starostwo powiatowe w sochaczewie

powiat sochaczew

PORTAL PACJENTA Dobry posiłek w szpitalu Szpital Powiatowy w Sochaczewie SZCZEPIENIA PRZECIW COVID-19 Aktualności Szpital e-rejestracja informacje dla pacjentów Oddziały Poradnie Poradnia Rodzinna Pracownie diagnostyczne Przetargi Kontakt Spis Telefonów Rehabilitacja Ogłoszenia konkursowe Praca Projekty Kaplica szpitalna Przydatne linki Szkoła rodzenia BIP Galeria Informacje ogólne Petycje COVID-19 – Punkt Pobrań Materiału Biologicznego Wersja kontrastowa

Ogłoszenia

A A A

 

Ogłoszenie o brakowaniu (zniszczeniu) dokumentacji medycznej

 

Uprzejmie informujemy, że planowane jest brakowanie dokumentacji medycznej pacjentów hospitalizowanych w Zespole Opieki Zdrowotnej ,,Szpitala Powiatowego’’ w Sochaczewie w latach 1996 – 1997.

         Osoby zainteresowane odbiorem oryginału indywidualnej dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia tj. pacjent, jego przedstawiciel ustawowy, bądź osoba upoważniona przez pacjenta, a w razie śmierci pacjenta – osoba upoważniona przez pacjenta za życia, mogą odebrać wymienioną dokumentację po uprzednim złożeniu wniosku do dnia 31 listopada 2018 roku w Sekcji Kontraktowania i Rozliczeń Zespołu Opieki Zdrowotnej ,,Szpitala Powiatowego’’ w Sochaczewie ul. Batalionów Chłopskich 3/7 w Sochaczewie. Formularze wniosku są dostępne w Sekcji Kontraktowania i Rozliczeń, w pokoju 130 (budynek A, 1 piętro), od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 14:45 oraz do pobrania na stronie internetowej www.szpitalsochaczew.pl.

            Po w/w terminie dokumentacja medyczna zgodnie z obowiązującą procedurą zostanie zniszczona.

Podstawa prawna brakowania(zniszczenia) oraz wydania przeznaczonej do brakowania dokumentacji medycznej:

Art.29 ust.2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 1318 z późn. zm.).

§ 75 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 roku, poz. 2069).

 

.......................................................................................................................................................................................... 

 

MAZOWIECKIE DNI ZDROWIA 2018

 

 

.......................................................................................................................................................................................... 

 

PISMO PREZESA

KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Adama Wojciecha Sekścińskiego

 

Pismo Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.pdf

 

..........................................................................................................................................................................................

 

 .............................................................................................................................................................................................

 

...............................................................................................................................................................................................

02 stycznia 2018 roku (wtorek) – Szpital funkcjonuje jak w dzień wolny od pracy

 

 

Zespół Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie informuje, że dzień 02 stycznia 2018 roku (wtorek) jest w Szpitalu dniem wolnym od pracy. W tym dniu Szpital będzie funkcjonował tak jak w dzień świąteczny.

 

Dzień wolny od pracy wynika z konieczności realizacji przepisów prawa – art. 130 § 2 K.P., i wyznaczenia dnia wolnego za święto 06 stycznia przypadające w sobotę.

 

 

...................................................................................................................................................................................................

 

10 listopada 2017 roku (piątek) – Szpital funkcjonuje jak w dzień wolny od pracy

 

Zespół Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie informuje, że dzień 10 listopada 2017 roku (piątek) jest w Szpitalu dniem wolnym od pracy. W tym dniu Szpital będzie funkcjonował tak jak w dzień świąteczny.

 

Dzień wolny od pracy wynika z konieczności realizacji przepisów prawa – art. 130 § 2 K.P., i wyznaczenia dnia wolnego za święto 11 listopada przypadające w sobotę.

 

 

.................................................................................................................................................................................................

 

Ogłoszenie o brakowaniu (zniszczeniu) dokumentacji medycznej

 

 

Uprzejmie informujemy, że planowane jest brakowanie dokumentacji medycznej pacjentów hospitalizowanych w Zespole Opieki Zdrowotnej ,,Szpitala Powiatowego’’ w Sochaczewie w latach 1989 – 1995 oraz dokumentacji medycznej pacjentów leczonych ambulatoryjnie w poradni okulistycznej, internistycznej i laryngologicznej w latach 1971- 1991.

         Osoby zainteresowane odbiorem oryginału indywidualnej dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia tj. pacjent, jego przedstawiciel ustawowy, bądź osoba upoważniona przez pacjenta, a w razie śmierci pacjenta – osoba upoważniona przez pacjenta za życia, mogą odebrać wymienioną dokumentację po uprzednim złożeniu wniosku do dnia 30 kwietnia 2017 roku w Sekcji Kontraktowania i Rozliczeń Zespołu Opieki Zdrowotnej ,,Szpitala Powiatowego’’ w Sochaczewie ul. Batalionów Chłopskich 3/7 w Sochaczewie. Formularze wniosku są dostępne w Sekcji Kontraktowania i Rozliczeń, w pokoju 130 (budynek A, 1 piętro), od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:00 oraz do pobrania na stronie internetowej www.szpitalsochaczew.pl.

            Po w/w terminie dokumentacja medyczna zgodnie z obowiązującą procedurą zostanie zniszczona.

Podstawa prawna brakowania(zniszczenia) dokumentacji medycznej:

Art.29 ust.2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku, poz. 186 z późn. zm.).

Podstawa prawna wydania dokumentacji medycznej przeznaczonej do brakowania (zniszczenia):

§ 75 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 roku, poz. 2069).

481367 odwiedzin