starostwo powiatowe w sochaczewie

powiat sochaczew

PORTAL PACJENTA Dobry posiłek w szpitalu Szpital Powiatowy w Sochaczewie SZCZEPIENIA PRZECIW COVID-19 Aktualności Szpital e-rejestracja informacje dla pacjentów Oddziały Poradnie Poradnia Rodzinna Pracownie diagnostyczne Przetargi Kontakt Spis Telefonów Rehabilitacja Ogłoszenia konkursowe Praca Projekty Kaplica szpitalna Przydatne linki Szkoła rodzenia BIP Galeria Informacje ogólne Petycje COVID-19 – Punkt Pobrań Materiału Biologicznego Wersja kontrastowa

Kompleksowa termomodernizacja ZOZ „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie z wykorzystaniem instalacji fotowoltaicznej

A A A

 Kompleksowa termomodernizacja ZOZ „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie z wykorzystaniem instalacji fotowoltaicznej

W dniu 14 czerwca 2021 roku w Szpitalu Powiatowym w Sochaczewie Marszałek Adam Struzik, wicemarszałek Wiesław Raboszuk, a także dyrektor szpitala Robert Skowronek podpisali umowę dofinansowania projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja ZOZ „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie z wykorzystaniem instalacji fotowoltaicznej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach umowy do Szpitala trafi wsparcie finansowe z UE w kwocie 3 349 948,18 zł. Wkład własny w realizację projektu zostanie sfinansowany środkami pochodzącymi z Powiatu Sochaczewskiego w kwocie 2 053 992,17 zł. W ramach projektu zostaną wykonane następujące zadania:

  1. Modernizacja systemu grzewczego oraz systemu ciepłej wody użytkowej,
  2. wymiana okien i drzwi zewnętrznych w budynkach A i C,
  3. Montaż wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej z rekuperacją,
  4. Docieplenie stropu w budynkach A i C,
  5. wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne,
  6. montaż instalacji fotowoltaicznej oraz zgodnie z opinią ornitologiczną (wydaną w związku z wymianą okiem) montaż budek lęgowych dla ptaków.

Celem realizacji zadań jest poprawa efektywności energetycznej i spadek emisji gazów cieplarnianych.

471040 odwiedzin