starostwo powiatowe w sochaczewie

powiat sochaczew

PORTAL PACJENTA Dobry posiłek w szpitalu Szpital Powiatowy w Sochaczewie SZCZEPIENIA PRZECIW COVID-19 Aktualności Szpital e-rejestracja informacje dla pacjentów Oddziały Poradnie Poradnia Rodzinna Pracownie diagnostyczne Przetargi Kontakt Spis Telefonów Rehabilitacja Ogłoszenia konkursowe Praca Projekty Kaplica szpitalna Przydatne linki Szkoła rodzenia BIP Galeria Informacje ogólne Petycje COVID-19 – Punkt Pobrań Materiału Biologicznego Wersja kontrastowa

Ogłoszenia konkursowe

A A A

Sochaczew 15.05.2024 r.

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

 

 

 I. Usługi realizowane w zakresie kierowania organizacją i udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej przy jednoczesnym udzielaniu świadczeń zdrowotnych
w Podstawowej Opiece Zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego”
w Sochaczewie

 

 

 1. I. Ogłoszenie z dnia 15.05.2024.pdf
 2. I. SWKO z dnia 15.05.2024.pdf
 3. I. Oferta z dnia 15.05.2024.pdf
 4. I. Wzór umowy z dnia 15.05.2024.pdf
 5. Oświadczenie o posiadaniu dokumentów.pdf

  Rozstrzygnięcie konkursowe:

I. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu z dnia 28.05.2024 roku.pdf

................................................................................................................................................................................................

 

                                                                                  OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

                                                                                 na udzielanie świadczeń zdrowotnych

                                                                                                 w zakresie:

 

 V. Usługi realizowane przez lekarzy w Dziale Diagnostyki Medycznej:

a) wykonywanie badań USG

 

 

 1. V. Ogłoszenie z dnia 15.04.2024.pdf
 2. V. SWKO z dnia 15.04.2024.pdf
 3. V. Oferta z dnia 15.04.2024 r.pdf
 4. V. Wzór umowy z dnia 15.04.2024 r.pdf
 5. Oświadczenie o posiadaniu dokumentów przez Zespół Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie.pdf

 Rozstrzygnięcie konkursowe:

V. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu z dnia 30.04.2024.pdf

................................................................................................................................................................................................

Sochaczew 15.04.2024 r.

 

                                                                                  OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

                                                                                 na udzielanie świadczeń zdrowotnych

                                                                                                 w zakresie:

 

 IV. Usługi realizowane przez lekarzy w Dziale Specjalistycznych Ambulatoryjnych Świadczeń Zdrowotnych:

a) Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

 

 

 1. IV. Ogłoszenie z dnia 15.04.2024.pdf
 2. IV.SWKO z dnia 15.04.2024.pdf
 3. IV. Oferta z dnia 15.04.2024.pdf
 4. IV. Wzór umowyz dnia 15.04.2024.pdf
 5. Oświadczenie o posiadaniu dokumentów przez Zespół Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie.pdf

 Rozstrzygnięcie konkursowe:

IV. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu z dnia 24.04.2024.pdf

................................................................................................................................................................................................

Sochaczew 15.04.2024 r.

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

 

 

 III. Usługi realizowane w zakresie zastępstwa w kierowaniu organizacją i udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej przy jednoczesnym udzielaniu świadczeń zdrowotnych w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym
Zespołu Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie

 

 

 1. III. Ogłoszenie z dnia 15.04.2024.pdf
 2. III. SWKO z dnia 15.04.2024.pdf
 3. III. Oferta z dnia 15.04.2024.pdf
 4. III. Wzór umowy z dnia 15.04.2024.pdf
 5. Oświadczenie o posiadaniu dokumentów przez Zespół Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie.pdf

Unieważnienie konkursu:

III. Unieważnienie konkursu z dnia 23.04.2024.pdf

...............................................................................................................................................................................................

Sochaczew 15.04.2024 r.

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

 

 

 II. Usługi realizowane w zakresie kierowania organizacją i udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej przy jednoczesnym udzielaniu świadczeń zdrowotnych w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym
Zespołu Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie

 

 

 1. II. Ogłoszenie z dnia 15.04.2024.pdf
 2. II. SWKO z dnia 15.04.2024.pdf
 3. II. Oferta z dnia 15.04.2024.pdf
 4. II. Wzór umowy z dnia 15.04.2024.pdf
 5. Oświadczenie o posiadaniu dokumentów przez Zespół Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie.pdf

 

  Rozstrzygnięcie konkursowe:

II. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu z dnia 24.04.2024 r..pdf

................................................................................................................................................................................................

Sochaczew 15.04.2024 r.

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

 

 I. Usługi realizowane przez lekarzy w jednostkach/ komórkach organizacyjnych 
Zespołu Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie:

a) Oddział Pediatryczny z Pododdziałem Neonatologicznym,
b) Oddział Chirurgii Ogólnej

 

 

 1. I. Ogłoszenie z dnia 15.04.2024 r..pdf
 2. I. SWKO z dnia 15.04.2024 r..pdf
 3. I. Oferta z dnia 15.04.2024.pdf
 4. I. Wzór umowy15.04.2024.pdf
 5. Oświadczenie o posiadaniu dokumentów przez Zespół Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie.pdf

  Rozstrzygnięcie konkursowe:

I. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu z dnia 30.04.2024.pdf

 

................................................................................................................................................................................................

Sochaczew 20.03.2024 r.

 

                                                                                  OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

                                                                                 na udzielanie świadczeń zdrowotnych

                                                                                                 w zakresie:

 

 I. Usługi realizowane przez lekarzy w Dziale Diagnostyki Medycznej

a) wykonywanie badań radiologicznych wraz z opisem oraz koordynacja w Pracowni Radiologicznej i nadzór merytoryczny nad nadaniami Tomografii Komputerowej w Zespole Opieki Zdrowotnej ,,Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie

 

 

 1. I.Ogłoszenie z dnia 20.03.2024.pdf
 2. ISWKO z dnia 20.03.2024.pdf
 3. I. Oferta z dnia 20.03.2024.pdf
 4. I. Wzór umowy z dnia 20.03.2024 r..pdf
 5. Oświadczenie o posiadaniu dokumentów przez Zespół Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie.pdf

 Rozstrzygnięcie konkursowe:

I. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu z dnia 26.03.2024 r..pdf

................................................................................................................................................................................................

Sochaczew 17.01.2024 r.

 

                                                                                  OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

                                                                                 na udzielanie świadczeń zdrowotnych

                                                                                                 w zakresie:

 

 IV. Usługi realizowane przez lekarzy w Dziale Diagnostyki Medycznej

a) wykonywanie badań USG kostno-stawowego

 

 

 1. IV. Ogłoszenie z dnia 17.01.2024 r..pdf
 2. IV. SWKO z dnia 17.01.2024 r..pdf
 3. IV. Oferta z dnia 17.01.2024 r..pdfIV. Wzór umowy z dnia 17.01.2024 r.pdf
 4. IV. Wzór umowy z dnia 17.01.2024 r.pdf
 5. Oświadczenie o posiadaniu dokumentów przez Zespół Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie.pdf

 

    Rozstrzygnięcie konkursowe:

IV. Ogłoszenie o roztrzygnięciu z dnia 29.01.2024.pdf

................................................................................................................................................................................................

Sochaczew 17.01.2024 r.

 

                                                                                  OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

                                                                                 na udzielanie świadczeń zdrowotnych

                                                                                                 w zakresie:

 

 III. Usługi realizowane przez lekarzy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

Zespołu Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie

 

 

 1. III. Ogłoszenie dnia 17.01.2024 r..pdf
 2. III. SWKO z dnia 17.01.2024 r..pdf
 3. III. Oferta z dnia 17.01.2024 r..pdf
 4. III. Wzór umowy z dnia 17.01.2024 r..pdf
 5. Oświadczenie o posiadaniu dokumentów przez Zespół Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie.pdf

 

    Rozstrzygnięcie konkursowe:

III. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu z dnia 29.01.2024 r..pdf

................................................................................................................................................................................................

Sochaczew 17.01.2024 r.

 

                                                                                  OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

                                                                                 na udzielanie świadczeń zdrowotnych

                                                                                                 w zakresie:

 

 II. Usługi realizowane w zakresie zastępstwa w kierowaniu organizacją i udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej przy jednoczesnym udzielaniu świadczeń zdrowotnych w Oddziale Wewnętrzno-Kardiologicznym
Zespołu Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie

 

 

 1. II. Ogłoszenie z dnia 17.01.2024.pdf
 2. II. SWKO z dnia 17.01.2024 r..pdf
 3. II. Oferta z dnia 17.01.2024 r..pdf
 4. II. Wzór umowy z dnia 17.01.2024 r..pdf
 5. Oświadczenie o posiadaniu dokumentów przez Zespół Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie.pdf

 

    Rozstrzygnięcie konkursowe:

II. Ogłoszenie o rozstrygnięciu z dnia 29.01.2024 r..pdf

................................................................................................................................................................................................

Sochaczew 17.01.2024 r.

 

                                                                                  OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

                                                                                 na udzielanie świadczeń zdrowotnych

                                                                                                 w zakresie:

 

 I. Usługi realizowane w zakresie kierowania organizacją i udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej przy jednoczesnym udzielaniu świadczeń zdrowotnych w Oddziale Wewnętrzno-Kardiologicznym
Zespołu Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie

 

 

 1. I. Ogłoszenie z dnia 17.01.2024.pdf
 2. I. SWKO z dnia 17.01.2024 r..pdf
 3. I. Oferta z dnia 17.01.2024 r..pdf
 4. I. Wzór umowy z dnia 17.01.2024 r..pdf
 5. Oświadczenie o posiadaniu dokumentów przez Zespół Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie.pdf

 

    Rozstrzygnięcie konkursowe:

I. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu z dnia 29.01.2024.pdf

................................................................................................................................................................................................

Sochaczew 04.01.2024 r.

 

                                                                                  OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

                                                                                 na udzielanie świadczeń zdrowotnych

                                                                                                 w zakresie:

 

 IV. Usługi realizowane w zakresie zastępstwa w kierowaniu organizacją i udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Zespołu Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie

 

 

 1. IV. Ogłoszenie z dnia 04.01.2024.pdf
 2. IV. SWKO z dnia 04.01.2024.pdf
 3. IV. Oferta z dnia 04.04.2024.pdf
 4. IV. Wzór umowy z dnia 04.01.2024.pdf
 5. Oświadczenie o posiadaniu dokumentów przez Zespół Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie.pdf

 

  Rozstrzygnięcie konkursowe:

IV. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu z dnia 16.01.2024.pdf

...............................................................................................................................................................................................

Sochaczew 04.01.2024 r.

 

                                                                                  OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

                                                                                 na udzielanie świadczeń zdrowotnych

                                                                                                 w zakresie:

 

 III. Usługi realizowane w zakresie kierowania organizacją i udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Zespołu Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie

 

 

 1. IIII. Ogłoszenie z dnia 04.01.2024.pdf
 2. III. SWKO z dnia 04.01.2024.pdf
 3. III. Oferta z dnia 04.01.2024.pdf
 4. III. Wzór umowy z dnia 04.01.2024.pdf
 5. Oświadczenie o posiadaniu dokumentów przez Zespół Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie.pdf

 

   Rozstrzygnięcie konkursowe:

III. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu z dnia 16.01.2024 r..pdf

................................................................................................................................................................................................

Sochaczew 04.01.2024 r.

 

                                                                                  OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

                                                                                 na udzielanie świadczeń zdrowotnych

                                                                                                 w zakresie:

 

 II. Usługi realizowane przez lekarzy w Dziale Specjalistycznych Ambulatoryjnych Świadczeń Zdrowotnych:

a) Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

 

 

 1. II. Ogłoszenie z dnia 04.01.2024.pdf
 2. II. SWKO z dnia 04.01.2024.pdf
 3. II. Oferta z dnia 04.01.2024.pdf
 4. II. Wzór umowy_z dnia 04.01.2024.pdf
 5. Oświadczenie o posiadaniu dokumentów przez Zespół Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie.pdf

 

   Rozstrzygnięcie konkursowe:

II. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu z dnia 16.01.2024 r..pdf

................................................................................................................................................................................................

Sochaczew 04.01.2024 r.

 

                                                                                  OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

                                                                                 na udzielanie świadczeń zdrowotnych

                                                                                                 w zakresie:

 

 I. Usługi realizowane przez lekarzy w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
Zespołu Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie.

 

 

 1. I. Ogłoszenie z dnia 04.01.2024 r..pdf
 2. I. SWKO z dnia 04.01.2024.pdf
 3. I. Oferta z dnia 04.04.2024 r.pdf
 4. I. Wzór umowy z dnia 04.01.2024.pdf
 5. Oświadczenie o posiadaniu dokumentów przez Zespół Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie.pdf

 

  Rozstrzygnięcie konkursowe:

I. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu z dnia 16.01.2024 r..pdf

................................................................................................................................................................................................

Sochaczew 12.12.2023 r.

 

                                                                                  OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

                                                                                 na udzielanie świadczeń zdrowotnych

                                                                                                 w zakresie:

VII. Usługi realizowane w zakresie zastępstwa w kierowaniu organizacją i udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Zespołu Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie

 

 1. VII. Ogłoszenie z dnia 12.12.2023.pdf
 2. VII. SWKO z dnia 12.12.2023.pdf
 3. VII. Oferta z dnia 12.12.2023.pdf
 4. VII. Wzór umowy z dnia 12.12.2023.pdf
 5. Oświadczenie o posiadaniu dokumentów przez Zespół Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie.pdf

     Unieważnienie konkursu ofert:

VII. Unieważnienie konkursu ofert z dnia 22.12.2023 r..pdf

 

................................................................................................................................................................................................

Sochaczew 12.12.2023 r.

 

                                                                                  OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

                                                                                 na udzielanie świadczeń zdrowotnych

                                                                                                 w zakresie:

VI. Usługi realizowane w zakresie kierowania organizacją i udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Zespołu Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie

 

 1. VI. Ogłoszenie z dnia 12.12.2023 r..pdf
 2. VI. SWKO z dnia 12.12.2023.pdf
 3. VI. Oferta z dnia 12.12.2023.pdf
 4. VI. Wzór umowy z dnia 12.12.2023.pdf
 5. Oświadczenie o posiadaniu dokumentów przez Zespół Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie.pdf

 

    Unieważnienie konkursu ofert:

VI. Unieważnienie konkursu ofert z dnia 22.12.2023 r..pdf

 

................................................................................................................................................................................................

Sochaczew 12.12.2023 r.

 

                                                                                  OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

                                                                                 na udzielanie świadczeń zdrowotnych

                                                                                                 w zakresie:

 V. Usługi realizowane przez pielęgniarki, położne, ratowników medycznych oraz ratowników medycznych - kierowców w Zespole Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie.

 

 1. V. Ogłoszenie z dnia 12.12.2023 r..pdf
 2. V. SWKO z dnia 12.12.2023 r..pdf
 3. V. Oferta z dnia 12.12.2023.pdf
 4. V. Wzór umowy z dnia 12.12.2023 r.pdf
 5. Oświadczenie o posiadaniu dokumentów przez Zespół Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie.pdf

 

   Rozstrzygnięcie konkursowe:

V. Rozstrzygnięcie z dnia 22.12.2023 r..pdf

................................................................................................................................................................................................

Sochaczew 12.12.2023 r.

 

                                                                                  OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

                                                                                 na udzielanie świadczeń zdrowotnych

                                                                                                 w zakresie:

 

IV. Usługi realizowane przez psychologów w Zespole Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie oraz psychologów w ramach konsultacji psychologicznych.

 

 

 1. IV. Ogłoszenie z dnia 12.12.2023 r..pdf
 2. IV. SWKO z dnia 12.12.2023 r..pdf
 3. IV. Oferta z dnia 12.12.2023.pdf
 4. IV. Wzór umowy z dnia 12.12.2023.pdf
 5. Oświadczenie o posiadaniu dokumentów przez Zespół Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie.pdf

 

  Rozstrzygnięcie konkursowe:

IV. Rozstrzygnięcie z dnia 22.12.2023 r..pdf

................................................................................................................................................................................................

Sochaczew 12.12.2023 r.

 

                                                                                  OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

                                                                                 na udzielanie świadczeń zdrowotnych

                                                                                                 w zakresie:

 

III. Usługi realizowane przez lekarzy w Dziale Ambulatoryjnych Specjalistycznych Świadczeń Zdrowotnych:
a) Poradnia Diabetologiczna,
b) Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej,
c) Poradnia Stomatologii Ogólnej

 

 

 1. III. Ogłoszenie z dnia 12.12.2023 r..pdf
 2. III. SWKO z dnia 12.12.2023 r..pdf
 3. III. Oferta z dnia 12.12.2023.pdf
 4. III. Wzór umowy z dnia 12.12.2023 r..pdf
 5. Oświadczenie o posiadaniu dokumentów przez Zespół Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie.pdf

 

  Rozstrzygnięcie konkursowe:

III. Rozstrzygnięcie z dnia 22.12.2023 r..pdf

................................................................................................................................................................................................

Sochaczew 12.12.2023 r.

 

                                                                                  OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

                                                                                 na udzielanie świadczeń zdrowotnych

                                                                                                 w zakresie:

 

 II. Usługi realizowane przez lekarzy w jednostkach/ komórkach organizacyjnych Zespołu Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie:
a) Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej,
b) Szpitalny Oddział Ratunkowy,
c) Oddział Wewnętrzno-Kardiologiczny.

 

 

 1. II. Ogłoszenie z dnia 12.12.2023 r..pdf
 2. II. SWKO z dnia 12.12.2023 r..pdf
 3. II. Oferta z dnia 12.12.2023.pdf
 4. II. Wzór umowy z dnia 12.12.2023 r..pdf
 5. Oświadczenie o posiadaniu dokumentów przez Zespół Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie.pdf

 

Unieważnienie konkursu:

zakres udzielania świadczenie:

a)Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej,

II. Unieważnienie konkursu ofert z dnia 22.12.2023 r..pdf

  Rozstrzygnięcie konkursowe:

zakres udzielania świadczeń: 

b) Szpitalny Oddział Ratunkowy
c) Oddział Wewnętrzno-Kardiologiczny

II. Rozstrzygnięcie z dnia 22.12.023 r..pdf

................................................................................................................................................................................................

 

Sochaczew 12.12.2023 r.

 

                                                                                  OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

                                                                                 na udzielanie świadczeń zdrowotnych

                                                                                                 w zakresie:

 

 I. Usługi  realizowane przez lekarzy w Nocnej i Świąteczne Opiece Zdrowotnej.

 

 

 1. I. Ogłoszenie z dnia 12.12.2023 r..pdf
 2. I. SWKO z dnia 12.12.2023 r..pdf
 3. I. Oferta z dnia 12.12.2023 r..pdf
 4. I. Wzór umowy z dnia 12.12.2023 r..pdf
 5. Oświadczenie o posiadaniu dokumentów przez Zespół Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie.pdf

 

 Rozstrzygnięcie konkursowe:

I. Rozstrzygnięcie z dnia 22.12.2023 r..pdf

................................................................................................................................................................................................

 

Sochaczew 27.09.2023 r.

 

                                                                                  OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

                                                                                 na udzielanie świadczeń zdrowotnych

                                                                                                 w zakresie:

 

 I. Usługi realizowane w obszarze opieki kardiologicznej w ramach projektu „E-KONSYLIUM - wdrożenie modelu zdalnych konsultacji kardiologicznych i onkologicznych z wykorzystaniem platformy telemedycznej” przez lekarzy mających zawartą umowę w Podstawowej Opiece Zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie. 

 

 

 

 1. I. Ogłoszenie z dnia 25.09.2023.pdf
 2. I. SWKO z dnia 25.09.2023.pdf
 3. I. Oferta z dnia 25.09.2023.pdf
 4. I. Wzór umowy z dnia 25.09.2023.pdf
 5. Oświadczenie o posiadaniu dokumentów przez Zespół Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie.pdf

 

 

Rozstrzygnięcie konkursowe:

I Ogłoszenie o roztrzygnięciu z dnia 27 września 2023.pdf

 

................................................................................................................................................................................................

Sochaczew 11.08.2023 r.

 

                                                                                  OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

                                                                                 na udzielanie świadczeń zdrowotnych

                                                                                                 w zakresie:

 

 I. Usługi realizowane w zakresie zastępstwa w kierowaniu organizacją i udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej przy jednoczesnym udzielaniu świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii Ogólnej Zespołu Opieki Zdrowotnej ,, Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie 

 

 

 

 1. II. Ogłoszenie z dnia 11.08.2023.pdf
 2. II. SWKO z dnia 11.08.2023.pdf
 3. II. Oferta z dnia 11.08.2023.pdf
 4. II. Wzór umowy z dnia 11.08.2023.pdf
 5. Oświadczenie o posiadaniu dokumentów przez Zespół Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie.pdf

 

Rozstrzygnięcie konkursowe:

II. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu z dnia 23 sierpnia 2023 roku.pdf    

................................................................................................................................................................................................

Sochaczew 11.08.2023 r.

 

                                                                                  OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

                                                                                 na udzielanie świadczeń zdrowotnych

                                                                                                 w zakresie:

 

 I. Usługi realizowane przez lekarzy w jednostkach/ komórkach organizacyjnych Zespołu Opieki Zdrowotnej ,,Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie:

             a) Oddział Chirurgii Ogólnej,
             b) Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

 

 

 

 1. I. Ogłoszenie z dnia 11.08.2023.pdf
 2. I. SWKO z dnia 11.08.2023.pdf
 3. I. Oferta z dnia 11.08.2023.pdf
 4. I. Wzór umowy z dnia 11.08.2023.pdf
 5. Oświadczenie o posiadaniu dokumentów przez Zespół Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie.pdf

 

 Rozstrzygnięcie konkursowe:

I. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu z dnia 23 sierpnia 2023 roku.pdf

................................................................................................................................................................................................

Sochaczew 03.07.2023 r.

 

                                                                                  OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

                                                                                 na udzielanie świadczeń zdrowotnych

                                                                                                 w zakresie:

 

 I. Usługi realizowane w zakresie kierowania organizacją i udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej oraz w zakresie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w Oddziale Chirurgii Ogólnej Zespołu Opieki Zdrowotnej ,, Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie 

 

 

 

 1. I. Ogłoszenie z dnia 03.07.2023.pdf
 2. I. SWKO z dnia 03.07.2023.pdf
 3. I Oferta z dnia 03.07.2023.pdf
 4. I Wzór umowy z dnia 03.07.2023.pdf
 5. Oświadczenie o posiadaniu dokumentów przez Zespół Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie.pdf

 

     Rozstrzygnięcie konkursowe:

I. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu z dnia 20 lipca 2023 roku.pdf

................................................................................................................................................................................................

Sochaczew 13.06.2023r.

 

                                                                                  OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

                                                                                 na udzielanie świadczeń zdrowotnych

                                                                                                 w zakresie:

 

 IV. Usługi realizowane przez lekarzy w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

 1. V.OGŁOSZENIE z dnia 13.06.2023.pdf
 2. V. SWKO Z DNIA 13.06.2023.pdf
 3. V. OFERTA z dnia 13.06.2023.pdf
 4. V. WZÓR UMOWY z dnia 13.06.2023.pdf
 5. Oświadczenie o posiadaniu dokumentów przez Zespół Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie.pdf

 

                                                                          Rozstrzygnięcie konkursowe:

V. Ogłoszenie o roztrzygnięciu konkursu z dnia 23.06.2023. na usługi realizowane w Oddziale Anesteziologii i Intensywnej Terapii.pdf

 ..........................................................................................................................................................................................................

 

Sochaczew 13.06.2023r.

 

                                                                                  OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

                                                                                 na udzielanie świadczeń zdrowotnych

                                                                                                 w zakresie:

 

 IV. Usługi realizowane przez lekarzy w Oddziale Ginekologiczno - Położniczym 

 1. IV.OGŁOSZENIE z dnia 13.06.2023.pdf
 2. IV. SWKO Z DNIA 13.06.2023.pdf
 3. IV. OFERTA z dnia 13.06.2023.pdf
 4. IV.WZÓR UMOWY z dnia 13.06.2023.pdf
 5. Oświadczenie o posiadaniu dokumentów przez Zespół Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie.pdf

 

                                                                          Rozstrzygnięcie konkursowe:

IV.Ogłoszenie o roztrzygnięciu konkursu z dnia 23.06.2023r na usługi realizowane przez lekarzy w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym.pdf

 ..........................................................................................................................................................................................................

 

Sochaczew 13.06.2023r.

 

                                                                                  OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

                                                                                 na udzielanie świadczeń zdrowotnych

                                                                                                 w zakresie:

 

 III. Usługi realizowane przez lekarzy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

 1. III. OGŁOSZENIE z dnia 13.06.2023.pdf
 2. III. SWKO Z DNIA 13.06.2023.pdf
 3. III. OFERTA z dnia 13.06.2023.pdf
 4. III.WZÓR UMOWY z dnia 13.06.2023.pdf
 5. Oświadczenie o posiadaniu dokumentów przez Zespół Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie.pdf

 

                                                                          Rozstrzygnięcie konkursowe:

III. Ogłoszenie o roztrzygnięciu konkursu z dnia 23.06.2023r. na usługi realizowane przez lekarzy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.pdf

...................................................................................................................................................................................................

Sochaczew 13.06.2023r.

 

                                                                                  OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

                                                                                 na udzielanie świadczeń zdrowotnych

                                                                                                 w zakresie:

 

 II. Usługi realizowane przez lekarzy w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej 

 1. II.OGŁOSZENIE z dnia 13.06.2023.pdf
 2. II. SWKO z dnia 13.06.2023.pdf
 3. II. OFERTA z dnia 13.06.2023.pdf
 4. II. WZÓR UMOWY z dnia 13.06.2023.pdf
 5. Oświadczenie o posiadaniu dokumentów przez Zespół Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie.pdf

 

                                                                          Rozstrzygnięcie konkursowe:

II Ogłoszenie o roztrzygnięciu konkursu z dnia 23.06.2023r na usługi realizowane przez lekarzy w Nocnej i Światecznej Opiece Zdrowotnej.pdf

...................................................................................................................................................................................................

Sochaczew 13.06.2023r.

 

                                                                                  OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

                                                                                 na udzielanie świadczeń zdrowotnych

                                                                                                 w zakresie:

 

 I. Usługi realizowane przez lekarzy w Podstawowej Opiece Zdrowotnej 

 1. I. OGŁOSZENIE z dnia 13.06.2023.pdf
 2. I. SWKO z dnia 13.06.2023.pdf
 3. I. OFERTA z dnia 13.06.2023.pdf
 4. I. WZÓR UMOWY z dnia 13.06.2023.pdf
 5. Oświadczenie o posiadaniu dokumentów przez Zespół Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie.pdf

 

                                                                          Rozstrzygnięcie konkursowe:

I. Ogłoszenie o roztrzygnięciu konkursu z dnia 23.06.2023r na usługi realizowane przez lekarzy w Podstawowej Opiece Zdrowotnej.pdf

 

.........................................................................................................................................................................................................

Sochaczew 15.03.2023 r.

 

                                                                                  OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

                                                                                 na udzielanie świadczeń zdrowotnych

                                                                                                 w zakresie:

 

 IV. Usługi realizowane przez lekarzy w Oddziale Chirurgii Ogólnej - wykonywanie zabiegów urologicznych.

 

 1. IV. Ogłoszenie z dnia 15.03.2023.pdf
 2. IV. SWKO z dnia 15.03.2023.pdf
 3. IV. Oferta z dnia 15.03.2023.pdf
 4. IV. Wzór umowy z dnia 15.03.2023.pdf
 5. Oświadczenie o posiadaniu dokumentów przez Zespół Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie.pdf

  Rozstrzygnięcie konkursu

IV. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu z dnia 28.03.2023 r..pdf

............................................................................................................................................................................................................

Sochaczew 15.03.2023 r.

 

                                                                                  OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

                                                                                 na udzielanie świadczeń zdrowotnych

                                                                                                 w zakresie:

 

 III. Usługi realizowane przez lekarzy w Dziale Diagnostyki Medycznej w tym: wykonywanie badań bronchoskopii oraz spierometrii na rzecz pacjentów Oddziałów Szpitala oraz wykonywanie i opisywanie badań EMG.

 

 1. III. Ogłoszenie z dnia 15.03.2023.pdf
 2. III. SWKO z dnia 15.03.2023.pdf
 3. III. Oferta z dnia 15.03.2023.pdf
 4. III. Wzór umowy z dnia 15.03.2023.pdf
 5. Oświadczenie o posiadaniu dokumentów przez Zespół Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie.pdf

  Rozstrzygnięcie konkursu

III. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu z dnia 28.03.2023 r..pdf

.........................................................................................................................................................................................................

Sochaczew 15.03.2023 r.

 

                                                                                  OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

                                                                                 na udzielanie świadczeń zdrowotnych

                                                                                                 w zakresie:

 

 II. Usługi realizowane w zakresie kierowania organizacją i udzielaniem swiadczeń opieki zdrowotnej oraz zastępstwa w kierowaniu organizacją i udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej w następujących Oddziałach Zespołu Opieki Zdrowotnej ,, Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie 

I Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

 

 

 1. II. Ogłoszenie z dnia 15.03.2023.pdf
 2. II. SWKO z dnia 15.03.2023.pdf
 3. II. Oferta z dnia 15.03.2023.pdf
 4. II. Wzór umowy z dnia 15.03.2023.pdf
 5. Oświadczenie o posiadaniu dokumentów przez Zespół Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie.pdf

 

  Rozstrzygnięcie konkursu

II. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu z dnia 28.03.2023 r..pdf

............................................................................................................................................................................................................

 

 

Sochaczew 15.03.2023r.

 

                                                                                  OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

                                                                                 na udzielanie świadczeń zdrowotnych

                                                                                                 w zakresie:

 

 I Usługi realizowane przez lekarzy w jednostkach/ komórkach organizacyjnych Zespołu Opieki Zdrowotnej
,,Szpitala Powiatowego'' w Sochaczewie:

a) Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej,
b) Szpitalny Oddział Ratunkowy,
c) Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
d) Oddział Wewnętrzno-Kardiologiczny

 1. I. Ogłoszenie z dnia 15.03.2023.pdf
 2. I. SWKO z dnia 15.03.2023.pdf
 3. I. Oferta z dnia 15.03.2023.pdf
 4. I. Wzór umowy z dnia 15.03.2023.pdf
 5. Oświadczenie o posiadaniu dokumentów przez Zespół Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie.pdf

  Rozstrzygnięcie konkursu

I. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu z dnia 28.03.2023 r..pdf

 .........................................................................................................................................................................................................

Sochaczew, 07.12.2022

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usługi teleradiologii polegającej na opisie wykonywanych badań:

-rtg

- CT (tomografii komputerowej)

na rzecz pacjentów Zespołu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie

 

1. Ogłoszenie o konkursie

2. SWKO

3. Załącznik nr 1 do SWKO - Formularz Oferty

4. Załącznik nr 2 do SWKO - projekt umowy

5. Załącznik nr 3 - Umowa o powierzenia danych osobowych

6. Przesunięcie terminu składania ofert-sig.pdf

7. Odpowiedzi na zapytania Oferentów-sig.pdf

 

 Rozstrzygnięcie konkursu

1. Ogłoszenie o wynikach.pdf

 

 .........................................................................................................................................................................................................

Sochaczew 07.12.2022r.

 

                                                                                  OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

                                                                                 na udzielanie świadczeń zdrowotnych

                                                                                                 w zakresie:

I. Usługi realizowane przez techników elektroradiologii, elektroradiologów oraz mgr elektroradiologii.

 

 

 1. I. Ogłoszenie z dnia 07.12.2022.pdf
 2. I. SWKO z dnia 07.12.2022.pdf
 3. I. Oferta z dnia 07.12.2022.pdf
 4. I. Wzór umowy z dnia 07.12.2022.pdf
 5. Oświadczenie o posiadaniu dokumentów przez Zespół Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie.pdf

 

 

Rozstrzygnięcie konkursowe:

I. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu z dnia 20 grudnia 2022 roku_zakres świadczeń RTG.pdf

 .........................................................................................................................................................................................................

Sochaczew 02.12.2022r.

 

                                                                                  OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

                                                                                 na udzielanie świadczeń zdrowotnych

                                                                                                 w zakresie:

VI. Usługi realizowane przez psychologów i psychoterapeutów
w Zespole Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie
oraz psychologów w ramach konsultacji psychologicznych.

 

 

 1. VI. Ogłoszenie z dnia 02.12.2022.pdf
 2. VI. SWKO z dnia 02.12.2022.pdf
 3. VI. Oferta z dnia 02.12.2022.pdf
 4. VI. Wzór umowy z dnia 02.12.2022.pdf
 5. Oświadczenie o posiadaniu dokumentów przez Zespół Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie.pdf

 

Rozstrzygnięcie konkursowe:

VI Ogłoszenie o rozstrzygnięciu z dnia 20 grudnia 2022 roku_zakres świadczeń zdrowotnych Psycholodzy i psychoterapeuci_konsultacje psychologiczne.pdf

..........................................................................................................................................................................................................

Sochaczew 02.12.2022r.

 

                                                                                  OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

                                                                                 na udzielanie świadczeń zdrowotnych

                                                                                                 w zakresie:

 

 V. Usługi zdrowotne w zakresie rehabilitacji w Zespole Opieki Zdrowotnej ,, Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie przez:

 1. specjalistę fizjoterapii
 2. mgr rehabilitacji ruchowej
 3. fizjoterapeutów
 4. techników fizjoterapii

 

 1. V. Ogłoszenie z dnia 02.12.2022.pdf
 2. V. SWKO z dnia 02.12.2022.pdf
 3. V. Oferta z dnia 02.12.2022.pdf
 4. V. Wzór umowy 02.12.2022.pdf
 5. Oświadczenie o posiadaniu dokumentów przez Zespół Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie.pdf

 

Rozstrzygnięcie konkursowe:

V Ogłoszenie o rozstrzygnięciu z dnia 20 grudnia 2022 roku_zakres świadczeń zdrowotnych dział rehabilitacji.pdf

 

..........................................................................................................................................................................................................

Sochaczew 02.12.2022r.

 

                                                                                  OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

                                                                                 na udzielanie świadczeń zdrowotnych

                                                                                                 w zakresie:

 

 IV. Usługi realizowane przez pielęgniarki, położne i ratownikow medycznych
w Zespole Opieki Zdrowotnej ,,Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie

 

 1. IV. Ogłoszenie z dnia 02.12.2022.pdf
 2. IV. SWKO z dnia 02.12.2022.pdf
 3. IV. Oferta z dnia 02.12.2022.pdf
 4. IV. Wzór umowy z dnia 02.12.2022.pdf
 5. Oświadczenie o posiadaniu dokumentów przez Zespół Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie.pdf

Rozstrzygnięcie konkursowe:

IV Ogłoszenie o rozstrzygnięciu z dnia 20 grudnia 2022 roku_zakres świadczeń zdrowotnych pielęgniarki, położne, ratownicy.pdf

............................................................................................................................................................................................................

Sochaczew 02.12.2022r.

 

                                                                                  OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

                                                                                 na udzielanie świadczeń zdrowotnych

                                                                                                 w zakresie:

 

 III. Usługi realizowane przez lekarzy w Dziale Diagnostyki Medycznej (realizacja badań bronchoskopii).

 

 1. III. Ogłoszenie z dnia 02.12.2022.pdf
 2. III. SWKO z dnia 02.12.2022.pdf
 3. III. Oferta z dnia 02.12.2022.pdf
 4. III. Wzór umowy z dnia 02.12.2022.pdf
 5. Oświadczenie o posiadaniu dokumentów przez Zespół Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie.pdf

 

UNIEWAŻNIENIE KONKURSU OFERT  

 III. Usługi realizowane przez lekarzy w Dziale Diagnostyki Medycznej (realizacja badań bronchoskopii).

III Unieważnienie Konkuru Oferyt.pdf

............................................................................................................................................................................................................

Sochaczew 02.12.2022r.

 

                                                                                  OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

                                                                                 na udzielanie świadczeń zdrowotnych

                                                                                                 w zakresie:

 

 II. Usługi realizowane przez lekarzy w Poradni Medycyny Pracy.

 

 1. II. Ogłoszenie z dnia 02.12.2022.pdf
 2. II. SWKO z dnia 02.12.2022.pdf
 3. II. Oferta z dnia 02.12.2022.pdf
 4. II. Wzór umowy z dnia 02.12.2022.pdf
 5. Oświadczenie o posiadaniu dokumentów przez Zespół Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie.pdf

 

Rozstrzygnięcie konkursowe:

II Rozstrzygnięcie z dnia 20 grudnia 2022 roku_Poradnia Medycyny Pracy.pdf

.............................................................................................................................................................................................................

Sochaczew 02.12.2022r.

 

                                                                                  OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

                                                                                 na udzielanie świadczeń zdrowotnych

                                                                                                 w zakresie:

 

 I. Usługi realizowane przez lekarzy w Podstawowej Opiece Zdrowotnej oraz Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej.

 

 1. I. Ogłoszenie z dnia 02.12.2022.pdf
 2. I. SWKO z dnia 02.12.2022.pdf
 3. I. Oferta z dnia 02.12.2022.pdf
 4. I. Wzór umowy z dnia 02.12.2022.pdf
 5. Oświadczenie o posiadaniu dokumentów przez Zespół Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie.pdf

 

                                                                          Rozstrzygnięcie konkursowe:

IRoztrzygnięcie POZ.pdf

..........................................................................................................................................................................................................

Sochaczew 22.11.2022r.

 

                                                                                  OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

                                                                                 na udzielanie świadczeń zdrowotnych

                                                                                                 w zakresie:

 

 II Usługi realizowane w zakresie kierowania organizacją i udzielaniem swiadczeń opieki zdrowotnej w następujących Oddziałach Zespołu Opieki Zdrowotnej ,, Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie 

I Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

II Oddział Anesteziologii i Intensywnej Terapii

 

 1. II Ogłoszenie z dnia 22.11.2022 r..pdf
 2. II SWKO z dnia 22.11.2022 r..pdf
 3. II Oferta z dnia 22.11.2022 r..pdf
 4. II Wzór umowy z dnia 22.11.2022 r..pdf
 5. Oświadczenie o posiadaniu dokumentów przez Zespół Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie.pdf

 

 

 

UNIEWAŻNIENIE KONKURSU OFERT 

II Usługi realizowane w zakresie kierowania organizacją i udzielaniem swiadczeń opieki zdrowotnej w następujących Oddziałach Zespołu Opieki Zdrowotnej ,, Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie 

I Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

 

II Unieważnienie Konkursu Ofert.pdf

 

Roztrzygnięcie konkursu z dnia 20.12.2022 Kierowanie Oddziałem.pdf

............................................................................................................................................................................................................

 

 

Sochaczew 22.11.2022r.

 

                                                                                  OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

                                                                                 na udzielanie świadczeń zdrowotnych

                                                                                                 w zakresie:

 

 I Usługi realizowane przez lekarzy w jednostkach/ komórkach organizacyjnych Zespołu Opieki Zdrowotnej
,,Szpitala Powiatowego'' w Sochaczewie

 1. I Ogłoszenie z dnia 22.11.2022 r..pdf
 2. I SWKO z dnia 22.11.2022 r..pdf
 3. I. Oferta z dnia 22.11.2022 r..pdf
 4. I. Wzór umowy z dnia 22.11.2022.pdf
 5. Oświadczenie o posiadaniu dokumentów przez Zespół Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie.pdf

 

 UNIEWAŻNIENIE KONKURSU OFERT

 I Usługi realizowane przez lekarzy w jednostkach/ komórkach organizacyjnych Zespołu Opieki Zdrowotnej
,,Szpitala Powiatowego'' w Sochaczewie:Oddział Chirurgii Urazowo Ortopedycznej.

I Unieważnienie konkursu Ofert Oddział Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej pdf 

OGŁOSZENIE Z DNIA 20 GRUDNIA 2022 ROKU

o przedłuzeniu terminu roztrzygniecia postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert w zakresie :

 I Usługi realizowane przez lekarzy w jednostkach/ komórkach organizacyjnych Zespołu Opieki Zdrowotnej
,,Szpitala Powiatowego'' w Sochaczewie : Oddział ginekologiczno - Położniczy

I Przedłużenie terminu roztrzygniecia.pdf

I. Ogłoszenie z dnia 28 grudnia 2022 roku o przedłużeniu terminu roztrzygnięcia konkursu w zakresie świadczeń zdrowotnych Oddział Ginekologiczno-Położniczy.pdf 

Rozstrzygnięcie konkursowe: Oddzial Ginekologiczno -Położniczy

Ogłoszenie o roztrzygnięciu z dnia 13.01.2023 zakres świadczeń zdrowotnych Oddzial Ginekologiczno-Położniczy.pdf

Rozstrzygnięcie konkursowe:

Zakres świadczeń zdrowotnych: Oddział Pediatryczny z Pododdziałem Neonatologicznym

I. Rozstrzygnięcie z dnia 20 grudnia 2022 roku_zakres świadczeń zdrowotnych Oddział Pediatryczny
z Pododdziałem Neonatologicznym.pdf
 

Zakres świadczeń zdrowotnych: Oddział Wewnętrzno-Kardiologiczny

I. Rozstrzygnięcie z dnia 20 grudnia 2022 roku_zakres świadczeń zdrowotnych Oddział Wewnętrzano-Kardiologiczny.pdf 

Zakres świadczeń zdrowotnych: Oddział Chirurgii Ogólnej

I. Rozstrzygnięcie z dnia 20 grudnia 2022 roku_zakres świadczeń zdrowotnych Oddział Chirurgii Ogólnej.pdf

Zakres świadczeń zdrowotnych: Oddział Rehabilitacji Dziennej

I. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu z dnia 20 grudnia 2022 roku_zakres świadczeń zdrowotnych Oddział Rehabilitacji Dziennej.pdf

Zakres świadczeń zdrowotnych: Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

I. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu z dnia 20 grudnia 2022 roku_zakres świadczeń zdrowotnych Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii.pdf

Zakres świadczeń zdrowotnych: Szpitalny Oddział Ratunkowy

I Ogłoszenie o roztrzygnięciu z dnia 20 grudnia 2022 roku w zakresie świadczeń zdrowotnych w  SOR.pdf 

 

 

.............................................................................................................................................................................................................

 

Sochaczew 16.11.2022r.

 

                                                                                  OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

                                                                                 na udzielanie świadczeń zdrowotnych

                                                                                                 w zakresie:

 

 III Usługi realizowane przez lekarzy w ramach specjalistycznych konsultacji lekarskich 

 

 1. III Ogłoszenie z dnia 16.11.2022.pdf
 2. III SWKO z dnia 16.11.2022 r..pdf
 3. III Oferta z dnia 16.11.2022.pdf
 4. III Wzór umowy z dnia 16.11.2022.pdf
 5. Oświadczenie o posiadaniu dokumentów przez Zespół Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie.pdf

 

OGŁOSZENIE

o przedłużeniu terminu składania ofert oraz terminu roztrzygnięcia postępowania prowadzonegow trybie konkursu ofert w zakresie:

 

 

 III Usługi realizowane przez lekarzy w ramach specjalistycznych konsultacji lekarskich 

 

 1. III Ogloszenie z dnia 30.11.2022 Przedłużenie terminu składania ofert oraz roztrzygnięcia postępowania konkursowego.pdf

Rozstrzygnięcie konkursowe:

III Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu z dnia 16 grudnia 2022 roku.pdf

............................................................................................................................................................................................................

Sochaczew 16.11.2022r.

 

                                                                                  OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

                                                                                 na udzielanie świadczeń zdrowotnych

                                                                                                 w zakresie:

 

 II Usługi realizowane przez lekarzy w Dziale Diagnostyki Medycznej

 

 1. II Ogłoszenie z dnia 16.11.2022.pdf
 2. II SWKO z dnia 16.11.2022 r..pdf
 3. II Oferta z dnia 16.11.2022.pdf
 4. II Wzór umowy z dnia 16.11.2022.pdf
 5. Oświadczenie o posiadaniu dokumentów przez Zespół Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie.pdf

 

OGŁOSZENIE

o przedłużeniu terminu składania ofert oraz terminu roztrzygnięcia postępowania prowadzonegow trybie konkursu ofert w zakresie:

 

II Usługi realizowane przez lekarzy w Dziale Diagnostyki Medycznej

 

 1. II Ogloszenie z dnia 30.11.2022 Przedłużenie terminu składania ofert oraz roztrzygnięcia postępowania konkursowego.pdf

Rozstrzygnięcie konkursowe:

II Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu z dnia 16 grudnia 2022 roku.pdf

 ...........................................................................................................................................................................................................

Sochaczew 16.11.2022r.

 

                                                                                  OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

                                                                                 na udzielanie świadczeń zdrowotnych

                                                                                                 w zakresie:

 

 I Usługi realizowane przez lekarzy w Dziale Ambulatoryjnych Specjalistycznych Świadczeń Zdrowotnych

 1. I Ogloszenie z dnia 16.11.2022.pdf
 2. I SWKO z dnia 16.11.2022 r..pdf
 3. I Oferta z dnia 16.11.2022.pdf
 4. I Wzór umowy z dnia 16.11.2022.pdf
 5. Oświadczenie o posiadaniu dokumentów przez Zespół Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie.pdf

 

 OGŁOSZENIE  

o przedłużeniu terminu składania ofert oraz terminu roztrzygnięcia postępowania prowadzonegow trybie konkursu ofert w zakresie:

 

 I Usługi realizowane przez lekarzy w Dziale Ambulatoryjnych Specjalistycznych Świadczeń Zdrowotnych

 1. I Ogloszenie z dnia 30.11.2022 Przedłużenie terminu składania ofert oraz roztrzygnięcia postępowania konkursowego.pdf

 

Rozstrzygnięcie konkursowe:

I Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu z dnia 16 grudnia 2022 roku.pdf 

..........................................................................................................................................................................................................

Sochaczew 05.07.2022r.

 

                                                                                  OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

                                                                                 na udzielanie świadczeń zdrowotnych

                                                                                                 w zakresie:

 

 I Wykonywanie badań histopatologicznych na rzecz pacjentów ZOZ "Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie,  zgodnie ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert.

 

 1. Ogłoszenie z dnia 05.07.2022r.pdf
 2. SWKO z dnia 05.07.2022r.pdf
 3. Załącznik nr 1 - FORMULARZ OFERTY z dnia 05.07.2022r.rtf
 4. Załącznik nr 2a - Projekt umowy z dnia 05.07.2022r.pdf
 5. Załącznik nr 3 - Wykaz personelu z dnia 05.07.2022r..doc
 6. Załącznik nr 4 - Wykaz sprzętu z dnia 05.07.2022r.doc
 7. Załącznik nr 5 - Oświadczenie oferenta z dnia 05.07.2022r.doc
 8. Załącznik nr 6 - Umowa o powierzenia danych osobowych z dnia 05.07.2022r.pdf
 9. Odpowiedzi na zapytania Oferentów-sig z dnia 13.07.2022r.pdf

 

 Rozstrzygnięcie konkursu

Rozstrzygnięcie konkursu 42.03.2022.pdf

 

...............................................................................................................................................................................................................

Sochaczew 10.05.2022 r.

 

                                                                       

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie: 

III. Usługi realizowane przez lekarzy w Dziale Ambulatoryjnych Specjalistycznych Świadczeń Zdrowotnych - w Poradni Ginekologiczno-Położniczej.

 1. III Ogłoszenie z dnia 10.05.2022 r..pdf
 2. III Oferta z dnia 10.05.2022 r..pdf
 3. III SWKO z dnia 10.05.2022 r..pdf
 4. III Wzór umowy z dnia 10.05.2022 r..pdf

 

 

 

Rozstrzygnięcie konkursowe:

III Ogłoszenie o roztrzygnięciu konkursu z dnia 20.05.2022.pdf

............................................................................................................................................................................................................

Sochaczew 10.05.2022 r.

 

                                                                       

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie: 

II. Usługi realizowane przez lekarzy w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym Zespołu Opieki Zdrowotnej ,,Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie.

 1. II Ogłoszenie z dnia 10.05.2022 r..pdf
 2. II Oferta z dnia 10.05.2022 r..pdf
 3. II SWKO z dnia 10.05.2022 r..pdf
 4. II Wzór umowy z dnia 10.05.2022 r..pdf

 

 

 

Rozstrzygnięcie konkursowe:

II Ogłoszenie o roztrzygnieciu konkursu z dnia 20,05.2022 r.pdf

............................................................................................................................................................................................................

Sochaczew 10.05.2022 r.

 

                                                                       

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie: 

I  Usługi realizowane w zakresie kierowania organizacją i udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej w Oddziale Ginekologiczno Położniczym Zespołu Opieki Zdrowotnej ,,Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie

 1. I Ogłoszenie z dnia 10.05.2022 r..pdf
 2. I Oferta z dnia 10.05.2022 r..pdf
 3. I SWKO z dnia 10.05.2022 r..pdf
 4. I Wzór umowy z dnia 10.05.2022 r..pdf

 

 

Rozstrzygnięcie konkursowe:

I Ogłoszenie o roztrzygnięciu konkursu z dnia 20.05.2022.pdf

......................................................................................................................................................................

Sochaczew 9.02.2022 r.

 

                                                                       

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie: 

I  Usługi realizowane przez lekarzy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
Zespołu Opieki Zdrowotnej "Szpitala Powiatowego " 
w Sochaczewie.

 1. Ogłoszenie z dnia 09.02.2022 r..pdf
 2. Oferta z dnia 09.02.2022 r..pdf
 3. SWKO z dnia 09.02.2022 r..pdf
 4. Wzór umowy z dnia 09.02.2022 r..pdf                                       

                           

Rozstrzygnięcie konkursowe:

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu z dnia 01.03.2022 r..pdf

 ............................................................................................................................................................................................................

Sochaczew 11.10.2021 r.

 

                                                                       

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie: 

I  Usługi realizowane przez lekarzy w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym Zespołu Opieki Zdrowotnej "Szpitala Powiatowego " 
w Sochaczewie.

 1. Oferta z dnia 11.10.2021.pdf
 2. SWKO z dnia 11.10.2021.pdf
 3. Ogłoszenie z dnia 11.10.2021.pdf
 4. Projekt umowy z dnia 11.10.2021.pdf                                               

                            

 

Rozstrzygnięcie konkursowe: Ogłoszenie konkursowe z dnia 25.10.2021.pdf

  

 ............................................................................................................................................................................................................

Sochaczew 16.07.2021 r.

 

                                                                       

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie: 

I  Usługi realizowane w zakresie kierowania organizacją i udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej w Oddziale Chirurgii Ogólnej Zespołu Opieki Zdrowotnej "Szpitala Powiatowego " 
w Sochaczewie.

 1. Oferta z dnia 16.07.2021.pdf
 2. SWKO z dnia 16.07.2021.pdf
 3. Ogłoszenie z dnia 16.07.2021.pdf
 4. Projekt Umowy z dnia 16.07.2021.pdf                                                 

                            

 Rozstrzygnięcie konkursowe:  Ogłoszenie Konkursowe z dnia 16.07.2021.pdf

 

 ............................................................................................................................................................................................................

 

 

Sochaczew 15.07.2021 r.

 

                                                                       

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie: 

I  Usługi realizowane w zakresie kierowania organizacją i udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej w Oddziale Wewnetrzno-Kardiologicznym Zespołu Opieki Zdrowotnej "Szpitala Powiatowego " 
w Sochaczewie.

 1. Oferta z dnia 15.07.2021.pdf
 2. SWKO z dnia 15.07.2021.pdf
 3. Ogłoszenie z dnia 15.07.2021.pdf
 4. Projekt Umowy z dnia 15.07.2021.pdf                                                      

                            

 

Rozstrzygnięcie konkursowe:  Ogłoszenie konkursowe z dnia 21.07.2021 r..pdf

 ............................................................................................................................................................................................................

 

 

Sochaczew 08.03.2021 r.

 

                                                                       

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie: 

I  Usługi realizowane przez lekarzy w Dziale Diagnostyki Medycznej Zespołu Opieki Zdrowotnej "Szpitala Powiatowego " 
w Sochaczewie.

 1. Oferta konkursowa z dnia 08.03.2021r.pdf
 2. SWKO z dnia 08.03.2021.pdf
 3. Ogłoszenie konkursowe z dnia 08.03.2021r.pdf
 4. projekt umowy- docx                                                        

                             Rozstrzygnięcie konkursowe:  Ogłoszenie konkursowe z dnia 25.03.2021 roku.pdf

 ............................................................................................................................................................................................................

Sochaczew 11.01.2021 r.

 

                                                                       

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie: 

I  Usługi realizowane przez lekarzy w Oddziałach  Zespołu Opieki Zdrowotnej "Szpitala Powiatowego " 
w Sochaczewie.

 1. I Oferta konkursowa z dnia 11.01.2021r.pdf
 2. I SWKO z dnia 11.01.2021r..pdf
 3. I Ogłoszenie konkursowe z dnia 11.01.2021r..pdf
 4. projekt umowy- oddział.docx

                                                        

                          Rozstrzygnięcie konkursowe:  Ogłoszenie konkursowe z dnia 29 stycznia 2021 roku.pdf

 ............................................................................................................................................................................................................

Sochaczew 13.08.2020 r.

 

                                                                       

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie: 

I  Usługi realizowane przez lekarzy w Oddziale Chirurgii Ogólnej Zespołu Opieki Zdrowotnej "Szpitala Powiatowego "
w Sochaczewie.

 1. I Oferta z dnia 13.08.2020 roku (1).pdf
 2. I SWKO z dnia 13.08.2020 roku.pdf
 3. I Ogłoszenie z 13.08.2020 roku  (2).pdf
 4. projekt umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych.pdf

                                                        

                          Rozstrzygnięcie konkursowe: Ogłoszenie konkursowe z dnia 13 sierpnia 2020 roku.pdf

 .........................................................................................................................................................

 

Sochaczew 24.03.2020 r.

 

                                                                       

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie: 

I  Usługi realizowane przez Ordynatora w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym Zespołu Opieki Zdrowotnej "Szpitala Powiatowego " w Sochaczewie.

 1. Oferta konkursowa z dnia 24.03.2020.pdf
 2. SWKO z dnia 24.03.2020.pdf
 3. I Ogłoszenie konkursowe z dnia 24.03.2020.pdf
 4. Wzór umowy.pdf

                                                        

        Rozstrzygnięcie konkursowe: Ogłoszenie konkursowe z dnia 10.04.2020r.pdf

 .........................................................................................................................................................

Sochaczew 04.03.2020 r.

 

                                                                       

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie: 

VI  Usługi realizowane przez lekarzy w Dziale Diagnostyki Medycznej "Szpitala Powiatowego " w Sochaczewie.

 1. VI Oferta konkursowa z dnia 04.03.2020.pdf
 2. VI SWKO z dnia 04.03.2020.pdf
 3. VI Ogłoszenie konkursowe z dnia 04.03.2020.pdf
 4. Wzór umowy.pdf

        Rozstrzygnięcie konkursowe:  VI Ogłoszenie konkursowe z dnia 19.03.2020.pdf

 ............................................................................................................................................................................................................

Sochaczew 04.03.2020 r.

 

                                                                       

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie: 

V  Usługi realizowane przez lekarzy w Dziale Ambulatoryjnych Specjalistycznych Świadczeń Lekarskich "Szpitala Powiatowego " w Sochaczewie.

 1. V Oferta konkursowa z dnia 04.03.2020.pdf
 2. V SWKO z dnia 04.03.2020.pdf
 3. V Ogłoszenie konkursowe z dnia 04.03.2020.pdf
 4. Wzór umowy.pdf

                                       V Unieważnienie konkursu  ofert z dnia 19.03.2020.pdf

 ............................................................................................................................................................................................................

Sochaczew 04.03.2020 r.

 

                                                                       

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie: 

IV  Usługi realizowane przez lekarzy w ramach specjalistycznych konsultacji lekarskich "Szpitala Powiatowego " w Sochaczewie.

 1. IV oferta konkursowa z dnia 04.03.2020.pdf
 2. IV SWKO z dnia 04.03.2020.pdf
 3. IV Ogłoszenie konkursowe z dnia 04.03.2020.pdf
 4. Wzór umowy.pdf

                                           IV Unieważnienie konkursu  ofert z dnia 19.03.2020.pdf

 ............................................................................................................................................................................................................

Sochaczew 04.03.2020 r.

 

                                                                       

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie: 

III  Usługi realizowane przez lekarzy w Podstawowej Opiece Zdrowotnej  "Szpitala Powiatowego " w Sochaczewie.

 1. III Oferta konkursowa z dnia 04.03.2020.pdf
 2. III SWKO z dnia 04.03.2020.pdf
 3. III Ogłoszenie konkursowe z dnia 04.03.2020.pdf
 4. Wzór umowy.pdf

       Rozstrzygnięcie konkursowe: III Ogłoszenie konkursowe z dnia 19.03.2020.pdf

 ............................................................................................................................................................................................................

Sochaczew 04.03.2020 r.

 

                                                                       

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie: 

II  Usługi realizowane przez lekarzy w Nocnej i Światezcznej Opiece Zdrowotnej  "Szpitala Powiatowego " w Sochaczewie.

 1. II Oferta konkursowa z dnia 04.03.2020.pdf
 2. II SWKO z dnia 03.04.2020.pdf
 3. II Ogłoszenie konkursowe z dnia 04.03.2020.pdf
 4. Wzór umowy.pdf

       Rozstrzygnięcie konkursowe: II Ogłoszenie konkursowe z dnia 19.03.2020.pdf

 ............................................................................................................................................................................................................

Sochaczew 04.03.2020 r.

 

                                                                       

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie: 

I  Usługi realizowane przez lekarzy w Oddziałach "Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie.

 1. I Oferta konkursowa z dnia 04.03.2020.pdf
 2. I SWKO z dnia 04.03.2020.pdf
 3. I Ogłoszenie konkursowe z dnia 04.03.2020.pdf
 4. Wzór umowy.pdf

        Rozstrzygnięcie konkursowe:   I Ogłoszenie konkursowe z dnia 19.03.2020.pdf

 ............................................................................................................................................................................................................

Sochaczew 10.02.2020 r.

 

                                                                       

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie: 

I  Usługi realizowane przez lekarzy w Dziale Ambulatoryjnych Specjalistycznych Świadczeń Zdrowotnych Zespołu Opieki Zdrowotnej "Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie

 1. I Oferta z dnia 10.02.2020.pdf
 2. I SWKO z dnia 10.02.2020.pdf
 3. I Ogłoszenie z dnia 10.02.2020.pdf
 4. Wzór umowy.pdf

       Rozstrzygnięcie konkursowe:  I Ogłoszenie konkursu z dnia 27.02.2020r.pdf

 .............................................................................................................................................................................................................                                                                          

Sochaczew 06.02.2020 r.

 

                                                                       

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie: 

III Usługi realizowane przez lekarzy w Podstawowej  Opiece Zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej "Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie

 1. III Oferta z dnia 06.02.2020.pdf
 2. III SWKO z dnia 06.02.2020.pdf
 3. III Ogłoszenie z dnia 06.02.2020.pdf
 4. Wzór umowy.pdf

 

   Rozstrzygnięcie konkursowe:   III Ogłoszenie konkursu z dnia 27.02.2020.

...............................................................................................................................................................................................................    

 Sochaczew 06.02.2020 r.                                                                

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie: 

II Usługi realizowane przez lekarzy w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej "Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie

 1. II Oferta z dnia 06.02.2020.pdf
 2. II SWKO z dnia 06.02.2020.pdf
 3. II Ogłoszenie z dnia 06.02.2020.pdf
 4. Wzór umowy.pdf

 

   Rozstrzygnięcie konkursowe: II Ogłoszenie konkursu z dnia 27.02.2020.pdf

...............................................................................................................................................................................................................

 

   Sochaczew 06.02.2020                                                           

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie: 

I Usługi realizowane przez lekarzy w Oddziałach  Zespołu Opieki Zdrowotnej "Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie

 1. I Oferta z dnia 06.02.2020.pdf
 2. I SWKO z dnia 06.02.2020.pdf
 3. I Ogłoszenie z dnia 06.02.2020.pdf
 4. Wzór umowy.pdf

 

  Rozstrzygnięcie konkursowe:  I Ogłoszenie konkursu z dnia 27.02.2020.pdf

 ............................................................................................................................................................................................................

Sochaczew 24.01.2020 r.

 

                                                                       

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie: 

I Usług realizowanych przez lekarzy w Dziale Ambulatoryjnych Specjlaistycznych Świadczeń Zdrowotnych

 1. I Oferta z dnia 24.01.2020.pdf
 2. I SWKO z dnia 24.01.2020.pdf
 3. I Ogłoszenie z dnia 24.01.2020.pdf
 4. Wzór umowy.pdf                              I Ogłoszenie konkursu z dnia 30.01.2020 roku..pdf

............................................................................................................................................................................................................                                                                          

Sochaczew 16.01.2020 r.

 

                                                                       

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie: 

VII usług realizowanych przez lekarzy w ramach specjalistycznych konsultacji lekarskich 

 1. VII Ogłoszenie.pdf
 2. VII SWKO.pdf
 3. VII Oferta.pdf
 4. Wzór umowy.pdf

                                           VII Unieważnienie konkursu ofert z dnia 23.01.2020.pdf

........................................................................................................................................................................................................... 

Sochaczew 16.01.2020 r.

 

                                                                       

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie: 

VI usług realizowanych przez lekarzy w Podstawowej Opiece Zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej ,,Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie

 

 1. VI Ogłoszenie.pdf
 2. VI SWKO.pdf
 3. VI Oferta.pdf
 4. Wzór umowy.pdf

                                               VI Uniewaznienie konkursu ofert z dnia 23.01.2020roku.pdf

........................................................................................................................................................................................................... 

Sochaczew 16.01.2020 r.

 

                                                                       

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie: 

V usług realizowanych przez lekarzy w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej w Sochaczewie

 

 1. V Ogłoszenie.pdf
 2. V SWKO.pdf
 3. V Oferta.pdf
 4. Wzór umowy.pdf

                                                V Unieważnienie konkursu ofert z dnia 23.01 roku.pdf

........................................................................................................................................................................................................... 

Sochaczew 16.01.2020 r.

 

                                                                       

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

 

IV usług realizowanych przez lekarzy w Dziale Ambulatoryjnych Specjalistycznych Świadczeń Zdrowotnych

 

 1. IVOgłoszenie.pdf
 2. IVSWKO.pdf
 3. IV Oferta.pdf
 4. Wzór umowy.pdf          IV Unieważnienie konkursu ofert z dnia 23.01 (2).pdf

........................................................................................................................................................................................................... 

Sochaczew 16.01.2020 r.

 

                                                                       

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

 

III usług realizowanych przez lekarzy w Oddziałach Szpitala Powiatowego w Sochaczewie

 

 1. III Ogłoszenie.pdf
 2. IIISWKO.pdf
 3. III Oferta Konkursowa.pdf             III Ogłoszenie konkursu z dnia 30.01.2020 roku.pdf
 4. Wzór umowy.pdf

........................................................................................................................................................................................................... 

Sochaczew 16.01.2020 r.

 

                                                                       

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

 

II usług realizowanych przez Ordynatora w Oddziale Wewnętrzno-Kardiologicznym w Zespole Opieki Zdrowotnej,,Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie

 

 1. II Ogłoszenie.pdf
 2. II SWKO.pdf
 3. II Oferta konkursowa.pdf
 4. Wzór umowy.pdf

                                                                II Ogłoszenie konkursu z dnia 30.01.2020 roku.pdf

........................................................................................................................................................................................................... 

 

Sochaczew 16.01.2020 r.

 

                                                                       

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

 

I usług realizowanych przez ratowników medycznych w Zespole Opieki Zdrowotnej,,Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie

 

 

 1. I Ogłoszenie.pdf
 2. I SWKO.pdf
 3. I Oferta.pdf
 4. Wzór umowy.pdf                     

                  Rozstrzygnięcie konkursowe: I Ogłoszenie konkursu z dnia 30.01.2020 roku.pdf

........................................................................................................................................................................................................... 

 

Sochaczew 24.12.2019r

 

                                                                       

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

 

II Usugi realizowane przez lekarzy w Oddziaach Szpitala  Powiatowego w Sochaczewie

1) Szpitalny Oddział ratunkowy

             2)Oddział wewnętrzno- Kardiologiczny

                            3) Oddział Anestezjologii i Internsywnej Terapii

 

 

 1. II Ogłoszenie z dnia 24.12.2019.pdf
 2. II SWKO z dnia 24.12.2019.pdf
 3. II Oferta z dnia 24.12.2019.pdf
 4. II Wzór umowy z dnia 24.12.2019.pdf

 

  Rozstrzygnięcie Konkursu

II Ogłoszenie o rozstrzygnięciu z dnia 31.12.2019 r..pdf

........................................................................................................................................................................................................... 

Sochaczew 24.12.2019r

 

                                                                       

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

 

I Usługi realizowane przez lekarzy  w ramach specjalistycznych konsultacji lekarskich 

 1. I Ogoszenie z dnia 24.12.2019.pdf
 2. I SWKO 24.12.2019.pdf
 3. I Oferta z dnia 24.12.2019.pdf
 4. I Wzór umowy z dnia 24.12.2019.pdf

 Rozstrzygnięcie Konkursu 

 I Ogłoszenie o rozstrzygnięciu z dnia 31.12.2019 r..pdf

 ...........................................................................................................................................................................................................

 

Sochaczew 11.12.2019r

 

                                                                       

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

 

VI. Koordynowanie pracy Oddziału Chirurgii Ogólnej- pododdział urologii

 1. VI Ogłoszenie z dnia 11.12.2019.pdf
 2. VI SWKO z dnia 11.12.12.pdf
 3. VI Oferta z dnia 11.12.2019.pdf
 4. VI wzór umowy z dnia 11.12.2019.pdf

 

                                                                             

                                                               IV Przedłużenie konkursu ofert z dnia 11.12.2019.pdf

 

 Rozstrzygnięcie Konkursu 

 VI Ogłoszenie o rozstrzygnięciu z dnia 30.12.2019 r. (ogłoszono 11.12.2019 r.).pdf

...........................................................................................................................................................................................................

 

Sochaczew 11.12.2019r

 

                                                                       

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

 

V. Usługi realizowane przez lekarzy , pielęgniarki w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

 1. V. Ogłoszenie z dnia 11.12.2019 r..pdf
 2. V. SWKO z dnia 11.12.2019 r..pdf
 3. V. Oferta z dnia 11.12.2019 r..pdf
 4. V. wzór umowy z dnia 11.12.2019 r..pdf

     

 

 

                                                                            V Przedłużenie konkursu ofert z dnia 11.12.2019.pdf

 Rozstrzygnięcie Konkursu 

 V Ogłoszenie o rozstrzygnięciu z dnia 30.12.2019 r. (ogłoszono 11.12.2019 r.).pdf

                                                                       

...........................................................................................................................................................................................................

 

Sochaczew 11.12.2019r

 

                                                                       

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

 

IV. Usługi zdrowotne w zakresie rehabilitacji w Zespole Opieki Zdrowotnej ,, Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie przez:

1)specjalistę fizjoterapii

2) mgr rehabilitacji ruchowej

 1. IV ogłoszenie z dnia 11.12.2019.pdf
 2. IV SWKO z dnia 11.12.2019.pdf
 3. IV Oferta z dnia _11.12.2019.pdf
 4. IV Wzór umowy z dnia 11.12.2019.pdf

 

                                                                         IVa Przedłużenie konkursu Ofert z dnia 11.12.2019.pdf

 

 Rozstrzygnięcie Konkursu 

 IV Ogłoszenie o rozstrzygnięciu z dnia 30.12.2019 r. (ogłoszono 11.12.2019 r.).pdf

...........................................................................................................................................................................................................

 

 

Sochaczew 11.12.2019r

 

                                                                       

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

 

III. Usługi realizowane przez pielęgniarki w jednostkach/komórkach organizacyjnych Zespołu Opieki Zdrowotnej ,, Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie 

 1. III Ogłoszenie z dnia 11.12.2019.pdf
 2. III SWKO z dnia 11.12.2019.pdf
 3. III Oferta z dnia 11.12.2019.pdf
 4. III Wzór umowy z dnia 11.12.2019.pdf

 

                                                                                 III Unieważnienie konkursu z dnia 11.12.2019.pdf

...........................................................................................................................................................................................................

 

Sochaczew 11.12.2019r

 

                                                                       

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

 

II. Usługi udzielane przez ratowników medycznych w Zespole Opieki Zdrowotnej ,, Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie 

 1. II ogłoszenie z dnia 11.12.2019.pdf
 2. II SWKO z dnia 11.12.2019.pdf
 3. II Oferta z dnia 11.12.2019.pdf
 4. II Wzo,r umowy z dnia 11.12.2019.pdf

 

                                                                                II Unieważnienie konkursu Ofert z dnia 11.12.2019.pdf

...........................................................................................................................................................................................................

 

 

Sochaczew 11.12.2019r

 

                                                                       

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

 

I. Usługi realizowane przez lekarzy w Poradni Medycyny Pracyj Zespołu Opieki Zdrowotnej ,, Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie 

 1. I Ogłoszenie z dnia 11.12.2019.pdf
 2. I SWKO z dnia 11.12.219.pdf
 3. I Oferta z dnia 11.12.2019.pdf
 4. I wzór umowy z dnia 11.12.2019.pdf

 

                                                                              I przedłuzenie konkursu ofert z dnia 11.12.2019.pdf

 Rozstrzygnięcie Konkursu 

 I Ogłoszenie o rozstrzygnięciu z dnia 30.12.2019 r. (ogłoszono 11.12.2019 r.).pdf

...........................................................................................................................................................................................................

 

Sochaczew 09.12.2019r

 

                                                                       

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

 

IV. Usługi Realizowane przez lekarzy w Podstawowej Opiece Zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej ,, Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie 

 1. IV Ogłoszenie z dnia 09.12.2019.pdf
 2. IV SWKO z dnia 09.12.2019.pdf
 3. IV Oferta z dnia 09.12.2019.pdf
 4. IV wzór umowy z dnia 09.12.2019.pdf

 

 

                                                                                  IV Przedłużenie konkursu ofert z 09.12.2019.pdf

 

 Rozstrzygnięcie Konkursu 

 IV Ogłoszenie o rozstrzygnięciu z dnia 30.12.2019 r. (ogłoszono 09.12.2019 r.).pdf

............................................................................................................................................................................................................

Sochaczew 09.12.2019r

 

                                                                       

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

 

III. Usługi Realizowane przez lekarzy w ramach specjalistycznych konsultacji lekarskich 

 1. III. Ogłoszenie z dnia 09.12.2019.pdf
 2. III SWKO z dnia 09.12.2019.pdf
 3. III Oferta z dna 09.12.2019.pdf
 4. III Wzór umowy z dnia 09.12.2019.pdf

 

 

                                                                            III przedłużenie konkursu ofett z dnia 09.12.2019.pdf

 Rozstrzygnięcie Konkursu 

 III Ogłoszenie o rozstrzygnięciu z dnia 30.12.2019 r. (ogłoszono 09.12.2019 r.).pdf

...........................................................................................................................................................................................................

Sochaczew 09.12.2019r

 

                                                                       

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

 

II. Usługi Realizowane przez lekarzy w Poradni Urologicznej Zespołu Opieki Zdrowotnej ,, Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie 

 1. II Ogłoszenie z dnia 09.12.2019.pdf
 2. II SWKO z dnia 09.12.2019.pdf
 3. II Oferta z dnia 09.12.2019.pdf
 4. II Wzór umowy z dnia 09.12.2019.pdf

 

 

                                                                         II przedłuzenie konkursu Ofert z dnia 09.12.2019.pdf

 

 Rozstrzygnięcie Konkursu 

 II Ogłoszenie o rozstrzygnięciu z dnia 30.12.2019 r. (ogłoszono 09.12.2019 r.).pdf

............................................................................................................................................................................................................

 

 

Sochaczew 09.12.2019r

 

                                                                       

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

 

I Udzielenie świadczeń lekarskich w oddziale Oddział Chirurgii Ogólnej - Urologia w Zespole Opieki Zdrowotnej Powiatowego" w Sochaczewie

 

 1. IOgłoszenie z dnia 09.12.2019.pdf
 2. ISWKO z dnia 09.12.2019.pdf
 3. IOferta z dna 09.12.2019.pdf
 4. IWzór umowy z dnia 09.12.2019.pdf

 

                                                                         I Przedłuże nie konkursu oferft z dnia 09.12.2019.pdf

 

 Rozstrzygnięcie Konkursu 

 I Ogłoszenie o rozstrzygnięciu z dnia 30.12.2019 r. (ogłoszono 09.12.2019 r.).pdf

.........................................................................................................................................................................................................

Sochaczew 06.12.2019r

 

                                                                       

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

 

III. Usługi Realizowane przez lekarzy w jednostkach/komórkach organizacyjnych Zespołu Opieki Zdrowotnej ,,Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie

 

 1. III Ogłoszenie z dnia 06.12.2019.pdf
 2. III SWKO z dnia 06.12.2019.pdf
 3. III Oferta z dnia 06.12.2019.pdf
 4. III Wzór Umowy z dnia 06.12.2019.pdf

 

 

 

                                                                                III Przedłużenie konkursu Ofert z 06.12.2019.pdf

 Rozstrzygnięcie Konkursu 

 III Ogłoszenie o rozstrzygnięciu z dnia 30.12.2019 r. (ogłoszono 06.12.2019 r.).pdf

............................................................................................................................................................................................................

 

Sochaczew 06.12.2019r

 

                                                                       

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

 

II. Usługi Realizowane przez lekarzy w Dziale Diagnostyki Medycznej

 

 1. II Ogłoszenie z dnia 06.12.2019.pdf
 2. II SWKO z dnia 06.12.2019.pdf
 3. II Oferta z dnia 06.12.2019.pdf
 4. II Wzór Umowa z dnia 06.12.2019.pdf

 

 

                                                                     II przedłużenie konkursu ofert z dnia 06.12.2019.pdf

 

 Rozstrzygnięcie Konkursu 

 II Ogłoszenie o rozstrzygnięciu z dnia 30.12.2019 r. (ogłoszono 06.12.2019 r.).pdf

............................................................................................................................................................................................................

 

Sochaczew 06.12.2019r

 

                                                                       

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

 

I. Usługi Realizowane przez lekarzy w Dziale Ambulatoryjnych Specjalistycznych Świadczeń Zdrowotnych

 

 1.  I Ogłoszenie z dnia 06.12.2019.pdf
 2. I SWKO z dnia 06.12.2019.pdf
 3. I Oferta z dnia 06.12.2019.pdf
 4. I Wzór umowy z dnia 06.12.2019.pdf 

 

                                                                           

                                                                        I Przedużenie konkursu ofert z dnia 06.12.2019.pdf

 

 Rozstrzygnięcie Konkursu 

 I Ogłoszenie o rozstrzygnięciu z dnia 30.12.2019 r. (ogłoszono 06.12.2019 r.).pdf

 

............................................................................................................................................................................................................

Sochaczew 28.11.2019r

 

                                                                       

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

 

I. Usługi Realizowane przez lekarzy w Oddziałach Psychiatrycznych Zespołu Opieki Zdrowotnej ,, Szpitaa Powiatowego'' w Sochaczewie.

 

 

 1. Ogłoszenie z dnia 28.11.2019.pdf
 2. SWKO z dnia 28.11.2019.pdf
 3. Oferta z dnia 28.11.2019.pdf
 4. Wzór umowy z dnia 28.11.2019.pdf 

                                                                                   

 

 

                                                            Roztrzygnięcie konkursu z dnia 04.12.2019 r..pdf

 

..............................................................................................................................................................................................................

Sochaczew 16.09.2019r

 

 

                                                                        

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

 

II. Udzielenie Świadczeń zdrowotnych w Podstawowej Opiece Zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej ,,Szpitala Powiatowego'' w Sochaczewie.

 

 

 1. II Ogłoszenie z dnia 16.09.2019.pdf
 2. II SWKO z dnia 16.09.2019 r..pdf
 3. II Oferta zd nia 16.09.2019 r..pdf
 4. II Wzór umowy z dnia 16.09.2019.pdf

 

                                                                                   

 Rozstrzygnięcie Konkursu 

 

                                                                    I I Roztrzygnięcie konkursu z dnia 19.09.2019 r.pdf

 

..............................................................................................................................................................................................................

Sochaczew 16.09.2019r

 

 

                                                                                  

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

 

I. Udzielenia Świadczeń lekarskich, koordynowanie pracy Oddziału Pediatrycznego z Pododdziałem Neonatologicznym Zespołu Opieki Zdrowotnej ,, Szpitala Powiatowego'' w Sochaczewie.

 

 

 1. I Ogłoszenie z dnia 16.09.2019 roku.pdf
 2. I SWKO z dnia 16.09.2019 r..pdf
 3. I Oferta Z dnia 16.09.2019 r.pdf
 4. I Wzór umowy z dnia 16.09.2019.pdf

  

 

 

 Rozstrzygnięcie Konkursu 

 

                                                                    I Roztrzygnięcie konkursu z dnia 19.09.2019 r (1).pdf

 

 

 

 

..............................................................................................................................................................................................................

Sochaczew 11.09.2019r

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

diagnostyki laboratoryjnej  oraz prowadzenia banku krwi wraz z dzierżawą pomieszczeń przeznaczonych na ten cel

 

1. Ogłoszenie

2.  SWKO.pdf

3. Załącznik nr 1 do SWKO Formularz cenowy2019.xlsx

4. Załącznik nr 2 do SWKO wykaz pomieszczeń lab.pdf

5. Załącznik nr 3 do SWKO rysunek pomieszczeń laboratorium.pdf

6. Załącznik nr 4 do SWKO typy badań.pdf

7. Załącznik nr 5 do SWKO Formularz Oferty 2019.docx

8. Załącznik nr 6 do SWKO wykaz danych sprawozdawczych.pdf

9. Załącznik nr 7 do SWKO wykaz sprzętu.docx

10. Załącznik nr 8 do SWKO wykaz personelu.docx

11. Załącznik nr 9 do SWKO wzór umowy udzielanie świadczeń_AT.pdf

12. Załącznik nr 10 do SWKO wzór umowy dzierżawy_AT.pdf

13. Załącznik nr 11 do SWKO - Koncepcja świadczenia usług.docx

14. Załącznik nr 12 do SWKO - umowa powierzenia danych osobowych.pdf

15. Załącznik nr 13 do SWKO Organizacja udziel świad.docx

 

 

 Rozstrzygnięcie konkursu

Rozstrzygnięcie konkursu.pdf

..........................................................................................................................................................................................................

 

Sochaczew 05.09.2019 r.OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

wykonywania badań histopatologicznych na rzecz pacjentów Zespołu Opieki Zdrowotnej ,,Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie.

 

 1. Ogłoszenie09.pdf
 2. SWKO - zał nr 2 do Zarzadzenia0919.pdf
 3. FORMULARZ OFERTY - zał nr 1 SWKO0919.rtf
 4. Zał 2a Wzor umowy bad histop0919.pdf
 5. Zał 2b Wzor umowa badania autopsyjne0919.pdf
 6. Załącznik nr 3 do SWKO0919.doc
 7. Załącznik nr 4 do SWKO0919.doc
 8. Załącznik nr 5 do SWKO0919.doc
 9. Załącznik nr 6 do SWKO - umowa o powierzenia danych osobowych0919.pdf
 10. Sprostowanie do SWKO histopatologia.pdf

 

Rozstrzygnięcie konkursu

 Rozstrzygnięcie konkursu ofert

 

 

.................................................................................................................................................................................................

 

Sochaczew 10.07.2019 r.OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

usług realizowanych przez lekarzy w  Oddziale Anestezjologii i Instensywnej Terapii Zespołu Opieki Zdrowotnej ,,Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie (wraz z realizacją znieczuleń do porodu).

 

 1. Ogłoszenie z dnia 10.07.2019 r..pdf
 2. SWKO dnia 10.07.2019 r..pdf
 3. Oferta z dnia 10.07.2019 r..pdf
 4. Wzór umowy z dnia 10.07.2019 r..pdf 

 Rozstrzygnięcie Konkursu 

Rozstrzygnięcie Konkursu Ofert z dnia 22.07.2019 r..pdf

.........................................................................................................................................................................................

Sochaczew 28.06.2019 r.OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

usług realizowanych przez lekarzy w Oddziale Pediatrycznym z Pododdziałem Neonatologicznym Zespołu Opieki Zdrowotnej ,,Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie 

 

 1. Ogłoszenie z dnia 28.06.2019 r..pdf
 2. SWKO z dnia 28.06.2019 r..pdf
 3. Oferta z dnia 28.06.2019 r..pdf
 4. Wzór umowy z dnia 28.06.2019 r..pdf

 Rozstrzygnięcie Konkursu Ofert z dnia 11.07.2019 r..pdf

.........................................................................................................................................................................................

  Sochaczew 25.06.2019 r.OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

usług realizowanych przez lekarzy w Oddziale Anestezjologii i Instensywnej Terapii Zespołu Opieki Zdrowotnej ,,Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie 

 

 1. Ogłoszenie z dnia 25.06.2019 r..pdf
 2. SWKO z dnia 25.06.2019 r..pdf
 3. Oferta z dnia 25.06.2019 r..pdf
 4. Wzór umowy z dnia 25.06.2019 r..pdf

 

 Rozstrzygnięcie Konkursu Ofert z dnia 05.07.2019 r..pdf

.........................................................................................................................................................................................

Sochaczew 20.05.2019 r.OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

usług realizowanych przez lekarzy w ramach specjalistycznych konsultacji lekarskich (w zakresie chirurgii naczyniowej)

 

 1. II Ogłoszenie z dnia 20.05.2019 r..pdf
 2. II SWKO z dnia 20.05.2019 r..pdf
 3. II Oferta z dnia 20.05.2019 r..pdf
 4. II Wzór umowy z dnia 20.05.2019 r..pdf

 

 II Rozstrzygnięcie Konkursu Ofert z dnia 23.05.2019 r..pdf

.........................................................................................................................................................................................

Sochaczew 20.05.2019 r.OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

usług realizowanych przez lekarzy w Dziale Ambulatoryjnych Specjalistycznych Świadczeń Zdrowotnych (w Poradni Chirurgii Ogólnej w zakreasie chirurgii naczyniowej)

 

 

 1. I Ogłoszenie z dnia 20.05.2019 r..pdf
 2. I SWKO z dnia 20.05.2019 r..pdf
 3. I Oferta z dnia 20.05.2019 r..pdf
 4. I Wzór umowy z dnia 20.05.2019 r..pdf

 

 I Rozstrzygnięcie Konkursu Ofert z dnia 23.05.2019 r..pdf

.........................................................................................................................................................................................

Sochaczew 17.04.2019 r.OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

usług realizowanych przez lekarzy w Oddziale Wewnętrzno-Kardiologicznym Zespołu Opieki Zdrowotnej "Szpitala Powiatowego"        w Sochaczewie

 

 

 1. Ogłoszenie z dnia 17.04.2019 r..pdf
 2. SWKO z dnia 17.04.2019 r..pdf
 3. Oferta z dnia 17.04.2019 r..pdf
 4. Wzór umowy z dnia 17.04.2019 r..pdf

 

Rozstrzygnięcie Konkursu Ofert z dnia 24.04.2019 r..pdf

.........................................................................................................................................................................................

Sochaczew 10.04.2019 r.OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

usług realizowanych przez lekarzy w Dziale Diagnostyki Medycznej (realizacja badań USG układu kostno-stawowego).

 

 

 1. III Ogłoszenie z dnia 10.04.2019 r..pdf
 2. III SWKO z dnia 10.04.2019.pdf
 3. III Oferta z dnia 10.04.2019 r..pdf
 4. III Wzór umowy z dnia 10.04.2019 r..pdf

 

 III Rozstrzygnięcie Konkursu Ofert z dnia 17.04.2019 r..pdf

.........................................................................................................................................................................................

Sochaczew 10.04.2019 r.OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

usług realizowanych przez lekarzy w Dziale Diagnostyki Medycznej (realizacja badań USG układu kostno-stawowego).

 

 

 1. III Ogłoszenie z dnia 10.04.2019 r..pdf
 2. III SWKO z dnia 10.04.2019.pdf
 3. III Oferta z dnia 10.04.2019 r..pdf
 4. III Wzór umowy z dnia 10.04.2019 r..pdf

 

 III Rozstrzygnięcie Konkursu Ofert z dnia 17.04.2019 r..pdf

.........................................................................................................................................................................................

Sochaczew 10.04.2019 r.OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

usług realizowanych przez lekarzy w Dziale Ambulatoryjnych Specjalistycznych Świadczeń Zdrowotnych (w Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej).

 

 

 1. I I Ogłoszenie z dnia 10.04.2019 r..pdf
 2. II SWKO z dnia 10.04.2019.pdf
 3. II Oferta z dnia 10.04.2019 r..pdf
 4. II Wzór umowy z dnia 10.04.2019 r..pdf

 

 II Rozstrzygnięcie Konkursu Ofert z dnia 17.04.2019 r..pdf

.........................................................................................................................................................................................

Sochaczew 10.04.2019 r.OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

usług realizowanych przez lekarzy w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii (wraz z realizacją znieczuleń do porodu) oraz w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Zespołu Opieki Zdrowotnej "Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie.

 

 1. I Ogłoszenie z dnia 10.04.2019 r..pdf
 2. I SWKO z dnia 10.04.2019.pdf
 3. I Oferta z dnia 10.04.2019 r..pdf
 4. I Wzór umowy z dnia 10.04.2019 r..pdf

 

 I Rozstrzygnięcie Konkursu Ofert z dnia 17.04.2019 r..pdf

.........................................................................................................................................................................................

Sochaczew 29.03.2019 r.OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

wykonywania opisów badań radiologicznych w oparciu o teleradiologię polegającą na opisywaniu badań obrazowych (RTG i TK) dla pacjentów Zespołu Opieki Zdrowotnej ,,Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie, przekazywanych w drodze transmisji danych przy użyciu systemu teleradiologii
z dostępem 24 godzinnym na dobę przez 7 dni w tygodniu w okresie
od 01.05.2019 r. do 30.04.2022 r. 

 

 1. Ogłoszenie z dnia 29.03.2019 r..pdf
 2. SWKO z dnia 29.03.2019 r..pdf
 3. Oferta z dnia 29.03.2019 r..pdf
 4. Wzór umowy z dnia 29.03.2019 r..pdf
 5. Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z dnia 29.03.2019 r..pdf

 

 

Odpowiedź Udzielającego Zamówienia na pytanie Ofertenta

Odpowiedź Udzielającego Zamówienia na pytanie Ofertenta.pdf

 II. Odpowiedź Udzielającego Zamówienia na pytania Ofertenta.pdf

 Rozstrzygnięcie Konkursu 

Rozstrzygnięcie Konkursu Ofert z dnia 12.04.2019 r..pdf

.........................................................................................................................................................................................

Sochaczew 06.02.2019 r.OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

usług realizowanych przez lekarzy w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terpapii  oraz w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym Zespołu Opieki Zdrowotnej ,,Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie.

 

 

 1. Ogłoszenie z dnia 06.02.2019 r..pdf
 2. SWKO z dnia 06.02.2019 r..pdf
 3. Oferta z dnia 06.02.2019 r..pdf
 4. Wzór umowy z dnia 06.02.2019 r..pdf

 

 Rozstrzygnięcie Konkursu 

Rozstrzygnięcie Konkursu Ofert z dnia 13.02.2019 r..pdf

.........................................................................................................................................................................................

Sochaczew 04.02.2019 r.OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

usług realizowanych przez lekarzy w Oddziale Wewnętrzno-Kardiologicznym oraz w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Zespołu Opieki Zdrowotnej ,,Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie.

 

 

 1. Ogłoszenie z dnia 04.02.2019 r..pdf
 2. SWKO z dnia 04.02.2019 r..pdf
 3. Oferta z dnia 04.02.2019 r..pdf
 4. Wzór umowy z dnia 04.02.2019 r..pdf

 

 Rozstrzygnięcie Konkursu 

 Rozstrzygnięcie Konkursu Ofert z dnia 08.02.2019 r..pdf

.........................................................................................................................................................................................

 Sochaczew 28.01.2019 r.OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

usług realizowanych przez lekarzy w Podstawowej Opiece Zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej 
,,Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie.

 

 

 1. Ogłoszenie z dnia 28.01.2019 r..pdf
 2. SWKO z dnia 28.01.2019 r..pdf
 3. Oferta z dnia 28.01.2019 r..pdf
 4. Wzór umowy z dnia 28.01.2019 r..pdf

 

   Rozstrzygnięcie Konkursu 

 Rozstrzygnięcie Konkursu Ofert z dnia 04.02.2019r..pdf

 

.........................................................................................................................................................................................

Sochaczew 21.01.2019 r.OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

usług realizowanych przez lekarzy w Podstawowej Opiece Zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej 
,,Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie.

 

 1. Ogłoszenie z dnia 21.01.2019 r..pdf
 2. SWKO z dnia 21.01.2019 r..pdf
 3. Oferta z dnia 21.01.2019 r..pdf
 4. Wzór umowy z dnia 21.01.2019 r..pdf

   Rozstrzygnięcie Konkursu 

Rozstrzygnięcie Konkursu Ofert z dnia 24.01.2019 r..pdf

 

.........................................................................................................................................................................................

Sochaczew 05.12.2018 r.OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

usług realizowanych przez lekarzy w ramach specjalistycznych konsultacji lekarskich.

 

 1. VI Ogłoszenie z dnia 05.12.2018 r..pdf
 2. VI SWKO z dnia 05.12.2018 r..pdf
 3. VI Oferta z dnia 05.12.2018 r..pdf
 4. VI Oferta z dnia 05.12.2018 r. (wersja edytowalna).doc
 5. VI Wzór umowy z dnia 05.12.2018 r..pdf
 6. Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.pdf
 7. Wzór umowy o zachowaniu poufności przetwarzania danych osobowych.pdf

 

 Unieważnienie Konkursu 

 Unieważnienie Konkursu Ofert z dnia 17.12.2018 r..pdf

.........................................................................................................................................................................................

Sochaczew 05.12.2018 r.OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

usług realizowanych przez lekarzy w jednostkach/komórkach organizacyjnych Zespołu Opieki Zdrowotnej ,,Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie

 

 1. V Ogłoszenie z dnia 05.12.2018 r..pdf
 2. V SWKO z dnia 05.12.2018 r..pdf
 3. V Oferta z dnia 05.12.2018 r..pdf
 4. V Oferta z dnia 05.12.2018 r. (wersja edytowalna).doc
 5. V Wzór umowy z dnia 05.12.2018 r..pdf
 6. Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.pdf
 7. Wzór umowy o zachowaniu poufności przetwarzania danych osobowych.pdf

 

  Rozstrzygnięcie Konkursu 

V Roztrzygnięcie Konkursu Ofert z dnia 17.12.2018 r..pdf

.........................................................................................................................................................................................

 

Sochaczew 05.12.2018 r.OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

usług realizowanych przez ratowników medycznych w Zespole Opieki Zdrowotnej ,,Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie.

 

 1. IV Ogłoszenie z dnia 05.12.2018 r..pdf
 2. IV SWKO z dnia 05.12.2018 r..pdf
 3. IV Oferta z dnia 05.12.2018 r..pdf
 4. IV Oferta z dnia 05.12.2018 r. (wersja edytowalna).doc
 5. IV Wzór umowy z dnia 05.12.2018 r..pdf
 6. Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.pdf
 7. Wzór umowy o zachowaniu poufności przetwarzania danych osobowych.pdf

 

  Rozstrzygnięcie Konkursu 

IV Roztrzygnięcie Konkursu Ofert z dnia 17.12.2018 r..pdf 

.........................................................................................................................................................................................

Sochaczew 05.12.2018 r.OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

usług realizowanych przez lekarzy w Dziale Diagnostyki Medycznej.

 

 1. III Ogłoszenie z dnia 05.12.2018 r..pdf
 2. III SWKO z dnia 05.12.2018 r..pdf
 3. III Oferta z dnia 05.12.2018 r..pdf
 4. III Oferta z dnia 05.12.2018 r. (wersja edytowalna).doc
 5. III Wzór umowy z dnia 05.12.2018 r..pdf
 6. Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.pdf
 7. Wzór umowy o zachowaniu poufności przetwarzania danych osobowych.pdf

 

  Rozstrzygnięcie Konkursu 

III Roztrzygnięcie Konkursu Ofert z dnia 17.12.2018 r..pdf 

.........................................................................................................................................................................................

Sochaczew 05.12.2018 r.OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

usług realizowanych przez lekarzy, pielęgniarki w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.

 

 1. II Ogłoszenie z dnia 05.12.2018 r..pdf
 2. II SWKO z dnia 05.12.2018 r..pdf
 3. II Oferta z dnia 05.12.2018 r..pdf
 4. II Oferta z dnia 05.12.2018 r. (wersja edytowalna).doc
 5. II Wzór umowy z dnia 05.12.2018 r..pdf
 6. Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.pdf
 7. Wzór umowy o zachowaniu poufności przetwarzania danych osobowych.pdf

 

  Rozstrzygnięcie Konkursu 

II Roztrzygnięcie Konkursu Ofert z dnia 17.12.2018 r..pdf 

.........................................................................................................................................................................................

Sochaczew 05.12.2018 r.OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

usług realizowanych przez lekarzy w Dziale Ambulatoryjnych Specjalistycznych Świadczeń Zdrowotnych.

 

 1. I Ogłoszenie z dnia 05.12.2018 r..pdf
 2. I SWKO z dnia 05.12.2018 r..pdf
 3. I Oferta z dnia 05.12.2018 r..pdf
 4. I Oferta z dnia 05.12.2018 r. (wersja edytowalna).doc
 5. I Wzór umowy z dnia 05.12.2018 r..pdf
 6. Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.pdf
 7. Wzór umowy o zachowaniu poufności przetwarzania danych osobowych.pdf

 

I Roztrzygnięcie Konkursu Ofert z dnia 17.12.2018 r..pdf 

.........................................................................................................................................................................................

Sochaczew 26.11.2018 r.OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

usług realizowanych przez lekarzy w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej 
,,Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie.

 

 1. Ogłoszenie z dnia 26.11.2018 r..pdf
 2. SWKO z dnia 26.11.2018 r..pdf
 3. Oferta z dnia 26.11.2018 r..pdf
 4. Wzór umowy z dnia 26.11.2018 r..pdf

 

 Rozstrzygnięcie Konkursu 

 Rozstrzygnięcie Konkursu Ofert z dnia 30.11.2018 r..pdf

.........................................................................................................................................................................................

 

Sochaczew 19.11.2018 r.OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

usług realizowanych w zakresie kierowania organizacją i udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej w Oddziale Wewnętrzno-Kardiologicznym  Zespołu Opieki Zdrowotnej 
,,Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie.

 

 1. Ogłoszenie z dnia 19.11.2018 r..pdf
 2. SWKO z dnia 19.11.2018 r..pdf
 3. Oferta z dnia 19.11.2018 r..pdf
 4. Wzór umowy z dnia 19.11.20118 r..pdf

 

Rozstrzygnięcie Konkursu 

 Rozstrzygnięcie Konkursu Ofert z dnia 23.11.2018 r..pdf

.........................................................................................................................................................................................

 

Sochaczew 17.10.2018 r.OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

usług realizowanych przez lekarzy w Dziale Ambulatoryjnych Specjalistycznych Świadczeń Zdrowotnych w Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Zespołu Opieki Zdrowotnej 
,,Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie.

 

 1. II Ogłoszenie z dnia 17.10.2018 r..pdf
 2. II SWKO z dnia 17.10.2018 r..pdf
 3. II Oferta z dnia 17.10.2018 r..pdf
 4. II Wzór umowy z dnia 17.10.2018 r..pdf

 

Unieważnienie Konkursu Ofert

Unieważnienie Konkursu Ofert z dnia 24.10.2018 r..pdf

.........................................................................................................................................................................................

Sochaczew 17.09.2018 r.OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

usług realizowanych przez lekarzy w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Zespołu Opieki Zdrowotnej ,,Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie.

 

 1. I Ogłoszenie z dnia 17.10.2018 r..pdf
 2. I SWKO z dnia 17.10.2018 r..pdf
 3. I Oferta z dnia 17.10.2018 r..pdf
 4. I Wzór umowy z dnia 17.10.2018 r..pdf

 

Rozstrzygnięcie Konkursu

Rozstrzygnięcie Konkursu Ofert z dnia 24.10.2018 r..pdf

.........................................................................................................................................................................................

Sochaczew 12.09.2018 r.OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

usług realizowanych przez lekarzy w Oddziale Chirurgii Ogólnej Zespołu Opieki Zdrowotnej ,,Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie w zakresie wykonywania zabiegów endoskopowych,          w tym zabiegów dróg żółciowych, przełyku oraz protezowania przewodu pokarmowego.

   

 1. II Ogłoszenie z dnia 12.09.2018 r..pdf
 2. II SWKO z dnia 12.09.2018 r..pdf
 3. II Oferta z dnia 12.09.2018 r..pdf
 4. II Wzór umowy z dnia 12.09.2018 r..pdf

  

Rozstrzygnięcie Konkursu

II Rozstrzygnięcie Konkursu Ofert z dnia 19.09.2018 r..pdf

.........................................................................................................................................................................................

 

Sochaczew 12.09.2018 r.OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

usług realizowanych przez lekarzy w Dziale Ambulatoryjnych Specjalistycznych Świadczeń Zdrowotnych w Poradni Ginekologiczno-Położniczej Zespołu Opieki Zdrowotnej ,,Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie.

   

 1. I Ogłoszenie z dnia 12.09.2018 r..pdf
 2. I SWKO z dnia 12.09.2018 r..pdf
 3. I Oferta z dnia 12.09.2018 r..pdf
 4. I Wzór umowy z dnia 12.09.2018 r..pdf

  

 Rozstrzygnięcie Konkursu

I Rozstrzygnięcie Konkursu Ofert z dnia 19.09.2018 r..pdf

.........................................................................................................................................................................................

Sochaczew 05.09.2018 r.OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

usług realizowanych przez lekarzy w niżej wymienionej komórce organizacyjnych Zespołu Opieki Zdrowotnej 
,,Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie:

1) Oddziały Psychiatryczne,

2) Oddział Ginekologiczno-Położniczy.

   

 1. Ogłoszenie z dnia 05.09.2018 r..pdf
 2. SWKO z dnia 05.09.2018 r..pdf
 3. Oferta z dnia 05.09.2018 r..pdf
 4. Wzór umowy z dnia 05.09.2018 r..pdf

 

Rozstrzygnięcie Konkursu

Rozstrzygnięcie Konkursu Ofert z dnia 10.09.2018 r..pdf

 

.........................................................................................................................................................................................

 

Sochaczew 24.08.2018 r.OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

usług realizowanych przez lekarzy w niżej wymienionej komórce organizacyjnych Zespołu Opieki Zdrowotnej 
,,Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie:

1) Oddział Ginekologiczno-Położniczy.

   

 1. Ogłoszenie z dnia 24.08.2018 r..pdf
 2. SWKO z dnia 24.08.2018 r..pdf
 3. Oferta z dnia 24.08.2018 r..pdf
 4. Wzór umowy z dnia 24.08.2018 r..pdf

  

Rozstrzygnięcie Konkursu

Rozstrzygnięcie Konkursu Ofert z dnia 31.08.2018 r..pdf

 

.........................................................................................................................................................................................

 

Sochaczew 06.08.2018 r.OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

usług realizowanych przez lekarzy w niżej wymienionych komórkach organizacyjnych Zespołu Opieki Zdrowotnej 
,,Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie:

 

1) Oddział Chirurgii Ogólnej,
2) Oddział Ginekologiczno-Położniczy,
3) Szpitalny Oddział Ratunkowy.

 

 1. 1. Ogłoszenie z dnia 06.08.2018 r..pdf 
 2. 2. SWKO z dnia 06.08.2018 r.pdf
 3. 3. Oferta z dnia 06.08.2018 r..pdf
 4. 4. wzór umowy z dnia 06.08.2018 r..pdf

 

 

 Rozstrzygnięcie Konkursu

Rozstrzygnięcie konkursu Ofert z dnia 13.08.2018 r. 3.pdf

 

 

.........................................................................................................................................................................................

 

Sochaczew 20.07.2018 r.OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

usług realizowanych przez lekarzy w niżej wymienionych komórkach organizacyjnych Zespołu Opieki Zdrowotnej 
,,Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie:

1) Oddział Chirurgii Ogólnej,
2) Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
3) Oddział Ginekologiczno-Położniczy,
4) Szpitalny Oddział Ratunkowy.

 

 1. Ogłoszenie z dnia 20.07.2018 r..pdf
 2. SWKO z dnia 20.07.2018 r..pdf
 3. Oferta z dnia 20.07.2018 r..pdf
 4. Wzór umowy z dnia 20.07.2018 r..pdf

 

  Rozstrzygnięcie Konkursu

Rozstrzygnięcie Konkursu Ofert z dnia 27.07.2018 r..pdf

 

.........................................................................................................................................................................................

Sochaczew 13.07.2018 r.OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

usług realizowanych przez lekarzy w niżej wymienionych komórkach organizacyjnych Zespołu Opieki Zdrowotnej 
,,Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie:

  1) Oddział Chirurgii Ogólnej,
2) Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
3) Szpitalny Oddział Ratunkowy.

 

 1. Ogłoszenie z dnia 13.07.2018 r..pdf
 2. SWKO z dnia 13.07.2018 r..pdf
 3. Oferta z dnia 13.07.2018 r..pdf
 4. Wzór umowy z dnia 13.07.2018 r..pdf

 

 

Ogłoszenie z dnia 18.07.2018 r. o zmianie godziny otwarcia ofert konkursowych.pdf

 

 Rozstrzygnięcie Konkursu

Rozstrzygnięcie Konkursu Ofert z dnia 20.07.2018 r..pdf

 

 

.........................................................................................................................................................................................

Sochaczew 03.07.2018 r.OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

usług realizowanych przez pielgniarki, położne i ratowników medycznych w Zespole Opieki Zdrowotnej 
,,Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie.

 

 1. Ogłoszenie z dnia 03.07.2018 r..pdf
 2. SWKO z dnia 03.07.2018 r..pdf
 3. Oferta z dnia 03.07.2018 r..pdf
 4. Wzór umowy z dnia 03.07.2018 r..pdf

 

 Rozstrzygnięcie Konkursu

Rozstrzygnięcie Konkursu Ofert z dnia 06.07.2018 r..pdf

  

 

.........................................................................................................................................................................................

 

Sochaczew 11.06.2018 r.OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

usług realizowanych przez pielgniarki, położne i ratowników medycznych w Zespole Opieki Zdrowotnej 
,,Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie.

 

 1. II Ogłoszenie z dnia 11.06.2018 r..pdf
 2. II SWKO z dnia 11.06.2018 r..pdf
 3. II Oferta z dnia 11.06.2018 r..pdf
 4. II Wzór umowy z dnia 11.06.2018 r..pdf

 

 

 Unieważnienie Konkursu Ofert

II. Unieważnienie Konkursu Ofert z dnia 15.06.2018 r..pdf

 

 

 

.........................................................................................................................................................................................

 

Sochaczew 11.06.2018 r.OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

usług realizowanych przez lekarzy w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Zespołu Opieki Zdrowotnej 
,,Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie.

 

 1. I Ogłoszenie z dnia 11.06.2018 r..pdf
 2. I SWKO z dnia 11.06.2018 r..pdf
 3. I Oferta z dnia 11.06.2018 r..pdf
 4. I Wzór umowy z dnia 11.06.2018 r..pdf

 

 

 Unieważnienie Konkursu Ofert

I. Unieważnienie Konkursu Ofert z dnia 15.06.2018 r..pdf

 

 

 

.........................................................................................................................................................................................

 

Sochaczew 14.05.2018 r.OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

usług realizowanych przez lekarzy w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz pełnienia zastępstwa kierującego organizacją i udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym Zespołu Opieki Zdrowotnej
,,Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie.

 

 1. Ogłoszenie z dnia 14.05.2018 r..pdf
 2. SWKO z dnia 14.05.2018 r..pdf
 3. Oferta z dnia 14.05.2018 r..pdf
 4. Wzór umowy z dnia 14.05.2018 r..pdf

 

 Rozstrzygnięcie Konkursu

Rozstrzygnięcie Konkursu Ofert z dnia 17.05.2018 r..pdf

 

 

 

.........................................................................................................................................................................................

 

Sochaczew 11.04.2018 r.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

usług realizowanych przez lekarzy w Dziale Ambulatoryjnych Specjalistycznych Świadczeń Zdrowotnych, w Poradni Kardiologicznej.

 

 1. IV Ogłoszenie z dnia 11.04.2018 r.pdf
 2. IV SWKO z dnia 11.04.2018 r..pdf
 3. IV Oferta z dnia 11.04.2018 r..pdf
 4. IV Wzór umowy z dnia 11.04.2018 r..pdf

 

 

 Rozstrzygnięcie Konkursu

IV Rozstrzygnięcie Konkursu Ofert z dnia 18.04.2018 r..pdf

 

 

 

.........................................................................................................................................................................................

 

Sochaczew 11.04.2018 r.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

usług realizowanych w zakresie kierowania organizacją i udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym Zespołu Opieki Zdrowotnej ,,Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie.

 

 1. III Ogłoszenie z dnia 11.04.2018 r..pdf
 2. III SWKO z dnia 11.04.2018 r..pdf
 3. III Oferta z dnia 11.04.2018 r..pdf
 4. III Wzór umowy z dnia 11.04.2018 r..pdf

 

 

 Rozstrzygnięcie Konkursu

III Rozstrzygnięcie Konkursu Ofert z dnia 18.04.2018 r..pdf

 

 

 

.........................................................................................................................................................................................

Sochaczew 11.04.2018 r.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

usług realizowanych przez lekarzy w niżej Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej oraz Podstawowej Opiece Zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej ,,Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie:

 

 1. II Ogłoszenie z dnia 11.04.2018 r..pdf
 2. II SWKO z dnia 11.04.2018 r..pdf
 3. II Oferta z dnia 11.04.2018 r..pdf
 4. II Wzór umowy z dnia 11.04.2018 r..pdf

 

 

 Unieważnienie Konkursu Ofert

II. Unieważnienie Konkursu Ofert z dnia 18.04.2018 r..pdf

 

 

 

.........................................................................................................................................................................................

 

Sochaczew 11.04.2018 r.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

usług realizowanych przez lekarzy w w niżej wymienionych komórkach organizacyjnych Zespołu Opieki Zdrowotnej  ,,Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie:

1) Oddział Wewnętrzno-Kardiologiczny,
2) Oddział Pediatryczny z Pododdziałem Neonatologicznym,
3) Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej.

 

 1. I Ogłoszenie z dnia 11.04.2018 r..pdf
 2. I SWKO z dnia 11.04.2018 r..pdf
 3. I Oferta z dnia 11.04.2018 r..pdf
 4. I Wzór umowy z dnia 11.04.2018 r..pdf

 

 

 Rozstrzygnięcie Konkursu

I. Rozstrzygnięcie Konkursu Ofert z dnia 18.04.2018 r..pdf

 

 

 

.........................................................................................................................................................................................

 

Sochaczew 17.01.2018 r.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

usług realizowanych przez lekarzy w Dziale Ambulatoryjnych Specjalistycznych Świadczeń Zdrowotnych, w niżej wymienionych Poradniach:

a) Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej,
b) Poradnia Ginekologiczno-Położnicza.

 

 1. II Ogłoszenie z dnia 17.01.2018 r..pdf
 2. II SWKO z dnia 17.01.2018 r..pdf
 3. II Oferta z dnia 17.01.2018 r..pdf
 4. II Wzór umowy z dnia 17.01.2018 r..pdf

 

 

 Rozstrzygnięcie Konkursu

II. Rozstrzygniecie Konkursu Ofert z dnia 24.01.2018 r..pdf

 

 

 

.........................................................................................................................................................................................

Sochaczew 17.01.2018 r.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

usług realizowanych przez lekarzy w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Zespołu Opieki Zdrowotnej 
,,Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie.

 

 1. I Ogłoszenie z dnia 17.01.2018 r..pdf
 2. I SWKO z dnia 17.01.2018 r..pdf
 3. I Oferta z dnia 17.01.2018 r..pdf
 4. I Wzór umowy z dnia 17.01.2018 r..pdf

 

 

 Rozstrzygnięcie Konkursu

I. Rozstrzygnięcie Konkursu Ofert z dnia 24.01.2018 r..pdf

 

 

 

 

.........................................................................................................................................................................................

Sochaczew 15.12.2017 r.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

usług realizowanych przez lekarzy w Dziale Ambulatoryjnych Specjalistycznych Świadczeń Zdrowotnych, w Poradni Zdrowia Psychicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej "Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie

 

 1. II Ogłoszenie z dnia 15.12.2017 r..pdf
 2. II SWKO z dnia 15.12.2017 r..pdf
 3. II Oferta z dnia 15.12.2017 r..pdf
 4. II Wzór umowy z dnia 15.12.2017 r..pdf

 

 

 

 Unieważnienie Konkursu Ofert

Unieważnienie Konkursu Ofert z dnia 22.12.2017r..pdf

 

 

........................................................................................................................................................................

 

 

Sochaczew 15.12.2017 r.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

usług realizowanych przez lekarzy w niżej wymienionych komórkach organizacyjnych Zespołu Opieki Zdrowotnej "Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie

 1. Oddziały Psychiatryczne (Oddział Psychiatryczny I i Oddział Psychiatryczny II),
 2. Oddział Wewnętrzno-Kardiologiczny,
 3. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

 

 1. I Ogłoszenie z dnia 15.12.2017 r..pdf
 2. I SWKO z dnia 15.12.2017 r..pdf
 3. I Oferta z dnia 15.12.2017 r..pdf
 4. I Wzór umowy z dnia 15.12.2017 r..pdf

 

 

 Unieważnienie Konkursu Ofert

Unieważnienie Konkursu Ofert z dnia 22.12.2017r..pdf

 

........................................................................................................................................................................

 

 

Sochaczew 15.12.2017 r.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

usług realizowanych przez lekarzy w ramach specjalistycznych konsultacji lekarskich w zakresie neurologii Zespołu Opieki Zdrowotnej "Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie

 

 1. IV Ogłoszenie_15.12.2017 r..pdf
 2. IV SWKO_15.12.2017 r..pdf
 3. IV Oferta_15.12.2017 r..pdf
 4. IV Wzór umowy_15.12.2017 r..pdf

 

 

 Rozstrzygnięcie Konkursu

IV. Rozstrzygnięcie Konkursu Ofert z dnia 22.12.2017 r..pdf

 

........................................................................................................................................................................

 

Sochaczew 15.12.2017 r.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

usług realizowanych przez  lekarzy w Dziale Ambulatoryjnych Specjalistycznych Świadczeń Zdrowotnych, w Poradni Neurologicznej Zespołu Opieki Zdrowotnej "Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie

 

 1. III Ogłoszenie_15.12.2017 r..pdf
 2. III SWKO_15.12.2017 r..pdf
 3. III Oferta_15.12.2017 r..pdf
 4. III Wzór umowy_15.12.2017 r..pdf

 

 

 Rozstrzygnięcie Konkursu

III. Rozstrzygnięcie Konkursu Ofert z dnia 22.12.2017 r..pdf

 

 

........................................................................................................................................................................

 

 

 

Sochaczew 15.12.2017 r.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

usług realizowanych przez  lekarzy w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej oraz Podstawowej Opiece Zdrowotnej

Zespołu Opieki Zdrowotnej "Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie

 

 1. II Ogłoszenie_15.12.2017 r..pdf
 2. II SWKO_15.12.2017 r..pdf
 3. II Oferta_15.12.2017 r..pdf
 4. II Wzór umowy_15.12.2017 r..pdf

 

 

 Rozstrzygnięcie Konkursu

II. Rozstrzygnięcie Konkursu Ofert z dnia 22.12.2017 r..pdf

 

........................................................................................................................................................................

 

 

 

Sochaczew 15.12.2017 r.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

usług realizowanych przez  lekarzy w Oddziale Pediatrycznym w Pododdziałem Neonatologicznym

Zespołu Opieki Zdrowotnej "Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie.

 

 1. I Ogłoszenie_15.12.2017 r..pdf
 2. I SWKO_15.12.2017 r..pdf
 3. I Oferta_15.12.2017 r..pdf
 4. I Wzór umowy_15.12.2017 r..pdf

 

 

 Rozstrzygnięcie Konkursu

I Rozstrzygnięcie Konkursu Ofert z dnia 22.12.2017 r..pdf

 

 

........................................................................................................................................................................

 

 

Sochaczew 09.11.2017 r.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

usług realizowanych przez  lekarzy w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym

Zespołu Opieki Zdrowotnej "Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie

 

 

 1. Ogłoszenie z dnia 09.11.2017 r..pdf
 2. SWKO z dnia 09.11.2017 r..pdf
 3. Oferta z dnia 09.11.2017 r..pdf
 4. Umowa z dnai 09.11.2017 r..pdf

 

 

 Ogłoszenie z dnia 14.12.2017r._ Przedłużenie terminu składania ofert.pdf

 

 

Ogłoszeniez dnia 15.11.2017 r. _ Przedłużenie terminu składania ofert.pdf

 

 

Ogłoszenie z dnia 23.11.2017 r. _Przedłużenie terminu składania ofert.pdf

 

 

Ogłoszenie z dnia 30.11.2017 roku o przedłużeniu terminu składania ofert.pdf

 

 

Ogłoszenie z dnia 07.12.2017 r. _ Przedłużenie terminu składania ofert.pdf

 

 

 

 Unieważnienie Konkursu Ofert

I. Unieważnienie Konkursu Ofert z dnia 22.12.2017.pdf

 

........................................................................................................................................................................

 

Sochaczew 19.10.2017 r.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

usług realizowanych przez  pielęgniarki, położne i ratowników medycznych

w Zespole Opieki Zdrowotnej "Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie.

 1. IV Ogłoszenie_19.10.2017 r..pdf
 2. IV SWKO_19.10.2017 r..pdf
 3. IV Oferta_19.10.2017 r..pdf
 4. IV Wzór umowy_19.10.2017 r..pdf

 

IV Ogłoszenie z dnia 24.10.2017r. _Przedłużenie terminu składania ofert.pdf

 

 

 Unieważnienie Konkursu Ofert

IV Unieważnienie Konkursu Ofert z dnia 31.10.2017 r..pdf

 

 

 

 

.......................................................................................................................................................................

Sochaczew 19.10.2017 r.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

usług realizowanych przez  lekarzy w Dziale Diagnostyki Medycznej

w Poracowni Endoskopii.

 

 

 1. III Ogłoszenie_19.10.2017 r..pdf
 2. III SWKO_19.10.2017 r..pdf
 3. III Oferta_19.10.2017 r..pdf
 4. III Wzór umowy_19.10.2017 r..pdf

 

 

 III Ogłoszenie z dnia 24.10.2017r._Przedłużenie terminu składania ofert.pdf

 

 

 Rozstrzygnięcie Konkursu

III Ogłoszenie z dnia 31.10.2017 r. o rozstrzygnięciu konkursu ofert.pdf

 

 

 

...........................................................................................................................................................................................

Sochaczew 19.10.2017 r.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

usług realizowanych przez  lekarzy w Dziale Ambulatoryjnych Specjalistycznych Świadczeń Zdrowotnych

w Poradni Chirurgii Przewodu Pokarmowego.

 

 

 1. II Ogłoszenie z dnia 19.10.2017 r..pdf
 2. II SWKO_19.10.2017 r.pdf
 3. II Oferta_19.10.2017 r..pdf
 4. II Wzór umowy_19.10.2017 r..pdf

 

 

II Ogłoszenie z dnia 24.10.2017 r._Przedłużenie terminu składania ofert.pdf

 

 

 Rozstrzygnięcie Konkursu

II Ogłoszenie z dnia 31.10.2017 r. o rozstrzygnięciu konkursu ofert.pdf

 

 

 

 

.......................................................................................................................................................................................

 

Sochaczew 19.10.2017 r.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

I. usług realizowanych przez  lekarzy w niżej wymienionych komórkach organizacyjnych Zespołu Opieki Zdrowotnej "Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie:

a) Oddział Chirurgii Ogólnej;

b) Oddział Ginekologiczno-Położniczy

 

 1. I Ogłoszenie_19.10.2017 r..pdf
 2. I SWKO z dnia 19.10.2017 r..pdf
 3. I Oferta_19.10.2017 r..pdf
 4. I Wzór umowy_19.10.2017 r..pdf

 

 

I Ogłoszenie z dnia 24.10.2017 r._Przedłużenie terminu składania ofert.pdf

 

 

 Rozstrzygnięcie Konkursu

I Ogłoszenie z dnia 31.10.2017 r. o rozstrzygnięciu konkursu ofert.pdf

 

 

 

...........................................................................................................................................................................................

Sochaczew 19.09.2017 r.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

usług realizowanych przez fizjoterapeutę - specjalistę w dziedzinie fizjoterapii w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej

 

 

 1. II Ogłoszenie z dnia 19.09.2017 r..pdf
 2. II SWKO z dnia 19.09.2017 r..pdf
 3. II Oferta z dnia 19.09.2017 r..pdf
 4. II Umowa z dnia 19.09.2017 r..pdf

 

 

 Rozstrzygnięcie Konkursu

Ogłoszenie z dnia 22.09.2017 roku o rozstrzygnięciu konkursu ofert.pdf

 

 

 

.................................................................................................................................................................................................

Sochaczew 19.09.2017 r.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

usług realizowanych przez lekarzy w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej

 

 

 

 1. I Ogłoszenie z dnia 19.09.2017 r..pdf
 2. I SWKO z dnia 19.09.2017 r..pdf
 3. I Oferta z dnia 19.09.2017 ..pdf
 4. I Umowa z dnia 19.09.2017 r..pdf

 

 

 

 Unieważnienie Konkursu Ofert

Unieważnienie konkursu ofert.pdf

 

 

 

................................................................................................................................................................................................

Sochaczew 01.09.2017 r.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

usług realizowanych przez lekarzy w Oddziale Chirurgii Ogólnej Zespołu Opieki Zdrowotnej ,,Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie w zakresie wykonywania zabiegów endoskopowych, w tym zabiegów dróg żółciowych, przełyku oraz protezowania przewodu pokarmowego

 

 

 

 1. Ogłoszenie z dnia 01.09.2017 r..pdf
 2. SWKO z dnia 01.09.2017 r..pdf
 3. Formularz oferty z dnia 01.09.2017 r..pdf
 4. Wzór umowy z dnia 01.09.2017 r..pdf

 

 Rozstrzygnięcie Konkursu

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu.pdf

 

.......................................................................................................................................................................................

Sochaczew 05.07.2017 r.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

usług realizowanych przez lekarzy w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej 

 

 

 

 1. II Ogłoszenie z dnia 05.07.2017 r (2).pdf
 2. II SWKO z dnia 05.07.2017 r (1).pdf
 3. II Formularz oferty z dnia 05.07.2017 r..pdf
 4. II Wzór umowy z dnia 05.07.2017 r..pdf

 

 

 Rozstrzygnięcie Konkursu

II. Ogłoszenie o rozstrzygnęciu.pdf

 

 

............................................................................................................................................................................................

 

Sochaczew 05.07.2017 r.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

usług realizowanych przez lekarzy w Dziale Specjalistycznych Świadczeń Zdrowotnych w Poradni Rehabilitacyjnej  

 

 

 1. I Ogłoszenie z dnia 05.07.2017 r..pdf
 2. I SWKO z dnia 05.07.2017 r..pdf
 3. I Formularz oferty z dnia 05.07.2017 r..pdf
 4. I Wzór umowy z dnia 05.07.2017 r..pdf

 

 

 

 Rozstrzygnięcie Konkursu

I. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu.pdf

 

 

 

...................................................................................................................................................................................

 

Sochaczew 19.06.2017 r.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

usług realizowanych przez pielęgniarki, położne i ratowników medycznych

w Zespole Opieki Zdrowotnej "Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie  

 

 

 

 1. IV. Ogłoszenie z dnia 19.06.2017 r..pdf
 2. IV. SWKO z dnia 19.06.2017 r..pdf
 3. IV. Formularz z dnia 19.06.2017 r (1).pdf
 4. Wzór umowy z dnia 19.06.2017 r._4.pdf

 

 

 Unieważnienie Konkursu

IV. Unieważnienie konkursu ofert.pdf

 

 .....................................................................................................................................................................

Sochaczew 19.06.2017 r.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

usług realizowanych przez lekarzy w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej 

 

 

 

 1. III. Ogłoszenie z dnia 19.06.2017 r.pdf
 2. III.SWKO z dnia 19.06.2017 r.pdf
 3. III. Formularz z dnia 19.06.2017 r..pdf
 4. Wzór umowy z dnia 19.06.2017 r._3.pdf

 

 

 

 Rozstrzygnięcie Konkursu

III. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu.pdf

 

.........................................................................................................................................................................

Sochaczew 19.06.2017r.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

usług realizowanych przez lekarzy w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

 

 

 

 1. II. Ogłoszenie z dnia 19.06.2017 r..pdf
 2. II. SWKO z dnia 19.06.2017 r..pdf
 3. II. Formularz z dnia 19.06.2017r..pdf
 4. Wzór umowy z dnia 19.06.2017 r._2.pdf

 

 

 Unieważnienie Konkursu

II. Unieważnienie konkursu ofert.pdf

 

...............................................................................................................................................................................

Sochaczew 19.06.2017 r.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

usług realizowanych przez lekarzy w Dziale Specjalistycznych Świadczeń Zdrowotnych w Poradni Rehabilitacyjnej  

 

 

 

 1. I Ogłoszenie z dnia 19.06.2017r..pdf
 2. I. SWKO z dnia 19.06.2017 r..pdf
 3. I. Formularz.pdf
 4. Wzór umowy z dnia 19.06.2017 r._1.pdf

 

 Rozstrzygnięcie Konkursu

I. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu.pdf

 

........................................................................................................................................................................

Sochaczew 13.04.2017 r.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

usług realizowanych przez lekarzy w niżej wymienionych komórkach organizacyjnych  

Zespołu Opieki Zdrowotnej "Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie:

- Szpitalny Oddział Ratunkowy;

- Oddział Chirurgii Ogólnej.

 

 

 1. Ogłoszenie z dnia 13.04.2017 r..pdf
 2. SWKO z dnia 13.04.2017 r..pdf
 3. Oferta z dnia 13.04.2017 r..pdf
 4. Wzór umowy z dnia 13.04.2017 r..pdf

 

 

 

Rozstrzygnięcie Konkursu

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert z dnia 20.04.2017 r..pdf

 

 

..............................................................................................................................................................................................

Sochaczew 14.03.2017 r.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

usług realizowanych przez lekarzy w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej oraz Podstawowej Opiece Zdrowotnej 

Zespołu Opieki Zdrowotnej "Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie

 

 

 1. Ogłoszenie_1.pdf
 2. SWKO_1.pdf
 3. Oferta_1.pdf
 4. Wzór umowy_1.pdf

 

 

 

Rozstrzygnięcie Konkursu

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkureu ofert z dnia 24.03.2017 r..pdf

 

 

 

 

.....................................................................................................................................................................................................

Sochaczew 17.02.2017 r.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

usług realizowanych przez lekarzy w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej oraz Podstawowej Opiece Zdrowotnej 

Zespołu Opieki Zdrowotnej "Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie

 

 

 1. Ogłoszenie.pdf
 2. SWKO.pdf
 3. Oferta.pdf
 4. Umowa.pdf

 

 

Rozstrzygnięcie Konkursu

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert.pdf


 

 

....................................................................................................................................................................................

Sochaczew 23.01.2017 r.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

 • usługi realizowane przez lekarzy w Oddziale Pediatrycznym z pododdziałem Neonatologicznym;
 • usługi realizowane przez lekarzy w Podstawowej Opiece Zdrowotnej.

 

 1. Ogłoszenie
 2. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
 3. Formularz Ofertowy
 4. Wzór umowy

 


.................................................................................................................................................................................


Sochaczew 14.12.2016r.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

usług realizowanych przez lekarzy
 w Dziale Specjalistycznych Ambulatoryjnych Świadczeń Zdrowotnych (w Poradni Ginekologiczno-Położniczej)
 
Zespołu Opieki Zdrowotnej "Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie

 

 1. Ogłoszenie
 2. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
 3. Formularz ofertowy
 4. Wzór umowy

 

Unieważnienie konkursu ofert

Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu ofert

 

.....................................................................................................................................................................................


Sochaczew 14.12.2016 r.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

usług realizowanych przez lekarzy
 w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej
 
Zespołu Opieki Zdrowotnej "Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie

 

 1. Ogłoszenie
 2. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
 3. Formularz ofertowy
 4. Wzór umowyRozstrzygnięcie Konkursu

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert...................................................................................................................................................................................................

 

Sochaczew 14.12.2016 r.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

usług realizowanych przez:

 • lekarzy w jednostkach/komórkach organizacyjnych Zespołu Opieki Zdrowotnej "Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie
 1. Szpitalny Oddział Ratunkowy;
 2. Oddział Pediatryczny z Pododdziałem Neonatologicznym;
 3. Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej;
 4. Oddział Ginekologiczno-Położniczy.

 

 1. Ogłoszenie
 2. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
 3. Formularz ofertowy
 4. Wzór umowy

 

Rozstrzygnięcie Konkursu

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert


...................................................................................................................................................................................................

 

Sochaczew 15.11.2016 r.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

usług realizowanych przez:

 • lekarzy w jednostkach/komórkach organizacyjnych Zespołu Opieki Zdrowotnej "Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie
 1. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii;
 2. Oddziały Psychiatryczne;
 3. Oddział Pediatryczny z Pododdziałem Neonatologicznym;
 4. Oddział chirurgii Urazowo-Ortopedycznej.
 • mgr rehabilitacji ruchowej w Dziale Rehabilitacji

 

 1. Ogłoszenie
 2. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
 3. Formularz Ofertowy
 4. Wzór umowyRozstrzygnięcie Konkursu

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert...................................................................................................................................................................................

Sochaczew 15.11.2016 r.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

usług realizowanych przez lekarzy w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej oraz Podstawowej Opiece Zdrowotnej
 Zespołu Opieki Zdrowotnej "Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie 1. Ogłoszenie
 2. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
 3. Formularz ofertowy
 4. Wzór umowy
Rozstrzygnięcie Konkursu

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert
Sochaczew 18/10/2016


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

usług realizowanych przez lekarzy w Oddziale Chirurgii Ogólnej Zespołu Opieki Zdrowotnej "Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie (procedury medyczne w zakresie przepuklin) 1. Ogłoszenie
 2. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
 3. Formularz Ofertowy
 4. Wzór Umowy

 


Rozstrzygnięcie Konkursu

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert
 

 

Sochaczew 14/10/2016


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

usług realizowanych przez lekarzy w Dziale Diagnostyki Medycznej Zespołu Opieki Zdrowotnej "Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie (USG ginekologiczne, w tym USG ciąży). 1. Ogłoszenie
 2. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
 3. Formularz ofertowy
 4. Wzór umowy

 

Unieważnienie konkursu ofert

Unieważnienie konkursu ofert

Ogłoszenie z dnia 21 października 2016 roku

 

 

Sochaczew 14/10/2016


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

usług realizowanych przez lekarzy w Dziale Specjalistycznych Ambulatoryjnych Świadczeń Zdrowotnych w Poradni:

 1. Diabetologicznej,
 2. Ginekologiczno-Położniczej

        Zespołu Opieki Zdrowotnej "Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie.


 1. Ogłoszenie
 2. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
 3. Formularz ofertowy
 4. Wzór umowy

 

Rozstrzygnięcie Konkursu

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert

 

 

Sochaczew 14/10/2016


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

usług realizowanych przez lekarzy w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej "Szpitala Powiatowego"
w Sochaczewie:
 1. Ogłoszenie
 2. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
 3. Formularz ofertowy
 4. Wzór umowy

 

Rozstrzygnięcie Konkursu

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert

 

 

 

 

Sochaczew 14/10/2016

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

usług realizowanych przez lekarzy w jednostkach/komórkach organizacyjnych  Zespołu Opieki Zdrowotnej "Szpitala Powiatowego"
w Sochaczewie:

 1. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
 2. Szpitalny Oddział Ratunkowy,
 3. Oddział Ginekologiczno-Położniczy.

 

 

 1. Ogłoszenie
 2. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
 3. Formularz ofertowy
 4. Wzór umowyRozstrzygnięcie Konkursu

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofertSochaczew 19/09/2016


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

usług realizowanych przez lekarzy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Zespołu Opieki Zdrowotnej "Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie

 

 

 1. Ogłoszenie
 2. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
 3. Formularz ofertowy
 4. Wzór umowyUnieważnienie konkursu ofert

Unieważnienie konkursu ofert

 
Sochaczew 26/07/2016


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

usług realizowanych przez lekarzy w ramach

Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.


 

 1. Ogłoszenie
 2. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
 3. Formularz ofertowy
 4. Wzór umowyRozstrzygnięcie Konkursu

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert
Sochaczew 26/07/2016

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

usług realizowanych przez lekarzy w następujących

jednostkach/komórkach organizacyjnych 

Zespołu Opieki Zdrowotnej

"Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie:

 1. Oddział Wewnętrzno-Kardiologiczny,
 2. Oddział Chirurgii Ogólnej,
 3. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
 4. Oddziały Psychiatryczne,
 5. Szpitalny Oddział Ratunkowy.

 

 1. Ogłoszenie
 2. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
 3. Formularz ofertowy
 4. Wzór umowyRozstrzygnięcie Konkursu

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert

Sochaczew 27/06/2016


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

usług realizowanych przez ratowników medycznych

w jednostkach/komórkach organizacyjnych

Zespołu Opieki Zdrowotnej "Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie

 

 

 1. Ogłoszenie
 2. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
 3. Formularz ofertowy
 4. Wzór umowy
Rozstrzygnięcie Konkursu

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert

Sochaczew 15/06/2016

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

usług realizowanych przez lekarzy

w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

 

 

 1. Ogłoszenie
 2. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
 3. Formularz ofertowy
 4. Wzór umowy

 


Rozstrzygnięcie Konkursu

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert

 

 


Sochaczew 15/06/2016


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

usług realizowanych przez lekarzy

w Dziale Specjalistycznych Ambulatoryjnych Świadczeń Zdrowotnych

w Poradni Leczenia Uzależnień

 

 

 1. Ogłoszenie
 2. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert
 3. Formularz ofertowy
 4. Wzór umowy

 


Rozstrzygnięcie Konkursu

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert

 

 

Sochaczew 25/05/2016

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

wykonywania badań diagnostycznych na rzecz pacjentów
Szpitala Powiatowego w Sochaczewie,
 zgodnie ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert:

 

 


Wzory umów:

 

Odpowiedzi na zapytania:

 

 

Rozstrzygnięcie Konkursu

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert

467300 odwiedzin