starostwo powiatowe w sochaczewie

powiat sochaczew

PORTAL PACJENTA Dobry posiłek w szpitalu Szpital Powiatowy w Sochaczewie SZCZEPIENIA PRZECIW COVID-19 Aktualności Szpital e-rejestracja informacje dla pacjentów Oddziały Poradnie Poradnia Rodzinna Pracownie diagnostyczne Przetargi Kontakt Spis Telefonów Rehabilitacja Ogłoszenia konkursowe Praca Projekty Kaplica szpitalna Przydatne linki Szkoła rodzenia BIP Galeria Informacje ogólne Petycje COVID-19 – Punkt Pobrań Materiału Biologicznego Wersja kontrastowa

Informacje ogólne

A A A

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PACJENTÓW

 

 Klauzula Informacyjna dla Pacjentów.pdf

 KLAUZULA INFORMACYJNA MONITORINGU WIZYJNEGO 
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO”

 

  1. Pana/i dane osobowe, w postaci wizerunku, będą przetwarzane w celu w celu zwiększenia bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenach obiektów szpitalnych oraz dla poprawy ochrony osób i mienia przebywających w budynkach szpitala, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c., d., e. RODO, w nawiązaniu do art. 23a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160 z późn. zm.); art.222 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (T.j.: Dz. U. z 2018, poz. 917 z późn. zm.); 5 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 o ochronie osób i mienia ( T.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2213) w związku z art. 3 pkt.2 g ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym ( T. j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 209 ze zmian.).
  2. Pana/i dane osobowe, w postaci wizerunku, mogą być ujawniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora: dostawcom usług IT oraz dostawcom usług prawnych.
  3. Pana/i dane osobowe, w postaci wizerunku, będą przechowywane przez okres 30 dniowy, a po jego upływie automatycznie kasowane przez system. Jeżeli w obiektach szpitala lub na zewnątrz doszło do zdarzenia, które można nazwać niepożądanym lub nawet przestępstwem, o którym administrator systemu poweźmie wiadomość w okresie tych 30 dni to sporządzana jest kopia zapisanych obrazów dla potrzeb osób prowadzących postępowanie wyjaśniające lub organów prowadzących dochodzenie.
  4. Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
  5. W przypadku stwierdzenia, iż przetwarzanie Pana/i danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO oraz przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, przysługuje Panu/i prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  6. Pana/i dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu, a także nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, ani do organizacji międzynarodowej.
  7. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Zespół Opieki Zdrowotnej ,,Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie, ul. Batalionów Chłopskich 3/7, 96 – 500 Sochaczew. Z Administratorem danych można skontaktować się poprzez adres email kancelaria@szpitalsochaczew.pl, telefonicznie pod numerem
    +46 864-95-01 lub pisemnie na adres siedziby administratora.
  8. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować poprzez email kancelaria@szpitalsochaczew.pl, telefonicznie pod numerem +46 864-95-23 lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Z Inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
471040 odwiedzin