starostwo powiatowe w sochaczewie

powiat sochaczew

PORTAL PACJENTA Dobry posiłek w szpitalu Szpital Powiatowy w Sochaczewie SZCZEPIENIA PRZECIW COVID-19 Aktualności Szpital e-rejestracja informacje dla pacjentów Oddziały Poradnie Poradnia Rodzinna Pracownie diagnostyczne Przetargi Kontakt Spis Telefonów Rehabilitacja Ogłoszenia konkursowe Praca Projekty Kaplica szpitalna Przydatne linki Szkoła rodzenia BIP Galeria Informacje ogólne Petycje COVID-19 – Punkt Pobrań Materiału Biologicznego Wersja kontrastowa

Modernizacja układu technologicznego biologicznej oczyszczalni ścieków-Etap III

A A AW listopadzie 2011 roku Szpital Powiatowy w Sochaczewie zakończył III (ostatni) etap modernizacji biologicznej oczyszczalni ścieków.

Inwestycja dofinansowana była z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (www.wfosigw.pl)
Połowa kosztu realizacji całości inwestycji została pokryta w formie dotacji przez WFOŚiGW w Warszawie. Łącznie szpital pozyskał 451 852,86 zł (dotacja na III etap wyniosła 104 860,93 zł).

Przed wykonaniem III etapu modernizacji osad nadmierny powstający w trakcie oczyszczania ścieków był gromadzony na poletkach osadczych. Zbieranie odwodnionego osadu wymagało dużego nakładu pracy ręcznej. Po modernizacji osad jest odwadniany w prasie i transportowany mechanicznie. Obecny system odwadniania osadu jest bezpieczny dla środowiska naturalnego. Koszt realizacji zadania jest niższy od przewidywanego kosztu renowacji istniejących poletek osadczych.

Całość prac modernizacyjnych doprowadziła do istotnych zmian w technologii i wyposażeniu obiektu:
- wymieniono osadniki wtórne zmieniając jednocześnie system cyrkulacji osadu
- zmieniono system napowietrzania komór kontaktowych i komory stabilizacyjnej
- wymieniono kratę koszową na sito pionowe
- zamontowano prasę do odwadniania osadu.

Uzyskane efekty to:
- bardzo dobra jakość ścieków oczyszczonych; badania laboratoryjne wykazują wyższą jakość odprowadzanych ścieków od wody płynącej w Bzurze
- zmniejszenie uciążliwości oczyszczalni dla otoczenia
- zmniejszenie zużycia energii elektrycznej.
471040 odwiedzin