starostwo powiatowe w sochaczewie

powiat sochaczew

PORTAL PACJENTA Dobry posiłek w szpitalu Szpital Powiatowy w Sochaczewie SZCZEPIENIA PRZECIW COVID-19 Aktualności Szpital e-rejestracja informacje dla pacjentów Oddziały Poradnie Poradnia Rodzinna Pracownie diagnostyczne Przetargi Kontakt Spis Telefonów Rehabilitacja Ogłoszenia konkursowe Praca Projekty Kaplica szpitalna Przydatne linki Szkoła rodzenia BIP Galeria Informacje ogólne Petycje COVID-19 – Punkt Pobrań Materiału Biologicznego Wersja kontrastowa

Rozbudowa i doposażenie oddziału ratunkowego i zakładu diagnostyki obrazowej

A A A


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko


Zespół Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie przy ul. Batalionów Chłopskich 3/7 w czerwcu 2011 roku ukończył projekt pn. „Rozbudowa i doposażenie oddziału ratunkowego i zakładu diagnostyki obrazowej na potrzeby ratownictwa medycznego w Sochaczewie”.

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 w ramach Priorytetu XII – Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia, działanie 12.1 Rozwój Systemu Ratownictwa Medycznego.

Całkowita wartość zrealizowanego projektu wyniosła 5 541 472,00 zł. Dofinansowanie ze środków EFRR stanowiło 85% wartości projektu, tj. kwotę 4 710 251,20 zł. Finansowanie wkładu własnego w kwocie 831 220,80 zł nastąpiło ze środków własnych Szpitala.


PROJEKT OBEJMOWAŁ:

1. Wykonanie robót instalacyjno-budowlanych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
• Przebudowa wejścia do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz przebudowa infrastruktury technicznej o powierzchni 231,82 m2
• Wykonanie zadaszonego i zamykanego przelotowego wjazdu dla dwóch ambulansów
• Wykonanie zadaszonego oddzielnego wejścia dla pieszych
• Wykonanie poczekalni z szatnią dla pacjentów, zespołu sanitariatów, pomieszczenia ze stanowiskiem do dekontaminacji oraz pomieszczenia do czasowego przechowywania zwłok
• Wykonanie pomieszczenia na dodatkowe wyroby medyczne i produkty lecznicze zespołów ratownictwa medycznego.

2. Przebudowa układu komunikacyjnego i zagospodarowanie terenu o powierzchni 1150 m2
• Wykonanie drogi dojazdowej oraz parkingu ogólnodostępnego oddzielonego od ruchu ambulansów i nie kolidujące ze skrajnią ładowiska dla śmigłowców
• Wyłożenie terenu kostką betonową.

3. Dostawa sprzętu medycznego i adaptacja pomieszczeń zakładu Diagnostyki Obrazowej
• Defibrylator (1 szt.)
• Kardiomonitor (2 szt.)
• Podgrzewacz pacjenta (2 szt.)
• Aparat EKG – 6 kanałowe (2 szt.)
• Respirator stacjonarny (1 szt.)
• Respirator transportowy (1 szt.)
• System nawigacji stacjonarnej w SOR
• Negatoskop (2 szt.)
• Wózek zabiegowy (2 szt.)
• Tomograf komputerowy wraz z systemem opisu badań RIS/PACS (1 szt.)
• Aparat RTG telekomando (1 szt.)
• Aparat RTG z zawieszeniem sufitowym (1 szt.)
• System radiografii cyfrowej – ucyfrowienie
• Aparat USG (1 szt.)

4. Promocję projektu polegającą na oznakowaniu dokumentacji dotyczącej realizacji projektu, umieszczenia tablic informacyjnych i pamiątkowych z realizacji projektu, oznaczeniu produktów projektu oraz prowadzeniu innych działań informacyjnych związanych z realizacją projektu oraz z późniejszym wykorzystaniem jego produktów.


WYBRANE WSKAŹNIKI PRODUKTU:

• Liczba przebudowanych instytucji – 1 szt.
• Liczba doposażonych instytucji ochrony zdrowia - 1 szt.
• Ilość zakupionego sprzętu i wyposażenia 19 szt. Powierzchnia użytkowa wyremontowanego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego 231, 82 m2.


CELE PROJEKTU:

Celem realizacji projektu pod nazwą „ Rozbudowa i doposażenie oddziału ratunkowego i zakładu diagnostyki obrazowej na potrzeby ratownictwa medycznego w Sochaczewie” jest zwiększenie dostępności, skuteczności, komfortu leczenia i diagnostyki obrazowej Sochaczewskiego „Szpitala Powiatowego”. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia dostępności świadczeń medycznych w zdarzeniach nagłych oraz podniesienia jakości wykonywanych zabiegów i diagnostyki dla pacjentów oddziału ratunkowego z wykorzystywaniem zakupionego sprzętu medycznego.


WDROŻENIE PROJEKTU PRZYCZYNI SIĘ DO:

• Skrócenia czasu badań poprzez zastosowanie szybszych rozwiązań cyfrowych
• Wykonywania badań klatki piersiowej i jamy brzusznej pacjenta podczas pojedynczego wstrzymania oddechu
• Zwiększenie liczby pacjentów przewożonych z lądowiska dla śmigłowców
• Podniesienia jakości badań poprzez poprawę rozdzielczości wzdłuż osi, co umożliwia wykonywanie rekonstrukcji dobrej jakości obrazów w różnych płaszczyznach lub rekonstrukcji trójwymiarowych
• Obniżenia dawek promieniowania RTG i dawek kontrastu podawanych pacjentowi
• Zastosowania tomografu komputerowego do badań kardiologicznych w nagłych przypadkach dla pacjentów SOR
• Zmniejszenia zużycia klisz, utrwalaczy i wywoływaczy dla badań RTG
• Archiwizacji badań tomografu komputerowego i RTG w systemie cyfrowym
• Przesyłu badań do gabinetów zabiegowych na SOR w systemie cyfrowym.


WYKONANE ZADANIA PROJEKTU

DOBUDOWANO CZĘŚĆ SOR I PRZEBUDOWANO UKŁAD KOMUNIKACYJNY
wartość – 821 583,25 PLN

• Zadaszone, oddzielne wejście dla pacjentów SOR oraz zadaszony, przelotowy wjazd dla ambulansów.• Droga dojazdowa do lądowiska dla śmigłowców ratunkowych• Parking na 30 miejsc postojowych przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

ZAKUPIONO APARATURĘ MEDYCZNĄ

Aparat RTG Telekomando – Precision RXi
wartość -628 423,84 PLN

Zastosowanie:
Wykonywanie badań kontrastowych, typu urografia, cystografia, HSG, badań warstwowych, zdjęć czaszki, kręgosłupa piersiowego, lędźwiowego, zdjęć w obrębie miednicy i obręczy barkowej
Tomograf komputerowy wraz z system opisu zdjęć RIS/PACS – BrightSpeed 8
wartość – 2 320 040.43 PLN

Zastosowanie:
Wykonywanie wysokospecjalistycznych badań narządów i struktur z uwzględnieniem opcji naczyniowych np., badanie zatorowości płucnej, HRCT badanie płuc wysokiej rozdzielczości, badanie układu kostnego, badanie jamy brzusznej i miednicy

Aparat kostny z zawieszeniem sufitowym - Bucky Diagnost CS
wartość – 365 940,00 PLN

Zastosowanie:
Wykonywanie zdjęć klatki piersiowej, zdjęć czaszki, kręgosłupa szyjnego, piersiowego i lędźwiowego, do badań w obrębie obręczy barkowej i miednicy oraz zdjęć kostnych.

Aparat USG HD 11 XE
wartość: 315 200,60 PLN

Zastosowanie:
Do badań naczyniowych (naczynia szyjne, obwodowe, śródoperacyjne), badań mięśniowo-szkieletowych, badań miednicy, badań małych narządów i narządów powierzchniowych, badań pediatrycznych, brzusznych, urologicznych, badań położniczo-ginekologicznych
Defibrylator - Lifepak 15
wartość – 82 249,62 PLN

Zastosowanie:
Wysokospecjalistyczne urządzenie działa w trybie automatycznej defibrylacji zewnętrznej z zastosowaniem u pacjentów z zatrzymaniem pracy serca


Kardiomonitor - Bene View T8 – 2 szt
wartość: 55 085,95 PLN

Zastosowanie:
Monitorowanie funkcji życiowych pacjentów
Respirator stacjonarny NBP 840
wartość – 101 751,65 PLN

Zastosowanie:
Do terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia dla dorosłych i dzieci w SOR
Podgrzewacz pacjenta INT 230V – 2 szt
wartość – 19 270,27 PLN

Zastosowanie:
Urządzenie do ogrzewania pacjenta poprzez nadmuch czystego, ciepłego powietrza do koca pacjenta
Aparat EKG 6 kanałowy – 2 szt
wartość – 14 712,50 PLN

Zastosowanie:
Do badania funkcji pracy serca
Wózek zabiegowy PCM2-V – 2 szt
wartość – 14 266,85 PLN

Zastosowanie:
Do przechowywania materiału i sprzętu medycznego, niezbędnego do przygotowania zabiegów.
Respirator transportowy Standard AWM 8200
wartość – 30 173,14 PLN

Zastosowanie:
Do terapii niewydolności oddechowej w ambulansie ratowniczym.
System nawigacji stacjonarny
Sterownik GPS z terminalem dotykowym i AutoMapą
wartość – 118 880,51 PLN

Zastosowanie:
Do przyjęcia zgłoszenia w systemie oraz automatycznego powiadomienia zespołu wyjazdowego za pomocą wydruku karty oraz urządzenia alarmowego typu wyświetlacz. Z możliwością zlokalizowania na mapie miejsca zdarzenia, wyznaczenia trasy dojazdu, wydruku mapy, prezentacji obsługi zdarzenia przez zespół (karta) i funkcją śledzenia pojazdu.
Negatoskop NGP 21 - 2 szt
Wartość – 3 488,20 PLN

Zastosowanie:
Do przeglądania zdjęć rentgenowskich

POZOSTAŁY SPRZĘT

System RIS/PACS – System Radiografii cyfrowej CR – ucyfrowienie
Wartość – 450 289,67 PLN

Zastosowanie:
System stanowi ucyfrowienie Zakładu Diagnostyki Obrazowej metodą pośredniej radiografii cyfrowej CR i polega na zastąpieniu tradycyjnych filmów, kaset i urządzeń wywołujących skanerem płyt fosforowych.
Obraz analogowy zapisany na płycie fosforowej w każdym z aparatów RTG Pracowni jest odczytywany w skanerze i zamieniony na obraz cyfrowy, a następnie udostępniany w celach diagnostycznych na komputerowych stacjach roboczych. Obrazy w postaci plików przechowywane są w komputerowym systemie archiwizującym. Wyniki badań mogą być udostępniane do innych stacji roboczych w sieci lokalnej i na zewnątrz poprzez przeglądarkę internetową, mogą być też wydawane pacjentom na płytach CD lub drukowane na sieciowej kamerze laserowej.
Kaseta jest wielorazowa i po odczytaniu z niej obrazu jest automatycznie kasowana i nadaje się do powtórnego użycia.

471040 odwiedzin