starostwo powiatowe w sochaczewie

powiat sochaczew

PORTAL PACJENTA Dobry posiłek w szpitalu Szpital Powiatowy w Sochaczewie SZCZEPIENIA PRZECIW COVID-19 Aktualności Szpital e-rejestracja informacje dla pacjentów Oddziały Poradnie Poradnia Rodzinna Pracownie diagnostyczne Przetargi Kontakt Spis Telefonów Rehabilitacja Ogłoszenia konkursowe Praca Projekty Kaplica szpitalna Przydatne linki Szkoła rodzenia BIP Galeria Informacje ogólne Petycje COVID-19 – Punkt Pobrań Materiału Biologicznego Wersja kontrastowa

Modernizacja biologicznej oczyszczalni ścieków-Etap I

A A AZespół Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie przy ul. Batalionów Chłopskich 3/7 w dniu 5 listopada 2009r. ukończył I – etap inwestycji pt.: "Modernizacja biologicznej oczyszczalni ścieków”

Inwestycja dofinansowana była z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (www. wfosigw.pl)
Całkowity koszt inwestycji wynosi 391.368,88zł z czego 49,2% (192 816,95zł) była kwotą dofinansowaną z WFOŚiGW w Warszawie. Kwota 198.551,93zł stanowiła wkład własny Szpitala.

Inwestycja została rozpoczęta dnia 19 czerwca 2009 roku. Wykonano modernizację pompowni ścieków, dokonano wymiany osadników wtórnych, zmieniono system cyrkulacji osadu, zamontowany został automatyczny układ sterujący pompami, wymieniono skorodowane rurociągi łączące osadniki z komorami kontaktowymi.

Efekt ekologiczny:
• zredukowanie ładunku zanieczyszczeń w wyniku lepszego oczyszczania ścieków;
• zmniejszenie emisji do atmosfery;
• zmniejszenie opłat środowiskowych.471040 odwiedzin