator 
46 864 95 61 
Warsztaty 
46 864 95 62 
Kotłownia 
46 864 95 65 
Oczyszczalnia ścieków 

Sekcja Aparatury Medycznej
46 864 95 50 
Aparatura Medyczna 

Sekcja Informatyki
46 864 95 22 
Informatycy 

Sekcja Żywienia
46 864 95 57 
Koordynator 
46 864 95 58 
Magazyn żywnościowy 
46 864 95 59
 Kuchnia 


46 864 95 68 
Pralnia Szpitalna

 

46 864 95 01 Dyrekcja/Kancelaria
46 864 95 10 Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych/Główny Księgowy
46 864 95 07 Kierownik Działu Opieki Medycznej/Pełnomocnik Dyrektora ds. Systemu Zarządzania Jakością
46 864 95 05 Fax szpitala


46 864 95 33 Zespół Radców Prawnych

46 864 95 23 Archiwum Zakładowe

46 864 95 56
Specjalista ds. BHP i ppoż. 

606 647 438 Kapelan Szpitalny

46 864 95 67 Szatnia/Portiernia

260020 odwiedzin