starostwo powiatowe w sochaczewie

powiat sochaczew

PORTAL PACJENTA Dobry posiłek w szpitalu Szpital Powiatowy w Sochaczewie SZCZEPIENIA PRZECIW COVID-19 Aktualności Szpital e-rejestracja informacje dla pacjentów Oddziały Poradnie Poradnia Rodzinna Pracownie diagnostyczne Przetargi Kontakt Spis Telefonów Rehabilitacja Ogłoszenia konkursowe Praca Projekty Kaplica szpitalna Przydatne linki Szkoła rodzenia BIP Galeria Informacje ogólne Petycje COVID-19 – Punkt Pobrań Materiału Biologicznego Wersja kontrastowa

Termomodernizacja budynków ZOZ "Szpitala Powiatowego w Sochaczewie"-Etap III

A A AZespół Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie przy ul. Batalionów Chłopskich 3/7 w dniu 05.09.2012r. podpisał umowę na dofinansowanie realizacji zadania pt.: „Termomodernizacja budynków ZOZ „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie”- Etap III - Termomodernizacja bloku A”

Inwestycja dofinansowana jest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (www.wfosigw.pl)

Całkowity koszt inwestycji wynosi 574.407,34 zł, z czego 45% (230.455,94zł) jest kwotą dofinansowaną z WFOŚiGW w Warszawie. Kwota 343.951,40zł stanowiła wkład własny Szpitala.

Inwestycja została rozpoczęta dnia 09.07.2012r. Wykonywane prace są zgodnie z projektem - prace związane z ociepleniem ścian zewnętrznych bloku A łącznie z dociepleniem stropodachu, wymianą stolarki okiennej tego budynku.

Efekt ekologiczny:
• obniżenie zużycia gazu ziemnego – zgodnie z wcześniejszymi obliczeniami.


Efekty dodatkowe:
• poprawa estetyki ścian zewnętrznych bloku A.

481367 odwiedzin