starostwo powiatowe w sochaczewie

powiat sochaczew

PORTAL PACJENTA Dobry posiłek w szpitalu Szpital Powiatowy w Sochaczewie SZCZEPIENIA PRZECIW COVID-19 Aktualności Szpital e-rejestracja informacje dla pacjentów Oddziały Poradnie Poradnia Rodzinna Pracownie diagnostyczne Przetargi Kontakt Spis Telefonów Rehabilitacja Ogłoszenia konkursowe Praca Projekty Kaplica szpitalna Przydatne linki Szkoła rodzenia BIP Galeria Informacje ogólne Petycje COVID-19 – Punkt Pobrań Materiału Biologicznego Wersja kontrastowa

Pracownia rezonansu magnetycznego (MR)

A A A

Szanowni Pacjenci, 

 

Informujemy, że ze względu na remont Pracowni Rezonansu Magnetycznego od dnia 20.04.2024 r. do dnia 30.06.2024 r. badania diagnostyczne oraz zapisy na badania MR w tym okresie zostają czasowo wstrzymane.

Jesteśmy przekonani, że nowoczesna infrastruktura, w tym nowy aparat MR przyczyni się do podniesienia jakości świadczonych usług.

W razie pytań lub potrzeby dodatkowych informacji prosimy o kontakt z pracownią pod numerem tel. 507-149-222

 

PRACOWNIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO (RM)


  

Rejestrować można się osobiście w Rejestracji RM

codziennie w dni robocze

w godzinach od 8.00 -15.00

bądź telefonicznie pod numerem:

507-149-222,

adres e-mail do rejestracji rezonans@szpitalsochaczew.pl

 

Rezonans magnetyczny to nieinwazyjne badanie, które pozwala uzyskać obrazy przekrojów narządów wewnętrznych ludzkiego ciała. Umożliwia to zlokalizowanie zmian chorobowych, co jest niezbędne do podjęcia właściwego leczenia.

Pracownia wykonuje badania MR w następującym zakresie:

 

 

 

 

Jak przygotować się do badania MR

W przypadku realizacji badania w ramach NFZ pacjent jest zobowiązany dostarczyć do Pracowni oryginał skierowania w terminie 14 dni roboczych od daty ustalenia terminu badania, pod rygorem skreślenia z listy oczekujących. (podstawa prawna: art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych)

ZALECENIA OGÓLNE

 • Na 4 godziny przed badaniem pacjent powinien pozostać na czczo, bez jedzenia oraz picia
 • Osoby stale przyjmujące leki powinny je zażyć w dniu badania o zwykłej porze, a osoby chore na cukrzycę muszą pamiętać o insulinie
 • Osoby wykonujące badania MR głowy prosimy o unikanie mocnego makijażu
 • Osoby ze wszczepionymi metalicznymi lub elektronicznymi ciałami obcymi, w tym implantami, rozrusznikami, endoprotezami oraz neurostymulatorami są zobowiązane poinformować o tym fakcie podczas rejestracji na badanie
 • W przypadku badań wymagających podania środka kontrastowego pacjent proszony jest
  o wypicie co najmniej 1,5 litra płynów w przeciągu 12 godzin w dniu poprzedzającym badanie
 • Do pomieszczenia z aparatem MR prosimy nie wnosić metalowych przedmiotów, a w szczególności telefonów komórkowych, kart kredytowych, zegarków lub innych urządzeń elektronicznych. Z uwagi na silne pole magnetyczne przedmioty te mogą ulec uszkodzeniu, spowodować uszkodzenie aparatu MR lub spowodować obrażenia osoby badanej

CO NALEŻY PRZYNIEŚĆ NA BADANIE

 • Dokument tożsamości ze zdjęciem 
 • Komplet posiadanej dokumentacji medycznej z wynikami dotychczasowych badań, w tym płyty CD, klisze, wypisy ze szpitala
 • Wyniki badania poziomu kreatyniny we krwi, które są niezbędne w przypadku badań wymagających podania środka kontrastowego, gdyż określają wydolność nerek, na które skierowanie wydaje lekarz kierujący

BADANIE DZIECI

 • Badania MR u dzieci wymagają odpowiedniego przygotowania dziecka przed badaniem, nadzoru w trakcie badania i opieki po jego zakończeniu. Specyfika tego rodzaju badań sprawia, że są one wykonywane w wyspecjalizowanych ośrodkach wyposażonych w odpowiednią aparaturę, warunki techniczne oraz fachowy personel
 • Z powodu tego, że mało które dziecko jest w stanie wytrzymać ponad 30 minut w bezruchu, w zdecydowanej większości badań u dzieci niezbędna jest pomoc anestezjologa, którego zadaniem jest wprowadzenie dziecka w sen, co pozwoli na przeprowadzenie badania bez konieczności jego powtarzania
 • Przez okres nawet do dwóch godzin po badaniu, dziecko pozostaje na sali obserwacyjnej pod opieką personelu, aż do momentu całkowitego wybudzenia
 • Prosimy o kontakt z rejestracją pod numerem 507 149 222, 504 122730, w celu ustalenia najbliższej pracowni przystosowanej do badania dzieci.

PRZYGOTOWANIE

 • Prosimy zgłosić się na badanie 15 minut przed umówioną godziną w celu wypełnienia ankiety medycznej dotyczącej przewlekłych chorób, alergii, przyjmowanych leków oraz ewentualnych przeciwwskazań do przeprowadzenia badania tomograficznego
 • ​W przypadku niektórych badań MR podaje się środek kontrastowy, głównie dożylnie, rzadziej doustnie, w celu uzyskania wyraźnego obrazu badanego obszaru. W przypadku dożylnego podania, tuż przed rozpoczęciem badania, pielęgniarka założy wenflon. Aplikowane przez nas środki kontrastowe należą do bardzo bezpiecznych, rzadko wywołują reakcje alergiczne. Jeśli kontarst podawany jest doustnie, to należy zgłosić się przynajmniej godzinę przed ustalonym terminem badania i przynieść ze sobą 1,5 l niegazowanej wody mineralnej. Technik lub pielęgniarka sporządzi roztwór środka kontrastowego, który następnie powinno się wypić powoli i małymi łykami

BADANIE

 • Pacjent zostaje wprowadzony do specjalnego pomieszczenia przez osobę z personelu pracowni i poproszony o położenie się na wygodnym stole do badania, który następnie zostanie wsunięty do wnętrza aparatu skanującego ciało pacjenta
 • Personel medyczny w tym czasie opuszcza pomieszczenie, ponieważ stacja komputerowa, który przetwarza informacje o obrazie, znajduje się w osobnym pomieszczeniu, z którego technik obsługuje skaner i monitoruje badanie
 • Badanie jest bezbolesne, zdarza się, że pacjenci mogą mieć nieprzyjemne odczucia związane z podaniem środka kontrastowego, ale nie jest to regułą. Nad pacjentem czuwa technik, lekarz i pielęgniarka, a polecenia wydawane są przez mikrofon
 • Większość badań MR trwa od 15 do 45 minut, w zależności od badanego obszaru oraz niezbędnej ilości uzyskiwanych obrazów, choć czasem badanie może trwać 60 minut i dłużej. Bardzo ważne dla pacjenta jest pozostanie bez ruchu w trakcie wykonywania badań

PO BADANIU

 • Po badaniu z podaniem środka kontrastowego pacjent dla bezpieczeństwa jest proszony o spędzenie kilkudziesięciu minut na terenie pracowni. Jeśli nie wystąpią działania niepożądane, to pacjent może opuścić teren placówki
 • Pacjent proszony jest o wypicie po dwa litry dziennie przez kolejne dwa dni, gdyż obfite spożywanie płynów ma na celu sprawne wydalanie środka kontrastowego z organizmu

Odbiór wyników badania

 • Wynik badań MR wydawane są osobiście pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub na podstawie stosownego upoważnienia osobie wskazanej przez pacjenta.
 • Upoważnienie może pacjent zostawić w dniu badania.

Przeciwwskazania:

 • rozrusznik serca (szczególnie starszego typu)
 • pompa insulinowa
 • wszczepiony aparat słuchowy
 • neurostymulatory
 • klipsy metalowe wewnątrzczaszkowe
 • metaliczne ciało w oku
 • metalowe endoprotezy, szwy i ciała obce w innej lokalizacji (np. opiłki żelaza w gałce ocznej, pod skórą)
 • pierwszy trymestr ciąży”

Upowaznienie do odebrania wynikow.pdf

 

467300 odwiedzin