starostwo powiatowe w sochaczewie

powiat sochaczew

Szpital Powiatowy w Sochaczewie SZCZEPIENIA PRZECIW COVID-19 Aktualności Szpital e-rejestracja informacje dla pacjentów Oddziały Poradnie Poradnia Rodzinna Pracownie diagnostyczne Przetargi Kontakt Spis Telefonów Rehabilitacja Ogłoszenia konkursowe Praca Projekty Kaplica szpitalna Przydatne linki Szkoła rodzenia BIP Galeria Informacje ogólne Petycje COVID-19 – Punkt Pobrań Materiału Biologicznego Wersja kontrastowa

Pododdział Neonatologiczny

A A A

PODODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY

Pododdziałem kieruje:
Koordynator Pododdziału Neonatologicznego - Lek. Robert Skowronek

Z-ca Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Pediatrycznego z Pododdziałem Neonatologicznym – Jolanta Szmajda-Kisiołek

Kontakt:
Dyżurka pielęgniarek - wcześniaki – (46) 864 96 26
Gabinet Lekarski – (46) 864 96 25
Dyżurka pielęgniarek i położnych (46) 864 96 32

Liczba łóżek - 8


Możliwości diagnostyczne i lecznicze:

Pododdział neonatologiczny związany jest z oddziałem położniczym, pracuje w systemie „Rooming In” tzn. matka z dzieckiem zalecanym przez UNICEF, polegającym na całodobowym przebywaniu matki z dzieckiem od momentu narodzin.

Pododdział Neonatologiczny wraz z Oddziałem Położniczym otrzymały tytuł „Szpital Przyjazny Dziecku” przyznany przez WHO i UNICEF, który wypełnia wszystkie “10 kroków do udanego karmienia piersią”.

Oddział liczy 11 łóżeczek i 6 inkubatorów do intensywnego nadzoru noworodka. Poprzez cały okres pobytu nad matką oraz dzieckiem czuwa i udziela wsparcia fachowy personel medyczny: lekarze, pielęgniarki, położne.

Przy każdym porodzie asystuje zespół położniczo-noworodkowy. Pierwszy kontakt matki z dzieckiem ma miejsce bezpośrednio po porodzie.

Pododdział od samego początku uczestniczy w realizacji Programu Wczesnego Wykrywania Wad Słuchu u Noworodka Prowadzonego przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy Jurka Owsiaka. To pozwoliło zasilić zasoby Oddziału w niezbędny sprzęt, podnosząc jakość opieki nad noworodkiem.

Dysponuje również aparaturą do terapii: zaburzeń oddychania CPAP, monitorującą podstawowe funkcje życiowe, leczenia żółtaczek patologicznych – lampy do fototerapii. Wykonujemy: podstawowe czynności pielęgnacyjne dotyczące noworodka, diagnostykę i leczenie chorego noworodka, badania przesiewowe dotyczące chorób metabolicznych i wad słuchu, szczepienia wg obowiązującego kalendarza szczepień, kompleksową ocenę rozwoju psychoruchowego noworodka. Zapewniony jest całodobowy nadzór lekarza pediatry.

Rodzice małych pacjentów wypisanych do domu mogą uzyskać całodobową poradę telefoniczną w razie problemów: pielęgnacyjnych, z karmieniem czy innych dotyczących okresu noworodkowego.

Całodobowa Porada telefoniczna dla rodziców małych pacjentów -
(46) 864 96 32Odwiedziny i kontakt z rodziną

Odwiedziny w Pododdziale Neonatologicznym oraz Oddziale Położniczym odbywają się
2 x dziennie w godzinach 11.30 – 12.30 oraz 16.00 – 17.00.

Ze względu na dobro matki i noworodka w pierwszej dobie po porodzie do Sali wchodzi tyko jedna osoba bezwzględnie zdrowa.

Odwiedzający powinni zostawić okrycia wierzchnie w szatni szpitalnej, gdzie dodatkowo powinni zaopatrzyć się w fartuchy ochronne. Odwiedzający nie powinni siadać na łóżkach ani przebywać w innych pomieszczeniach szpitalnych oddziału. Nie należy przynosić pacjentom potraw i płynów bez uzgodnienia z lekarzem prowadzącym lub Ordynatorem.215808 odwiedzin