starostwo powiatowe w sochaczewie

powiat sochaczew

PORTAL PACJENTA Dobry posiłek w szpitalu Szpital Powiatowy w Sochaczewie SZCZEPIENIA PRZECIW COVID-19 Aktualności Szpital e-rejestracja informacje dla pacjentów Oddziały Poradnie Poradnia Rodzinna Pracownie diagnostyczne Przetargi Kontakt Spis Telefonów Rehabilitacja Ogłoszenia konkursowe Praca Projekty Kaplica szpitalna Przydatne linki Szkoła rodzenia BIP Galeria Informacje ogólne Petycje COVID-19 – Punkt Pobrań Materiału Biologicznego Wersja kontrastowa

Informatyzacja diagnostyki obrazowej i świadczeń medycznych do poprawy obsługi pacjentów Szpitala

A A A

 

 

„Informatyzacja diagnostyki obrazowej i świadczeń medycznych do poprawy obsługi pacjentów Szpitala Powiatowego w Sochaczewie”

 

Z końcem II kwartału br., zgodnie z wcześniejszymi planami i zapisami umowy o dofinansowanie zakończyła się realizacja projektu pn. „Informatyzacja diagnostyki obrazowej i świadczeń medycznych do poprawy obsługi pacjentów Szpitala Powiatowego w Sochaczewie”.

W ramach projektu wdrożone zostały rozwiązania ICT, umożliwiające automatyzację szeregu procesów realizowanych w szpitalu wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia, a także zamontowanie dwóch punktów dostępu do informacji (PIAP), zlokalizowanych poza siedzibą Szpitala.

To kolejne przedsięwzięcie Szpitala zakończone sukcesem.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II "Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza”, Działania 2.1 „Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych, tj. 2 353 786,93 zł, pozostałe środki pochodzą od Beneficjenta. Wartość wydatków kwalifikowalnych projektu to 2 769 161,10 zł. Wartość całkowita projektu: 2 989 770,76 zł.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

 

            

        


 
436926 odwiedzin