starostwo powiatowe w sochaczewie

powiat sochaczew

PORTAL PACJENTA Dobry posiłek w szpitalu Szpital Powiatowy w Sochaczewie SZCZEPIENIA PRZECIW COVID-19 Aktualności Szpital e-rejestracja informacje dla pacjentów Oddziały Poradnie Poradnia Rodzinna Pracownie diagnostyczne Przetargi Kontakt Spis Telefonów Rehabilitacja Ogłoszenia konkursowe Praca Projekty Kaplica szpitalna Przydatne linki Szkoła rodzenia BIP Galeria Informacje ogólne Petycje COVID-19 – Punkt Pobrań Materiału Biologicznego Wersja kontrastowa

Modernizacja Instalacji Tlenowej

A A A

Modernizacja Instalacji Tlenowej

 

W grudniu 2020 roku pomiędzy Wojewodą Mazowieckim Panem Konstantym Radziwiłłem, a Powiatem Sochaczewskim reprezentowanym przez Panią Jolantę Gonta- Starostę Powiatu, Pana Tadeusza Głuchowskiego - Wicestarostę Powiatu przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Pani Teresy Pawelak zawarta została umowa na podstawie, której Szpitalowi Powiatowemu w Sochaczewie została udzielona dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie inwestycji związanej ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, polegającej na modernizacji instalacji tlenu medycznego w szpitalach z terenu województwa mazowieckiego wyznaczonych przez Wojewodę Mazowieckiego do walki z epidemią Covid-19 w wysokości 300 tys. zł.

Ze względu na krótki czasookres realizacji inwestycji w roku 2020 udało się zrealizować pierwszy etap prac polegający na przygotowaniu projektów i wykonaniu stopy betonowej pod nowy zbiornik tlenu oraz zakupiono kompresor zmienno obrotowy ATMOS Albert E80 Vario i osuszacz Friulair AMD 9 Dtd=+3®C, na który wydatkowo kwotę 35 tys. zł. Z uwagi na fakt utrzymywania się na terenie kraju pandemii koronawirusa jeszcze w roku 2020 podjęte zostały działania mające na celu zgłoszenie środków do ujęcia w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wydatków „niewygasających" z upływem roku budżetowego 2020. Dzięki temu pozostałe środki finansowe w kwocie 265 tys. zł na początku roku 2021 ponownie wrócą do kasy Szpitala Powiatowego w Sochaczewie w celu ukończenia inwestycji.  

436926 odwiedzin