starostwo powiatowe w sochaczewie

powiat sochaczew

PORTAL PACJENTA Dobry posiłek w szpitalu Szpital Powiatowy w Sochaczewie SZCZEPIENIA PRZECIW COVID-19 Aktualności Szpital e-rejestracja informacje dla pacjentów Oddziały Poradnie Poradnia Rodzinna Pracownie diagnostyczne Przetargi Kontakt Spis Telefonów Rehabilitacja Ogłoszenia konkursowe Praca Projekty Kaplica szpitalna Przydatne linki Szkoła rodzenia BIP Galeria Informacje ogólne Petycje COVID-19 – Punkt Pobrań Materiału Biologicznego Wersja kontrastowa

Blok Operacyjny

A A A

BLOK OPERACYJNY

Blokiem Operacyjnym kieruje:
Kierownik Bloku Operacyjnego – lekarz Piotr Przybyłowski

Pielęgniarka Oddziałowa – Dorota Gala-Siepka


Kontakt:
Kierownik – (46) 864 96 10
Oddziałowa – (46) 864 96 10Możliwości diagnostyczne i leczenie:

Blok Operacyjny stanowi wydzieloną, zamkniętą komórkę organizacyjną szpitala. Dostępny jest tylko dla osób bezpośrednio zaangażowanych w wykonywanie zabiegów operacyjnych. Usytuowanie Bloku Operacyjnego pozwala na szybką komunikację z:

• Oddziałem Ratunkowym
• Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii
• Zakładem Diagnostyki Obrazowej
• Centralną Sterylizacją
• Zakładem Diagnostyki Laboratoryjnej

Blok Operacyjnych jest utrzymywany w pełnej gotowości do natychmiastowego wykonania zabiegów operacyjnych o każdej porze z pełną obsadą i zabezpieczeniem Centralnej Sterylizacji.

Planowane zabiegi operacyjne odbywają się według ustalonego harmonogramu.
Operacje wykonywane są przez specjalistów poszczególnych oddziałów.


W strukturach Bloku Operacyjnego znajdują się:

• 3 sale operacyjne
• Sala wybudzeń
• Śluzy "brudne" i "czyste" dla personelu i dla pacjentów (podział na strefy o narastającym stopniu czystości mikrobiologicznej)
• Pomieszczenia przygotowawcze dla pacjentów
• Myjnie do chirurgicznego mycia rąk
• Magazyn materiałów sterylnych
• Pomieszczenia socjalne
• Pomieszczenia sanitarne

Sale operacyjne wyposażone są w system filtracji powietrza z pełną klimatyzacją i nawiewem. Tego typu rozwiązania uniemożliwiają przedostawanie się bakterii i zanieczyszczeń z innych pomieszczeń i utrzymania sterylnej czystości powietrza.

Blok Operacyjny wyposażony jest w nowoczesny sprzęt medyczny.
Stały dostęp do specjalistycznych konsultacji oraz diagnostyki obrazowej rtg, (tomografii komputerowej, laboratoryjnej i badań histopatologicznych również śródoperacyjnych (intra) poprawia bezpieczeństwo pacjenta i komfort pracy Zespołu.

481367 odwiedzin