starostwo powiatowe w sochaczewie

powiat sochaczew

PORTAL PACJENTA Dobry posiłek w szpitalu Szpital Powiatowy w Sochaczewie SZCZEPIENIA PRZECIW COVID-19 Aktualności Szpital e-rejestracja informacje dla pacjentów Oddziały Poradnie Poradnia Rodzinna Pracownie diagnostyczne Przetargi Kontakt Spis Telefonów Rehabilitacja Ogłoszenia konkursowe Praca Projekty Kaplica szpitalna Przydatne linki Szkoła rodzenia BIP Galeria Informacje ogólne Petycje COVID-19 – Punkt Pobrań Materiału Biologicznego Wersja kontrastowa

Modernizacja układu technologicznego biologicznej oczyszczalni ścieków-Etap II

A A AZespół Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie przy ul. Batalionów Chłopskich 3/7 w dniu 01 lipca 2010r. ukończył II – etap inwestycji pt.: „Modernizacja układu technologicznego biologicznej oczyszczalni ścieków”.

Inwestycja dofinansowana była z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (www.wfosigw.pl)
Całkowity koszt inwestycji wynosi 353.349,97zł z czego 50% (176.674,99zł) była kwotą dofinansowaną z WFOŚiGW w Warszawie. Kwota 176.674,98zł stanowiła wkład własny Szpitala.

Inwestycja została rozpoczęta dnia 15 czerwca 2010 roku. W trakcie realizacji zadania wykonano następujące prace:
• zdemontowano areatory powierzchniowe i strumienice w komorach tlenowych i komorze stabilizacji osadu.
• zdemontowano i zamontowano nowe barierki .
• zdemontowano szafki sterownicze.
• dokonano wymiany pokryć wiat - położono blachę trapezową.
• oczyszczono konstrukcję pełnościenną ścian wewnętrznych i zewnętrznych BIOBLOKU i pomalowano farbami nawierzchniowymi, farbami epoksydowymi oraz farbami chlorokauczukowymi.
• zamontowano koryto doprowadzające do komór tlenowych z piaskownika poziomego z zastawkami.
• zamontowano przelew międzykomorowy.
• zamontowano ruszty napowietrzające z dyfuzytorami dyskowymi.


Efekt ekologiczny:
•zredukowano ładunki zanieczyszczeń w wyniku lepszego oczyszczania ścieków;
•zmniejszyła się ilość osadu ściekowego pozostającego na poletkach osadowych;
•zmniejszeniu uległa ilość powstających skratek w wyniku lepszego rozdrabniania ścieków surowych.


471040 odwiedzin